Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Anne Karjalainen Euroopan alueiden komitean johtotehtäviin  

Keravan kaupunginvaltuuston jäsen Anne Karjalainen (sd/PES) valittiin Euroopan alueiden komitean ”sosiaalipolitiikka, koulutus, työllisyys, tutkimus ja kulttuuri” -valiokunnan (SEDEC) puheenjohtajaksi alueiden komitean järjestäytymiskokouksessa 13. helmikuuta Brysselissä.

SEDEC-valiokunnan keskeinen tehtävä on vaikuttaa EU:n päätöksentekoon sosiaali-, koulutus-, työllisyys-, tutkimus- ja kulttuuripolitiikassa esittämällä Euroopan kuntien ja alueiden näkemyksiä. Valiokunnan painoarvo on merkittävä, sillä komission vuoden 2020 työohjelman aloitteista huomattava määrä kuuluu SEDEC-valiokunnan toimialaan. Näitä ovat mm. Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) sosiaaliset näkökohdat, nuorisotakuun kehittäminen, osaamisen, koulutuksen ja osallisuuden edistäminen sekä tekoälyyn liittyvät aloitteet.

"SEDEC-valiokunta pyrkii valvomaan, että siirtymä vihreään talouteen toteutuu kunta- ja aluetasolla sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Tulevan vuoden aikana saamme käsiteltäväksi joukon Euroopan komission aloitteita, joiden tavoitteena on turvata sosiaaliset oikeudet ja kestävä talouskasvu", Karjalainen totesi.

Euroopan alueiden komiteassa on kuusi aihekohtaista valiokuntaa. Anne Karjalainen on ollut komitean jäsen vuodesta 2010 lähtien. Hän on aikaisemmin toiminut SEDEC-valiokunnassa sosialidemokraattisen PES-ryhmän poliittisena koordinaattorina. Karjalainen on mukana myös Euroopan alueiden komitean työvaliokunnassa.

EU:n alueiden komitea on EU:n päätöksentekoon osallistuva neuvoa-antava elin. Sen päätehtävänä on tuoda esille EU:n päätöksenteossa jäsenmaiden alueelliset ja paikalliset näkökohdat. Komitea antaa lausuntoja komissiolle, neuvostolle ja parlamentille useista EU-lainsäädännön asioista, kuten työllisyys-, sosiaali- ja ympäristöasioista ja aluepolitiikasta. 

Alueiden komiteassa on yhteensä 329 edustajaa, joista Suomen valtuuskuntaan kuuluu yhdeksän kuntia ja maakuntia edustavaa jäsentä. Komitean jäsenet nimittää ministerineuvosto. Esityksen Suomen edustajiksi tekee valtioneuvosto. Jäsenet on valittu viiden vuoden toimikaudeksi 2020–2025 ja heillä täytyy olla voimassa oleva poliittinen mandaatti.

​Yhteyshenkilö:
Lauri Ouvinen
P. +32 22822063
lauri.ouvinen@cor.europa.eu​Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ANNE-KARJALAINEN-EUROOPAN-ALUEIDEN-KOMITEAN-JOHTOTEHTAVIIN.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ANNE-KARJALAINEN-EUROOPAN-ALUEIDEN-KOMITEAN-JOHTOTEHTAVIIN.ASPX

Euroopan alueiden komitea ja Euroopan nuorisofoorumi yhdistävät voimansa nuorten osallistumisen lisäämiseksi
Euroopan alueiden komitea ja Euroopan nuorisofoorumi yhdistävät voimansa nuorten osallistumisen lisäämiseksi
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-NO-PLACE-ANYWHERE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ANNE-KARJALAINEN-EUROOPAN-ALUEIDEN-KOMITEAN-JOHTOTEHTAVIIN.ASPX

Violence against women has no place anywhere!
Violence against women has no place anywhere!
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ANNE-KARJALAINEN-EUROOPAN-ALUEIDEN-KOMITEAN-JOHTOTEHTAVIIN.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EEA-PROGRESS-REPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ANNE-KARJALAINEN-EUROOPAN-ALUEIDEN-KOMITEAN-JOHTOTEHTAVIIN.ASPX

Completing the European Education Area requires a stronger regional focus
Completing the European Education Area requires a stronger regional focus
18.11.2022