Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan alueiden komitea, Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti yhdistävät voimansa tuodakseen unionin lähemmäs kansalaisia alue- ja paikallistason EU-valtuutettujen hankkeiden avulla  

Euroopan komission varapuheenjohtajan, demokratiasta ja väestökehityksestä vastaavan komission jäsenen Dubravka Šuican, Euroopan alueiden komitean puheenjohtajan Apostolos Tzitzikostasin ja Euroopan parlamentin jäsenen, Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa - pilottihankkeen alullepanijan Domènec Ruiz Devesan yhteinen tiedote

Olemme tyytyväisiä Euroopan tulevaisuuskonferenssin tuloksiin ja erityisesti kehotuksiin luoda paikallistason EU-valtuutettujen järjestelmä keinona tuoda unioni lähemmäs kansalaisia unionin alueilla, kaupungeissa ja kunnissa ja parantaa eurooppalaista demokratiaa.

Tiiviissä yhteistyössä toimivat Euroopan komissio, Euroopan alueiden komitea ja Euroopan parlamentti jakavat tavoitteen saada paikallistasolla valitut edustajat osallistumaan EU-asioista tiedottamiseen omalla alueellaan. Tässä yhteydessä Euroopan parlamentti on tehnyt ehdotuksen Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa -hankkeesta (”Building Europe with Local Councillors – BELC”), jonka toteuttaa Euroopan komissio. Tämä täydentää vuonna 2021 perustettua alueiden komitean alue- ja paikallistason EU-valtuutettujen verkostoa, joka antaa aktiivisen panoksen AK:n toimintaan järjestämällä EU-aiheisia tapahtumia paikallis- ja aluevaltuustoissa sekä paikallisia keskustelutilaisuuksia kansalaisille.

Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa -aloitteen hakumenettelyn käynnistämisen yhteydessä sovimme tänään tekevämme yhteistyötä sen varmistamiseksi, että nämä aloitteet ovat mahdollisimman saumattomia ja että ne toteutetaan koordinoidusti EU:n tasolla. Komitea huolehtii siitä, että sen EU-valtuutettujen verkostolle tiedotetaan BELC-aloitetta koskevasta ehdotuspyynnöstä. Komitea sisällyttää pilottihankkeen edunsaajat kohdennettuun aihekohtaisten tiedotustilaisuuksien ja verkkotapahtumien ohjelmaansa. Komissio sisällyttää tuensaajille antamiinsa vastauksiin alue- ja paikallisviranomaisten puolesta hyväksyttyä aineistoa. Paikallispäättäjät EU:ta rakentamassa -verkoston ja/tai AK:n verkoston jäseninä paikallisvaltuutetut saavat omalla kielellään tukea kansalaisille ja paikallisille tiedotusvälineille suunnattuun viestintäänsä. He parantavat osaltaan tietoisuutta EU-asioista.

Yhteydenotot:

Pressecdr@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TZITZIKOSTAS-SUICA-DEVESA-BUILDING-EUROPE-WITH-LOCAL-COUNCILLORS.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023