Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Paikallistason asiantuntemusta Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan  

Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula (kok/EPP) ja Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä (kesk/Renew Europe) ovat mukana uudessa työryhmässä, joka seuraa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamista paikallistasolla.

Euroopan alueiden komitean (AK) perustama, vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla käsittelevä Green Deal Going Local –työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran ma anantaina 15. kesäkuuta. Työryhmä koostuu 13:sta paikallis- ja aluetason päättäjästä, ja sen tavoitteena on varmistaa, että EU:n kunnat ja alueet osallistuvat suoraan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) puitteissa toteutettavien lukuisten aloitteiden määrittelyyn, täytäntöönpanoon ja arviointiin. EU:n kestävän kasvun strategia tähtää ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä.

Nyt on aika investoida yhdessä ja nopeuttaa siirtymistä kohti puhdasta, kestäväpohjaista ja hiilineutraalia taloutta. EU:n elpymispaketin ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman avulla on lisättävä kuntien ja alueiden vaikutusmahdollisuuksia ja annettava niille rahoitusta selviytymiskyvyn parantamiseksi ja covid-19-kriisistä toipumiseksi. Tämä on vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla käsittelevän työryhmän ensimmäisen kokouksen tärkein viesti. Euroopan komissio on esittänyt uutta 750 miljardin euron elpymisvälinettä ja pitkän aikavälin vahvistettua 1 100 miljardin euron talousarviota vuosille 2021–2027. Talousarvio on parhaillaan EU:n jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin käsiteltävänä.

AK:n suomalaisjäsenistä työryhmässä ovat mukana Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula (kok/EPP) ja Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä (kesk/Renew Europe).

"Liki kaikki kestävän kehityksen kysymykset, siis taloudelliset, ekologiset, kulttuuriset ja sosiaaliset, ratkaistaan käytännön tasolla – ihmisten, kuntien, yritysten ja muiden yhteisöjen toiminnassa. Paikalliset kumppanuudet ja eurooppalainen yhteistyö ovat yhdessä voima, joka lisää tavoiteltavaa toimintaa ja nostaa sen laatua kaikkialla. Oma kotikaupunkini Espoo on monessa tiennäyttäjä siinä, mitä määrätietoisella toiminnalla voidaan saavuttaa. Kuvaamme tekemistämme myös YK:lle laajan kumppanuustoiminnan avulla yli 200-sivuisella raportilla (Voluntary Local Review). Monet toimistamme vaativat huomattavia talouspanostuksia. Teemme valintoja, arvovalintoja. EU:n osarahoitus vauhdittaa tavoiteltua kehitystä. Samalla voimme ja haluamme muokata toimintamme myös konsepteiksi ja levittää ne kaikkialla hyödynnettäväksi", totesi Markku Markkula, joka johtaa Suomen valtuuskuntaa AK:ssa.

"Eurooppa tarvitsee vihreää kasvua, kehitystä ja elpymistä. Covid-19 on osoittanut, että yhteiskuntamme on muuttunut pysyvästi. Nyt on aika ottaa Green Deal tosissaan ja hyödyntää ihmisten elämänmuutosta. Green Deal Going Local -työryhmässä olemme kiinnostuneita erilaisten rahoituskanavien hyödyntämisestä. Yrityksien kilpailukykyä on tuettava ja Euroopan työllisyyttä sekä kilpailukykyä on edistettävä. Perinteinen teollisuus ja teknologian uudet innovaatiot tarvitsevat tiekartan vihreän kasvun aikaan saamiseksi. Esimerkiksi liikenteessä on päästävä nopeammin kohti päästötöntä aikakautta. Kiertotalous ja kestävä, energiatehokas rakentaminen kuuluvat myös vihreään yhteiskuntaan", korosti Mirja Vehkaperä.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta vastaavan komission johtavan varapuheenjohtajan Frans Timmermansin kabinettipäällikkö Diederik Samsom sanoi: "Covid-19-kriisi vaatii meitä mukautumaan uuteen todellisuuteen mutta myös priorisoimaan ja nopeuttamaan niiden vihreän kehityksen ohjelman elementtien täytäntöönpanoa, jotka vaikuttavat suoraan kasvuun ja työllisyyteen, kuten kunnostamiseen kannustava aloite, kiertotalous sekä kaupunkien ja kaupunkiliikenteen viherryttäminen. Mikään siirtymä ei onnistu, jollei se ole kiinteästi sidoksissa Euroopan kuntiin ja alueisiin. Meidän on tehtävä yhteistyötä tulosten aikaansaamiseksi eurooppalaisten hyväksi."

AK:n työryhmän perimmäisenä tavoitteena on varmistaa, että sekä Euroopan vihreän kehityksen ohjelma että EU:n elpymisstrategia pannaan täytäntöön konkreettisina hankkeina ja paikallis- ja alueviranomaisille suunnattuna suorana rahoituksena. Työryhmällä on kolme erityistavoitetta :

  • Kootaan yhteen Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan sisältyvät lukuisat aloitteet kuntien ja alueiden näkökulmasta.
  • Edistetään EU:n toimielinten yhteistyötä, jotta kunnilla ja alueilla voi olla keskeinen asema hiilineutraaliutta edistävissä toimintapolitiikoissa.
  • Tuodaan esiin haasteita, joita paikallis- ja alueviranomaiset kohtaavat toteuttaessaan vihreää siirtymää paikallistasolla, samoin kuin kyseisten viranomaisten saavutuksia ja parhaita käytänteitä, jotta helpotetaan niiden toistamista kaikkialla Euroopan unionissa.

Työryhmän nykyisiä painopistealoja ovat eurooppalainen ilmastolaki ja ilmastosopimus , oikeudenmukaisen siirtymän rahasto , Euroopan uusi teollisuusstrategia , puhdas ilma ja vesi , vety , uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma , biologinen monimuotoisuus ja metsät .

Työryhmässä on jäseniä AK:n kaikista kuudesta valiokunnasta ja komitean kaikista kuudesta poliittisesta ryhmästä, joten se on aidosti horisontaalinen ja osallistava aloite. Vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla käsittelevän työryhmän 13 jäsentä ovat:

Euroopan alueiden komitean täysistunnossa 1.–2. heinäkuuta keskustellaan aiheesta ”Alueet ja kunnat vihreän elpymisen edistäjinä” . Keskusteluun osallistuu Euroopan parlamentin jäsen ja Euroopan parlamentin ENVI-valiokunnan puheenjohtaja Pascal Canfin . Lisäksi käydään kaksi muuta keskustelua, joissa tarkastellaan monivuotisen rahoituskehyksen tulevaisuutta covid-19-kriisistä toipumisen valossa yhdessä komissaari Johannes Hahnin kanssa ja covid-19-kriisistä toipumisen taloudellisia näkökohtia yhdessä komissaari Thierry Bretonin kanssa.

Taustaa:

Tästä pääsee uusille Green Deal Going Local - verkkosivuille.

Täällä voi lukea Euroopan alueiden komitean joulukuussa 2019 antama päätöslauselma Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta.

Valokeilassa vihreän kehityksen ohjelmaa tarkastelleet esittelijät: uusi haastattelusarjamme on luettavissa täältä .

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on etenemissuunnitelma Euroopan unionin talouden viemiseksi kestäväpohjaiselle uralle. Ohjelmaan sisältyy uusi kestävän kasvun strategia sekä joukko lainsäädäntötoimia, poliittisia toimia ja rahoitusmekanismeja. Sillä on kolme tavoitetta: pyritään eroon kasvihuonekaasujen nettopäästöistä vuoteen 2050 mennessä, irrotetaan talouskasvu resurssien käytöstä ja huolehditaan siitä, ettei yhtäkään ihmistä tai aluetta jätetä selviytymään yksin ( Euroopan k omissio ). Euroopan vihreän kehityksen ohjelman piiriin kuuluvat seuraavat alat:

  • kestävä energia
  • kiertotalous
  • puhdas liikenne
  • luonto ja biologinen monimuotoisuus
  • elintarvikkeet ja maatalous
  • vihreä rahoitus

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

+32 473536887

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023