Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
AK:n ja OECD:n kyselyn tulokset: Alueiden ja kuntien keskeinen panos ‎ kestävään kehitykseen  

Euroopan alueiden komitea (AK) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) ovat tehneet paikallis- ja alueyhteisöille ja sidosryhmille verkkokyselyn näiden panoksesta kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen. Tulokset esiteltiin tänään konferenssissa ” Alueet ja kunnat kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttajina ”.

Kyselyn keskeisiin tuloksiin kuuluvat seuraavat:

59 prosenttia vastaajista tuntee kestävän kehityksen tavoitteet ja tekee parhaillaan työtä niiden toteuttamiseksi. Alueita taikka suuria tai keskikokoisia kaupunkeja (yli 50 000 asukasta) edustavien vastaajien joukossa tämä osuus on jopa noin 80 prosenttia tai enemmän, kun taas pienemmissä kunnissa osuus on 37 prosenttia.

Kestävän kehityksen toteuttamisen parissa tällä hetkellä työskentelevistä vastaajista 58 prosenttia on myös määrittänyt indikaattorit, joiden avulla pystytään mittaamaan edistymistä tavoitteiden toteuttamisessa. Paikallisia indikaattoreita käytetään paljon enemmän kuin EU:n tai YK:n indikaattoreita.

Puolet vastaajista katsoo, että yleisimmät haasteet kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa ovat ”Tietoisuuden, tuen tai valmiuksien puute tai pula koulutetusta henkilöstöstä” ja ”Vaikeus asettaa kestävän kehityksen tavoitteet etusijalle muihin tavoitteisiin nähden”.

Yli 90 prosenttia vastaajista katsoo, että EU:lla tulisi olla kokonaisvaltainen pitkän aikavälin strategia kestävän kehityksen tavoitteiden sisällyttämiseksi kaikkiin toimintapolitiikkoihin ja tehokkaan koordinoinnin varmistamiseksi kaikilla politiikanaloilla.

Kyselyn keskeiset tulokset esitetään tiivistetysti muistiossa ja kaikki tiedot lukuineen löytyvät liitteestä .

Kysely ”Alueiden ja kuntien keskeinen panos kestävään kehitykseen” tehtiin 13. joulukuuta 2018 – 1. maaliskuuta 2019, ja siihen saatiin vastaukset 400 osallistujalta. Tuloksia hyödynnetään työssä, jota AK ja OECD tekevät parhaillaan kestävän kehityksen tavoitteiden parissa, muun muassa AK:n lausunnossa ” Kestävän kehityksen tavoitteet: perusta EU:n pitkän aikavälin strategialle Euroopan saattamiseksi kestävälle pohjalle vuoteen 2030 mennessä ” sekä loppuraportissa OECD:n ohjelmasta A Territorial Approach to SDGs. A Role for cities and regions to leave no one behind .

Jaa :
 
Aiheeseen liittyvää tietoa
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SDGS_SURVEY.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022