Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Haluatko saada äänesi kuuluviin? Hae RegHub 2.0 -verkoston jäsenyyttä  

​​​​​​​Haluatko saada äänesi kuuluviin?

Hae RegHub 2.0 -verkoston jäsenyyttä!​​

​​

​Mikä on #RegHub?

Euroopan alueiden komitean (AK) oma alueellisten keskusten verkosto (RegHub) on Euroopan alueiden ja kuntien verkosto, joka arvioi EU:n toimintapolitiikkojen täytäntöönpanoa. Se perustettiin vuonna 2018, ja siinä on nyt 38 jäsentä.

Verkosto koostuu alueiden ja kuntien yhteyshenkilöistä (yhteyspisteistä), jotka keräävät teknistä palautetta sidosryhmiltä niiden käytännön kokemuksista EU:n toimintapolitiikkojen täytäntöönpanossa.

RegHub kerää tiedot yhteyshenkilöiltään kuulemisissa, joiden kysymykset käännetään kaikille EU-kielille. Näin sidosryhmät voivat antaa palautteensa äidinkielellään. Kerätyt tiedot kootaan täytäntöönpanoraportteihin, joita AK hyödyntää EU:n toimintapolitiikkojen arvioinnissa. Näin verkosto tuo paikallisen ja alueellisen näkökulman EU:n päätöksentekoon ja laajentaa sen tietopohjaa.

Kuka voi liittyä RegHub 2.0 -verkoston jäseneksi ja mitä jäseneltä odotetaan?

AK käynnisti noin kaksi vuotta sitten RegHub-verkoston pilottivaiheen. AK käynnistää nyt RegHub-verkoston toiminnasta tehdyn myönteisen arvion jälkeen verkoston laajentamisvaiheen (RegHub 2.0) ja on julkaissut haun uusille jäsenille.

Kaikki Euroopan unionin paikallis- ja alueyhteisöt voivat hakea RegHub-verkoston jäsenyyttä. Jäsenyyttä hakevan paikallis- tai alueyhteisön ei tarvitse olla edustettuna Euroopan alueiden komiteassa.

Alueellisen keskuksen tulee nimittää yhteyshenkilö RegHub-verkostoon. Yhteyshenkilön on oltava paikallis- tai aluehallinnon henkilöstön soveltuva ja kokenut jäsen, joka työskentelee keskuksen alueella. Yhteyshenkilöllä tulisi olla englannin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja oman hallinto-organisaationsa valtuutus:

  • osallistua RegHub-verkoston kokouksiin (kokouspaikalla tai etänä);
  • osallistua kaikkiin RegHub-verkoston kuulemisiin;
  • kerätä tiedot sidosryhmiltä RegHub-verkoston kuulemisia varten;
  • toimia yhteystahona omalla alueellaan asiaankuuluville instituutioille ja organisaatioille, jotka osallistuvat EU:n toimintapolitiikkojen täytäntöönpanoon.

Osallistuvat alueet ja kunnat kattavat oman alueellisen keskuksensa kustannukset lukuun ottamatta keskuksen yhteyshenkilön osallistumista verkoston kokouksiin kokouspaikalla. Kokouksiin liittyvät matkakustannukset korvataan voimassa olevien varainhoitosääntöjen mukaisesti.

Valintaperusteet

RegHub 2.0 -verkoston jäsenet valitaan seuraavien kriteereiden perusteella:

  • toiminta pilottivaiheen aikana (koskee vain nykyisiä RegHub-verkoston jäseniä);
  • hakijan motivaatio ja valmiudet osallistua;
  • jäsenten monimuotoisuus – institutionaalinen rooli, lainsäädäntävaltaisuus, väestö, koko sekä sosiaaliset ja taloudelliset erityispiirteet;
  • tasapainoinen maantieteellinen jakauma niin, että jäseniä on eri puolilta EU:ta.

Miksi alueeni tai kuntani kannattaisi hakea jäsenyyttä?

Alueelliset keskukset ja niiden sidosryhmät ovat erityisasemassa, sillä niillä on ensikäden kokemusta, jota voidaan hyödyntää EU:n toimintapolitiikkojen arvioinneissa. Lisäksi keskukset ovat mukana RegHub-alaryhmässä Euroopan komissio uudessa Fit for Future -foorumissa (F4F) ja niillä on siten vielä suurempi ja suora vaikutus sääntelyn parantamiseen.​​​​​​

Miten alueeni tai kuntani voi hakea jäsenyyttä?​

Hakea voi täyttämällä englanniksi tämän hakemuslomakkeen ja palauttamalla sen viimeistään 30. marraskuuta 2020.

Lisätietoa saa ottamalla yhteyttä osoitteeseen RegHub@cor.europa.eu.Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/APPLY-FOR-REGHUB-2_0-MEMBERSHIP.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022