Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on etenemissuunnitelma kohti taloudellista ja sosiaalista elpymistä  

Euroopan alueiden komitean (AK) ”ympäristö, ilmastonmuutos ja energia” -valiokunnalle (ENVE) on ensisijaisen tärkeää varmistaa, että vihreän kehityksen ohjelma on covid-19:n jälkeisen elpymisstrategian ytimessä. Tämänpäiväisessä videokokouksessa komission jäsen Virginijus Sinkevičius osallistui ENVE-valiokunnan jäsenten kanssa keskusteluun vihreän elpymisen tarpeesta. Keskustelua johti ENVE-valiokunnan puheenjohtaja ja Sevillan kaupunginjohtaja Juan Espadas. AK käynnistää 15. kesäkuuta vihreän kehityksen ohjelmaa käsittelevän työryhmän, jonka tavoitteena on varmistaa, että EU:n elvytys ulottuu paikallistasolle ja soveltuu kaikille alueille.

ENVE-valiokunnan puheenjohtaja, Sevillan kaupunginjohtaja Juan Espadas (ES, PES) avasi kokouksen todeten, että " Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on etenemissuunnitelma kohti taloudellista ja sosiaalista elpymistä, jonka on oltava samalla vihreää elpymistä. Euroopan unionin toimielimet voivat luottaa siihen, että alueet ja kunnat ovat aktiivisesti mukana kehittämässä strategioita, joilla tuetaan paremmin yhteiskuntia ja niitä yhteisöjä, joita asia eniten koskettaa. Jotta voisimme jättää kriisin taaksemme, meidän on keskityttävä siihen, että rakennamme tulevaisuuden maailmaa yhdessä kaikilla tasoilla. Kiitän erityisesti komissaari Sinkevičiusia tänään käydystä keskustelusta ja hänen valmiudestaan tiivistää yhteistyötämme."

Ympäristö-, valtameri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Virginijus Sinkevičius sanoi: " Se, miten suunnittelemme nyt toteuttavamme elpymisen, määrittää tulevaisuuttamme monien kymmenien vuosien ajan. Emme saa antaa meneillään olevan kriisin vaarantaa vihreää siirtymää. Vihreän kehityksen ohjelma on keskeisessä asemassa EU:n elpymissuunnitelman laajempien tavoitteiden saavuttamiseksi. Euroopan vihreän kehityksen investointiohjelman ja oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin tulisi olla 'vihreän Marshall-suunnitelman' peruspilareita. Kiertotalous, saasteettomuus, biologinen monimuotoisuus ja kestävät elintarvikkeet ovat kaikki erityisen tärkeitä vihreän elpymisen kannalta. Euroopan alueiden komitea on aina ollut tärkeä kumppani ja yhteystaho EU:n ja sen paikallis- ja aluehallinnon välillä. Siirtymä voi onnistua vain, jos tehdään yhteistyötä alue- ja paikallisviranomaisten kanssa."

Jäsenet keskustelivat seuraavista lausuntoluonnoksista:

  • Ilmastolaki: AK:n lausunnon Eurooppalainen ilmastolaki: puitteiden vahvistaminen ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi esittelijä on Andalusian aluehallituksen puheenjohtaja Juanma Moreno . " Covid-19-kriisin jälkien korjaamiseen tähtäävä elvytyssuunnitelma tarjoaa tilaisuuden todelliseen vihreään vallankumoukseen siirryttäessä uusiin, kestävyysperiaatteiden mukaisiin elämäntapoihin ja kulutus- ja tuotantomalleihin" , puheenjohtaja Moreno totesi tuoreessa haastattelussa oikeudellisesti sitovasta välineestä, jonka tavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Lausunto on määrä hyväksyä 1.–2. heinäkuuta pidettävässä täysistunnossa.

  • Ilmastosopimus: Varsovan kaupunginjohtajan esittelemä lausuntoluonnos eurooppalaisesta ilmastosopimuksesta on valmis hyväksyttäväksi, ja siitä äänestetään 13–14. lokakuuta 2020 pidettävässä täysistunnossa. " Olemme sitoutuneet tukemaan vihreää elpymistä, mutta kunnat ja alueet tarvitsevat EU:lta suoraan riittävästi varoja prosessin nopeuttamiseksi", Rafał Trzaskowski (PL, EPP) sanoi. Aiheesta voi lukea lisää tästä haastattelusta . Paikallis- ja alueviranomaisille ja muille sidosryhmille tarkoitettu kysely on tällä hetkellä avoinna verkossa .
  • Vety : " Puhdas vety on keskeisessä asemassa ilmastoneutraaliuden saavuttamisen kannalta. Puhtaan vetytalouden kehittämiseksi alhaalta ylöspäin tarvitaan EU:n strategiaa, jolla on asianmukainen oikeudellinen kehys ja markkinoiden tuki" , sanoi Niedersachsenin osavaltion liittovaltio-, Eurooppa- ja aluekehitysasiain ministeri Birgit Honé (DE, PES), joka on lausunnon Kohti puhdasta vetyä koskevaa etenemissuunnitelmaa – paikallis- ja alueviranomaisten panos ilmastoneutraaliin Eurooppaan esittelijä. Lausunto on määrä hyväksyä 1.–2. heinäkuuta 2020 pidettävässä täysistunnossa.
  • Vesi: Jäsenet keskustelivat lausuntoluonnoksesta Vesipolitiikan puitedirektiivin ja tulvadirektiivin toimivuustarkastus , jonka esittelijä on Piotr Całbecki (PL, EPP). Tuoreessa haastattelussa Kujavia-Pommerin voivodikunnan aluejohtaja Całbecki peräänkuulutti " ajattelutavan muuttamista niin, että kiertotalous, luontopohjaiset ratkaisut ja kestävä kehitys asetetaan keskeiseen asemaan vesienhoidossa" , ja kehotti päivittämään direktiiviä, jotta siinä otettaisiin huomioon Pariisin sopimus ja kestävän kehityksen tavoitteet . Lausunto on määrä hyväksyä 1.–2. heinäkuuta 2020 pidettävässä seuraavassa täysistunnossa.
  • Puhdas ilma: " Edessämme oleva vaikea elpyminen ei saa heikentää EU:n saasteettomuuspyrkimyksiä . Puhtaan ilman ja yleisen nollapäästötoimintasuunnitelman tulee olla olennainen osa covid-19:n jälkeistä talouden elpymistä niin, että ilman saastumiseen puututaan sen lähteellä ja kansalaiset osallistetaan prosessiin" , sanoi Tahitótfalun kunnanvaltuuston jäsen János Karácsony (HU, EPP) esittelemästään lausuntoluonnoksesta Ilman puhtautta koskevan EU-politiikan tulevaisuus nollapäästötavoitteen yhteydessä käydyn keskustelun päätteeksi. Lausunnosta on määrä äänestää 1.–2. heinäkuuta 2020 pidettävässä täysistunnossa.
  • uutta kiertotalouden toimintasuunnitelmaa koskevasta AK:n lausuntoluonnoksesta, jonka esittelijä on Drenthen lääninvaltuuston johtokunnan jäsen Tjisse Stelpstra (NL, ECR). Esittelijän näkemyksiin tästä keskeisestä vihreän kehityksen ohjelmaan kuuluvasta asiakokonaisuudesta voi tutustua tässä artikkelissa .

ENVE-valiokunnan jäsenet nimesivät Toscanan aluehallituksen puheenjohtajan Enrico Rossin (IT, PES) esittelijäksi lausunnolle, joka laaditaan kunnostamiseen kannustavasta EU:n aloitteesta, jonka tavoitteena on parantaa Euroopan rakennuskannan energiatehokkuutta.

Vihreän kehityksen ohjelmaa käsittelevä Euroopan alueiden komitean työryhmä pitää ensimmäisen kokouksensa seuraavana maanantaina 15. kesäkuuta. Työryhmän tarkoituksena ja perimmäisenä tavoitteena on varmistaa, että ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen tähtäävän EU:n politiikan kehys toteutetaan tiiviissä yhteistyössä EU:n kuntien ja alueiden kanssa. Näin varmistetaan, että vihreän kehityksen ohjelma saavuttaa paikallistason ja on räätälöity soveltumaan kaikille alueille.

Taustaa

Kaikkiin ENVE-valiokunnan 8. kesäkuuta 2020 pidetyn kokouksen asiakirjoihin pääsee tutustumaan täältä .

ENVE-valiokunnan ENVOY-tiedotteen viimeisin numero löytyy täältä .

Yhteyshenkilö:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 470881037

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-THE-ROADMAP-TO-OUR-ECONOMIC-AND-SOCIAL-RECOVERY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023