Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Puheenjohtaja Lambertzin kannanotto komission linjauksiin Euroopan unionin tilasta vuonna 2017  

Tavoite rakentaa ”yhtenäisempi, vahvempi ja demokraattisempi unioni” on oikea, ja siihen pitää pyrkiä yhdessä Euroopan alueiden ja kuntien kanssa. Euroopan unioni ja sen toimielimet voivat onnistua tavoitteessa vain, jos ne tekevät yhteistyötä kaikkien hallintotasojen kanssa – ylhäältä päin saneleminen ei siis tule kysymykseen. Komiteamme käynnistämä Pohdintoja Euroopasta -prosessi täydentää Euroopan komission ja EU:n muiden toimielinten toimia, joiden päämääränä on, että unionin tulevaisuudesta päätetään kansalaisia kuunnellen ja osallistaen.

Puheenjohtaja Juncker oli oikeassa todetessaan, että toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden on oltava tulevaisuudessa unionimme ohjenuorana. Voidakseen edetä menestyksekkäästi EU:n on tiivistettävä yhteistyötä alueiden ja kuntien kanssa niiden vastuualueilla. Tämä on erityisen tärkeää, kun tavoitteena on saavuttaa ympäristöpolitiikan tavoitteet ja viedä meitä kohti kestäväpohjaista vähähiilistä taloutta, kehittää liikenneyhteyksiä ja -palveluja, saada pakolaiset kotoutumaan yhteisöihimme, luoda ihmisarvoisia työpaikkoja, parantaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja edistää sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta. Euroopan alueiden komitea pyytääkin saada edustuksen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden toteutumista tarkastelevaan työryhmään.

Puheenjohtaja Junckerin asettamia tavoitteita ei voida saavuttaa ilman asianmukaisia resursseja. EU tarvitsee siis kunnianhimoisia tavoitteitaan vastaavan talousarvion. Komitea suhtautuu myönteisesti Euroopan strategisten investointien rahaston vahvistamiseen, mutta se korostaa, että rahoitusvälineillä on täydennettävä kaikki alueet kattavaa koheesiopolitiikkaa eikä korvattava sitä. Samanaikaisesti tulee joustavoittaa vakaus- ja kasvusopimuksen täytäntöönpanoa. Koheesiopolitiikka on paras mahdollinen tapa toteuttaa eurooppalaista solidaarisuutta, jota 80 % kansalaisista katsoo olevan Euroopassa liian vähän.

Komitea kutsuukin kaikki koheesiopolitiikan lisäarvosta vakuuttuneet toimijat mukaan Brysselissä 9. lokakuuta käynnistettävään #CohesionAlliance -kampanjaan.

Euroopan unioni ei voi enää levätä laakereillaan, vaan meidän on osoitettava, että EU on valmis toimimaan tehokkaammin ja sosiaalisesti edistyksellisellä tavalla kansalaisten elämänlaadun parantamiseksi. Paikallis- ja aluehallinto on Euroopassa lähinnä ruohonjuuritasoa, tuntee haasteet ja tietää, mitä niiden ratkaisemiseksi tarvitaan. Se on ”tuuli Euroopan purjeissa”. Yhtenäisen Euroopan on siksi kuunneltava paikallistasoa ja työskenneltävä ja investoitava siellä.

Kuntien ja alueiden ääni on saatava paremmin kuuluviin Brysselissä. Pidän siksi 10. lokakuuta ensimmäisen vuotuisen Euroopan unionin tila alueiden ja kuntien näkökulmasta -puheen. Puhe ja sen jälkeen EU:n paikallispäättäjien kanssa käytävä keskustelu lähetetään suorana EbS-kanavalla ja suoratoistona AK:n verkko-osoitteessa ( www.cor.europa.eu ).

Lisätietoja:

Seuraa tapahtumia: #SOTREG #EULocal #CohesionAlliance

Unionin tila alueiden ja kuntien näkökulmasta

Puheenjohtaja Junckerin puhe unionin tilasta vuonna 2017

Yhteyshenkilö:
Nathalie Vandelle

P. +32 22822499

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATEMENT-ON-THE-COMMISSIONS-2017-STATE-OF-THE-EU.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023