Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Saastumisen vähentäminen on avainasemassa terveyserojen poistamiseksi EU:ssa  

Euroopan alueiden komitean (AK) ja Euroopan komission yhteisestä aloitteesta perustettu saasteettomuutta käsittelevä sidosryhmäfoorumi piti toisen kokouksensa 25. huhtikuuta. Kokouksessa keskityttiin terveyteen ja saasteettomuustoimintasuunnitelmaan, joka on keskeinen tekijä veden, ilman ja maaperän pilaantumisen sekä terveyserojen vähentämiseksi EU:ssa.

Terveyseroihin EU:ssa voidaan puuttua ja niihin on puututtava kiireellisesti etenkin saasteettomuustoimintasuunnitelmalla ja siihen liittyvällä lippulaiva-aloitteella, jossa ”vähennetään terveyteen liittyvää eriarvoisuutta pyrkimällä saasteettomuuteen”. Tämä oli yksi 25. huhtikuuta pidetyn saasteettomuutta käsittelevän sidosryhmäfoorumin toisen kokouksen osallistujien keskeisistä viesteistä. Foorumissa painotettiin ympäristön pilaantumisen dramaattista vaikutusta ihmisten terveyteen, sillä 17 prosenttia keuhkosyöpäkuolemista on yhteydessä ilman pilaantumiseen ja 11 prosenttia ennenaikaisista kuolemista EU:ssa johtuu ympäristön saastumisesta. Äskettäin perustettu foorumi pyrkiikin keskeisenä tavoitteenaan paitsi vähentämään veden, ilman ja maaperän pilaantumista myös edistämään osaltaan kansanterveyden parantamista ja terveyserojen kaventamista, sillä tietyt kansalaisryhmät ovat alttiimpia tai herkempiä saasteille ja niiden terveysvaikutuksille.

Saasteettomuutta käsittelevän sidosryhmäfoorumin toinen puheenjohtaja ja Nieuwegeinin kunnanhallituksen jäsen Marieke Schouten (NL, Vihreät) sanoi, että ”saasteettomuutta käsittelevä sidosryhmäfoorumi on ratkaiseva askel kohti Euroopan unionin vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamista. On olennaisen tärkeää varmistaa yhtäläinen mahdollisuus terveyteen kaikille EU:n kansalaisille saasteettomuuden avulla, jotta voidaan edetä kohti entistä häiriönsietokykyisempää ja ympäristöystävällisempää Eurooppaa. Tiede ja innovointi ovat innovatiivisia välineitä ja antavat merkittävän panoksen käytännön toimiin saastumisen torjumiseksi.”Saasteettomuutta käsittelevän AK:n lausunnon esittelijä Marieke Schouten korosti lisäksi, että saasteettomuutta koskevat erilaiset aihealueet ja toimet ovat johdonmukaisia AK:n lippulaivahankkeen Vihreän kehityksen ohjelma paikallistasolla (Green Deal Going Local) kanssa.

Euroopan komission ympäristöasioiden pääosaston apulaispääjohtaja ja saasteettomuutta käsittelevän sidosryhmäfoorumin toinen puheenjohtaja Patrick Child sanoi: ”Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja saasteettomuuteen tähtäävä työskentelymme ovat entistäkin välttämättömämpiä, kun otetaan huomioon nykyinen kriisi ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Energiavarmuuteen liittyvä haaste, jota käsitellään komission RePowerEU-strategiassa, edellyttää hiilestä irtautumisen ja uusiutuvan energian käyttöönoton nopeaa vauhdittamista, millä lienee suoria hyötyjä EU:n saasteettomuustavoitteiden kannalta.  Foorumin avulla varmistetaan, että edistymme yhdessä keskeisten kumppanien ja sidosryhmien kanssa, jotta voimme varmistaa mahdollisimman suuren hyödyn kansalaisille ympäristönsuojelun ja kansanterveyden alalla.”

Euroopan ympäristökeskuksen pääjohtaja Hans Bruyninckx painotti, että ”saasteettomuustavoitteen saavuttamiseksi on käynnissä hidas mutta jatkuva prosessi. Meidän on parannettava terveyttä kaikkialla Euroopan unionissa ja vähennettävä samalla eriarvoisuutta.” Hän korosti myös tarvetta ehkäistä muun muassa saasteettomuustoimintasuunnitelman avulla saasteiden aiheuttamia tai pahentamia sairauksia, jotta EU:n kansalaisille voidaan tarjota entistä parempi elämänlaatu ja samalla suojella ympäristöä.

Foorumin jäsenet keskustelivat myös kestäviä tuotteita koskevaan aloitteeseen ja teollisuuden päästödirektiivin tarkistukseen liittyvistä komission ehdotuksista. Näillä aloitteilla pyritään vähentämään saastumista ja varmistamaan kiertotalouden mukaisten tuotanto- ja kulutussyklien vahvistaminen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Osallistujat tähdensivät, että tiede ja innovointi tarjoavat uusia ratkaisuja ympäristön saastumisen torjumiseksi ja että nämä innovaatiot on otettava käyttöön ja pantava täytäntöön erityisesti paikallis- ja aluetasolla.

Uudenmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Markkula (FI, EPP) esitteli AK:n lausunnon Horisontti Eurooppa -puiteohjelman missioista ja korosti, että missiot ovat uudenlainen ja ratkaisevan tärkeä väline, jolla voi olla suuri vaikutus saasteettomuustavoitteen saavuttamiseen. Hän painotti, että ”meidän on luotava uudenlainen toimintakulttuuri, joka perustuu tietämyksen jakamiseen, jotta voidaan kaventaa kuilua tiedemaailman, elinkeinoelämän asiantuntijoiden ja poliittisten päättäjien välillä”.AK:n entinen puheenjohtaja muistutti lisäksi, että ”ennakointitoimet ovat tärkeitä laajojen tietovirtojen ymmärtämiseksi ja jaetun tietämyksen soveltamiseksi yhdistämällä kulttuuri, oppiminen, valmiuksien kehittäminen ja tutkimus. Tutkimukseen ja innovointiin on investoitava enemmän, jotta voidaan kehittää hiilikädenjälkeämme, jolla voidaan tasapainottaa saastumista ja hiilijalanjälkeämme. Tätä varten on otettava mukaan teollisuuskumppanit ja liike-elämän toimijat.”

Kokous tarjosi myös tilaisuuden keskusteluun foorumin työohjelman 2022–2024 hyväksymisestä. Saasteettomuutta käsittelevän sidosryhmäfoorumin kolmas kokous on määrä pitää lokakuussa 2022. Kutsu seuraavaan kokoukseen sekä tietoa työpajoista ja muista tapahtumista on saatavilla foorumin verkkosivustolla.

Taustatietoa

Saasteettomuutta käsittelevän sidosryhmäfoorumin ensimmäinen kokous pidettiin 16. joulukuuta 2021, ja siihen osallistuivat ympäristö-, valtameri- ja kalastusasioista vastaava komission jäsen Virginijus Sinkevičius ja Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja ja Kreikan Keski-Makedonian alueen johtaja Apostolos Tzitzikostas. Lehdistötiedote on luettavissa täältä ja kokous on katsottavissa täältä.

Yhteyshenkilöt:

David Crous

P. +32 470881037David.Crous@cor.europa.eu

Theresa Sostmann

P. 32 22822457Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REDUCING-POLLUTION-KEY-OVERCOME-HEALTH-INEQUALITIES.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023