Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n alueet ja kunnat pyrkivät tiivistämään ilmastoyhteistyötä yli rajojen  

COP23-ilmastokokouksen lähestyessä kunnat ja alueet kehottavat EU:ta säilyttämään johtoasemansa ilmaston lämpenemisen torjunnassa, asettamaan kunnianhimoisempia tavoitteita ja ottamaan käyttöön uusia rahoituslähteitä paikallisia ilmastotoimia varten. Euroopan alueiden komitea (AK) aikoo myös tiivistää suhteita Euroopan rajojen ulkopuolella sijaitsevien kuntien ja alueiden kanssa ilmastotavoitteiden edistämiseksi.

AK on hiljattain tehnyt viralliset yhteistyösopimukset ICLEI:n ja Climate Alliance -verkoston kanssa ja toivoo seuraavaksi yhteistyötä Yhdysvaltojen pormestarien konferenssin ja Kanadan kuntaliiton kanssa.

”Ilmastonmuutos on uhka meille kaikille, ja se voidaan ratkaista vain yhteistyöllä”, totesi komitean puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz. ”Paikallis- ja alueyhteisöt ympäri maailman ovat sitoutuneet ilmastonmuutoksen torjuntaan usein valtioita aktiivisemmin. Euroopan alue- ja paikallisviranomaiset ovat valmiita yhteistyöhön Atlantin toisella puolella ja sitä kauempanakin sijaitsevien kuntien ja alueiden kanssa, jotta maapallon lämpötilan nousu saadaan pidettyä selvästi Pariisissa sovitun kahden asteen rajan alapuolella.”

Ilmastotoimista ja energia-asioista vastaava EU-komissaari Miguel Arias Cañete mainitsi America's Pledge -sitoumuksen, johon kuuluu 227 kaupunkia ja piirikuntaa, yhdeksän osavaltiota ja noin 1 650 yritystä ja investoijaa Yhdysvalloista ja jolla tuetaan Yhdysvaltojen pitäytymistä Pariisin sopimuksessa tehdyissä sitoumuksissa.

”Maailma voi jatkossakin luottaa siihen, että Eurooppa ottaa maailmanlaajuisen johtoaseman. Jotta COP23:sta tulisi menestys, teemme yhteistyötä kaikkien kumppaneidemme ja varsinkin niiden monien kuntien, alueiden ja yritysten kanssa, jotka jatkavat kunnianhimoista ilmastotoimintaa”, komissaari Arias Cañete totesi AK:n täysistunnossa.

Komitean täysistunnossa hyväksyttiin tiistaina 10. lokakuuta lausunnot ilmastorahoituksesta sekä ympäristöpolitiikan täytäntöönpanon parantamisesta Euroopassa . AK kehottaa luomaan uusia keinoja – kuten vihreitä joukkovelkakirjoja ja yhteistakauksia – ilmastotoiminnan paikallisrahoitusta varten.

"Täydentävien rahoitusmekanismien lisäksi on tärkeää, että negatiivisia ympäristövaikutuksia aiheuttavaan taloudelliseen toimintaan kohdistuvia tukia vähennetään asteittain ja luovutaan niistä kokonaan vuoteen 2035 mennessä", AK:n ympäristövaliokunnan ja Espoon kaupunginvaltuuston jäsen Sirpa Hertell (vihr/EPP) toteaa.

"Haluamme Euroopan alueiden komiteassa vahvistaa nuorten kiinnostusta ja sitoutumista ilmastonmuutoksen torjuntaan, sillä muuten emme voi saavuttaa päästövähennystavoitettamme. EPP-ryhmä on kutsunut 40 nuorta Euroopasta ilmastonmuutoskeskusteluun, joka pidetään alueiden komiteassa viikko Bonnin ilmastokokouksen jälkeen", Hertell kertoo.

Ympäristölainsäädäntö on yksi aloista, joilla kunnilla ja alueilla on entistä enemmän toimivaltuuksia ja joilla ne ovat yhä aktiivisemmin mukana lainsäädännön täytäntöönpanossa Euroopassa. Komitea korostaa lausunnossaan, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen mukautumiseen tähtäävät toimet, teollisuuden päästöistä annettu direktiivi sekä EU:n kemikaalipolitiikka olisi otettava osaksi EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon seuraavaa tarkistusta. Jäsenvaltioiden tulisi myös ottaa käyttöön oikeasuhtaisia ja varoittavia seuraamuksia EU:n ympäristölainsäädännön rikkomisesta sekä helpottaa paikallisten ja alueellisten arviointien laatimista.

YK:n COP23-kokous pidetään Bonnissa 6.–17. marraskuuta 2017. Marraskuun 13. päivänä AK järjestää transatlanttisen vuoropuhelun ilmastonmuutoksesta yhdessä Euroopan komission ja kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen kanssa. Siihen osallistuvat tiiviisti Yhdysvaltojen pormestarien konferenssi ja Kanadan kuntaliitto.

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen
P. +32 22822063
lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :