Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Maaseutualueita ei saa jättää jälkeen elpymissuunnitelmissa  

Rural Vision Week -tapahtuman alkaessa Euroopan alueiden komitean (AK) jäsenet ovat ilmaisseet huolensa siitä, että maaseutualueet saattavat hyötyä vähemmän Euroopan unionin suunnitelmista tukea vihreämmän, digitaalisemman ja selviytymiskykyisemmän Euroopan luomista covid-19-kriisin jälkeen. AK:n ”luonnonvarat”-valiokunnan (NAT) kokouksessa hyväksyttyä seuraavaa kannanottoa tukee myös maaseutu-, vuoristo- ja syrjäisiä alueita sekä älykkäitä kyliä käsittelevä Euroopan parlamentin laajennettu työryhmä, joka vaatii kumppanuusperiaatteen noudattamista ja maaseutualueiden osallistumista kaikkia suunnitelmia laadittaessa.

Pandemia on pahentanut monia maaseutualueilla jo ennestään olleita ongelmia ja nostanut jälleen kerran esiin näiden alueiden haavoittuvuuden erityisesti digitaalisten valmiuksien, terveyspalvelujen laadun ja tarjonnan, koulutuksen, laajakaistayhteyksien, väestön erityistarpeiden, jakeluketjujen häiriönsietokyvyn ja innovointikapasiteetin suhteen. Tarvitaan selkeä strategia, jotta elpymissuunnitelmat eivät syvennä kuilua kehityksessä jäljessä olevien maaseutualueiden ja vauhdikkaasti kohti kestävää kehitystä ja digitalisaatiota etenevien kaupunkialueiden välillä. Muutoin vaarana on, että hukkaamme ratkaisevan mahdollisuuden koko unionin taloudelliseen ja sosiaaliseen kasvuun ja menetämme tulevien sukupolvien tuen laajimmassa osassa unionia.

NAT-valiokunnan jäsenet ovat huolissaan siitä, että

  • alueita ja etenkään maaseutualueita ei oteta riittävällä tavalla mukaan tekemään päätöksiä kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien laatimisesta useimmissa jäsenvaltioissa.
  • maaseutualueille myönnetään vähemmän Next Generation EU -rahoitusta kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien rakenteellisen kehyksen ja niiden ensisijaisten toimintakohteiden ja täytäntöönpanomenetelmien vuoksi, vaikka covid-19-pandemia on koetellut erityisen ankarasti maaseutualueita.
  • suuri osa varoista jaetaan ehdotuspyyntöjen kautta, mikä voi huonontaa maaseutualueiden mahdollisuuksia saada Next Generation EU -rahoitusta, sillä niillä on perinteisesti heikommat valmiudet ja vähemmän teknistä apua EU-varojen ohjelmasuunnitteluun ja käyttöön.
  • maaseutualueiden nykyisessä rajaamistavassa luultavasti aliarvioidaan maaseutualueiden todellinen laajuus Euroopassa, sillä väliin jäävillä harmailla vyöhykkeillä on todennäköisesti ratkaistavanaan samat haasteet kuin maaseutualueilla.

NAT-valiokunnan jäsenet vaativat

  • EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioiden hallituksia ottamaan paikallis- ja alueviranomaiset mukaan kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien valmisteluun, sillä niihin sisältyvien toimenpiteiden tehokkuus edellyttää paikallista ulottuvuutta.
  • jäsenvaltioita käymään poliittista vuoropuhelua kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa maaseutualueiden pitämiseksi kehityksessä mukana ja kaikkien niiden tarpeiden ottamiseksi huomioon kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien kaikilla osa-alueilla.
  • kaikkia asiaankuuluvia institutionaalisia tahoja seuraamaan tarkasti Next Generation EU -rahoituksen käyttöä aluetasolla sen varmistamiseksi, että varat jaetaan eri alueille oikeudenmukaisesti.
  • jäsenvaltioita ja hallintoviranomaisia helpottamaan ja yksinkertaistamaan maaseutualueiden mahdollisuuksia saada Next Generation EU -rahoitusta.

Näillä sivuilla on luettelot NAT-valiokunnan ja maaseutu-, vuoristo- ja syrjäisiä alueita sekä älykkäitä kyliä käsittelevän Euroopan parlamentin laajennetun työryhmän jäsenistä.

Yhteyshenkilöt:

Euroopan alueiden komitea

Andrew Gardner

P. +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Maaseutu-, vuoristo- ja syrjäisiä alueita sekä älykkäitä kyliä käsittelevä Euroopan parlamentin laajennettu työryhmä

Adam Mouchtar

P. +32 499421655

adam.mouchtar@europarl.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/RURAL-AREAS-RECOVERY-PLANS.ASPX

EU:n luomupalkintojen haku on alkanut
EU:n luomupalkintojen haku on alkanut
27.03.2023