Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma: saasteettomuutta käsittelevä sidosryhmäfoorumi käynnistyy  

EU:n toimintasuunnitelmassa ”Kohti ilman, veden ja maaperän saasteettomuutta” ilmoitetun, saasteettomuutta käsittelevän sidosryhmäfoorumin jäsenet kokoontuivat tänään ensimmäistä kertaa aloittaakseen vuosien 2022–2024 työohjelman laatimisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanon tukemiseksi. Foorumi on Euroopan komission ja Euroopan alueiden komitean yhteinen aloite.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja, kreikkalaisen Keski-Makedonian aluejohtaja Apostolos Tzitzikostas sanoi: ” Saastuminen on yleisin ympäristötekijöihin liittyvä sairauksien ja ennenaikaisten kuolemien aiheuttaja kaikkialla maailmassa, ja se vaikuttaa ilmastoon, ekosysteemeihin, rakennettuun ympäristöön ja paikallistalouksiin. Saastuminen ei pysähdy rajoille, ja se uhkaa paikallisyhteisöjen asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Toimimalla saasteettomuutta käsittelevän sidosryhmäfoorumin toisena puheenjohtajana AK on sitoutunut pyrkimään siihen, että EU:n työskentely tukisi kaikkia kuntia, kaupunkeja ja alueita. Euroopan paikallis- ja alueviranomaiset toimivat suojellakseen asukkaita ja ympäristöä, mutta ne tarvitsevat nyt EU:n suoraa teknistä ja taloudellista tukea, jotta voidaan nopeuttaa pyrkimyksiä päästä saasteettomuutta koskevaan tavoitteeseen.”

Ympäristö-, valtameri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Virginijus Sinkevičius lisäsi: ”Saasteettomuutta käsittelevällä foorumilla on tärkeä rooli toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa. Meillä on paljon työtä tehtävänä. Kehotamme kaikkia asianomaisia sidosryhmiä kehittämään ja jakamaan hyviä käytäntöjä ja etsimään synergioita muiden asiaankuuluvien aloitteiden, kuten muun muassa eurooppalaisen ilmastosopimuksen ja kiertotalouden sidosryhmäfoorumin kanssa.

Saasteettomuutta käsittelevä sidosryhmäfoorumi edistää saasteettomuustoimintasuunnitelmaan sisältyvien lippulaiva-aloitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista

Taustatietoa:

Saasteettomuutta käsittelevän sidosryhmäfoorumin tarkoituksena on valtavirtaistaa saasteettomuuteen tähtäävä ohjelma ja EU:n saasteettomuutta koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpano. Se kokoaa yhteen sidosryhmiä ja asiantuntijoita eri politiikanaloilta, joita ovat esimerkiksi terveys, maatalous, tutkimus ja innovointi, liikenne, digitalisaatio ja ympäristö. Foorumin tarkoituksena on luoda yhteisvastuuta, tiivistää yhteistyötä ja edistää yhdennettyjä ratkaisuja, joilla voidaan maksimoida hiilestä irtautumiseen ja covid-19-pandemian jälkeiseen elpymiseen tähtäävien toimien synergiat. Foorumi on Euroopan komission ja Euroopan alueiden komitean (AK) yhteinen aloite.

EU:ssa yli 100 kaupunkia ei edelleenkään täytä unionin ilmanlaatunormeja. Euroopan ympäristökeskuksen uusiempien arvioiden mukaan vuonna 2019 EU:ssa kuoli ennenaikaisesti 307 000 ihmistä pienhiukkassaasteille altistumisen vuoksi. Näistä kuolemista ainakin 58 prosenttia eli 178 000 kuolemantapausta olisi voitu välttää, jos kaikki EU:n jäsenvaltiot olisivat saavuttaneet WHO:n uuden ilmanlaatua koskevan ohjetason, joka on 5 µg/m3.

Veden osalta seitsemän EU:n pääkaupungeista ei täytä veden laatua koskevia vähimmäisvaatimuksia. Jäteveden asianmukaisen käsittelyn varmistaminen edellyttää tulevina vuosina yli 200 miljardin euron investointeja ( Euroopan komissio ).

Yhteyshenkilö:

David Crous

+32 470881037

David.Crous@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023