Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Osallistukaa kestävän kehityksen tavoitteita koskevaan AK:n ja OECD:n kyselyyn!  

Euroopan alueiden komitea (AK) on käynnistänyt yhdessä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) kanssa kyselyn keskeisistä paikallisista ja alueellisista panoksista kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kertokaa kokemuksistanne 22. helmikuuta mennessä ja osallistukaa kestävän kehityksen tavoitteita koskevan EU:n tulevan strategian muotoiluun.

Sen jälkeen kun Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelma ja 17 kestävän kehityksen tavoitetta hyväksyttiin vuonna 2015, sen 193 allekirjoittajamaan on odotettu raportoivan säännöllisesti tämän yleismaailmallisen ohjelman täytäntöönpanosta. Ohjelma kattaa kaikki toimintapolitiikat ja edellyttää kaikkien sidosryhmien osallistumista. Alue- ja paikallisviranomaiset ovat keskeisiä kumppaneita täytäntöönpanoprosessissa, koska suurin osa kestävän kehityksen tavoitteista (OECD:n mukaan 65 prosenttia) koskee niitä suoraan tai vaikuttaa niihin ja koska monet niistä ovat jo onnistuneesti osallistuneet kestävän kehityksen tavoitteiden lokalisointiin .

Hyödyntämällä paikallis- ja alueviranomaisilta saatavaa palautetta kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvästä työstä Euroopan alueiden komitea haluaa esitellä tapoja, joilla näitä tavoitteita on toteutettu ja toteutetaan edelleen kunnissa ja alueilla. Tietoja käytetään pyrittäessä vaikuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita koskevaan EU:n tulevaan strategiaan, edistämään alueellista lähestymistapaa EU:n ja jäsenvaltioiden päätöksentekoprosesseissa sekä vauhdittamaan täytäntöönpanotoimia. Näkemyksiänne siitä, mitä EU:n tulisi tehdä kestävän kehityksen tavoitteiden suhteen, ja siitä, millaisia painopisteitä EU:lla tulisi olla, hyödynnetään myös aiheesta ”Kohti kestävää Eurooppaa vuoteen 2030 mennessä” annettavassa AK:n lausunnossa, joka on määrä laatia vuoden 2019 aikana.

Kyselyllä annetaan panos myös OECD:n laajaan ohjelmaan A Territorial Approach to SDGs: A role for cities and regions to leave no one behind , jonka tarkoituksena on tukea kuntia ja alueita niiden edistäessä kestävän kehityksen tavoitteisiin sovellettavaa alueellista lähestymistapaa

mittaamalla miten ne sijoittuvat suhteessa kansalliseen keskiarvoon ja vertaisryhmiin

käynnistämällä monitasoinen vuoropuhelu alempien ja ylempien hallintotasojen kanssa, jotta luodaan yhteisymmärrys kunkin vastuualueista, ja

jakamalla parhaita käytäntöjä ja hyödyntämällä kansainvälistä kokemusta.

Kyselyyn vastaaminen alkaa tästä!

Kysely on saatavilla unionin kaikilla kielillä. Haluttu kieli valitaan näytön oikeassa reunassa olevasta pudotusvalikosta.

Kyselyyn voi osallistua perjantaihin 22. helmikuuta 2019 keskiyöhön saakka.  

Kaikkia vastauksia käsitellään luottamuksellisina.

Lisätietoja saa osoitteesta   econ-survey-cor@cor.europa.eu

AK kiittää alueviranomaisten kestävän kehityksen verkostoa (nrg4SD) yhteistyöstä.

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU_RECOVERY_PLAN_TERRITORIAL_COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
23.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023