Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kunnat ja alueet vaativat Porton sosiaalialan huippukokouksen jälkeen tunnustusta roolilleen sosiaalisen Euroopan rakentamisessa  

Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja Vasco Cordeiro ja SEDEC-valiokunnan puheenjohtaja Anne Karjalainen edustivat komiteaa EU:n sosiaalialan huippukokouksessa Portossa 7.–8. toukokuuta. He olivat tyytyväisiä EU:n valtion- ja hallitusten päämiesten lupaukseen sitoutua vahvemmin sosiaalisen Euroopan rakentamiseen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseen ja EU:n uusien työllisyys-, osaamis- ja köyhyyden vähentämistavoitteiden saavuttamiseen. AK:n edustajat pitävät kuitenkin valitettavana, ettei lopullisessa huippukokouksen julistuksessa mainita alue- ja paikallishallinnon roolia.

”Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpano voi onnistua vain, jos siihen osallistuvat kaikki hallintotasot EU:n tasolta paikallistasolle”, totesi komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja, Azorien aluevaltuuston jäsen Vasco Alves Cordeiro . ”On erittäin myönteistä, että sosiaalialan huippukokouksen sidosryhmien julistuksessa mainitaan tarve lisätä alueellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta EU-, valtio-, alue- ja paikallistason toimin. On kuitenkin pettymys, ettei Eurooppa-neuvosto tunnustanut rooliamme lopullisessa huippukokouksen julistuksessa, vaikka sosiaalisen Euroopan rakentaminen voi onnistua vain paikallis- ja alueviranomaisten kanssa ja ansiosta. Tähän huolestuttavaan suuntaukseen on tultava muutos, myös Euroopan tulevaisuuskonferenssia ajatellen.”

SEDEC-valiokunnan puheenjohtaja, Keravan kaupunginvaltuutettu Anne Karjalainen (FI, PES) on EU:n puheenjohtajavaltio Portugalin pyytämän, Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin paikallista ja alueellista ulottuvuutta käsittelevän lausunnon esittelijä. Hänen mukaansa ” on hyvä, että EU-johtajat ovat sopineet yhteisistä tavoitteista, joiden avulla ihmisten hyvinvointi ja tasa-arvo nostetaan politiikan keskeisiksi päämääriksi ja sosiaalisista kysymyksistä tehdään pysyvä painopiste Euroopan unionissa. Tässä onnistuminen riippuu kuitenkin siitä, missä määrin kaikki hallintotasot EU-tasolta paikallistasolle ovat mukana rakentamassa vahvaa ja selviytymiskykyistä sosiaalista Eurooppaa, joka takaa oikeudenmukaisen vihreän ja digitaalisen siirtymän ja helpottaa toipumista covid-19-kriisistä sekä taloudellisesti että yhteiskunnallisesti.”

Lisätietoa:

Vasco Cordeiro ja Anne Karjalainen osallistuivat yhdessä EU-johtajien ja monien sidosryhmien edustajien kanssa huippukokouksen korkean tason konferenssiin , joka pidettiin perjantaina. Konferenssin päätteeksi allekirjoitettiin yhteinen julistus .

Portugalin pääministeri António Costa piti viime viikolla AK:n täysistunnossa puheen , jossa hän korosti kuntien ja alueiden roolia keskeisinä kumppaneina Euroopan oikeudenmukaisen, vihreän ja digitaalisen elpymisen onnistumisen kannalta.

EU-johtajat kokoontuivat 8. toukokuuta Portoon sopimaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin yksityiskohtaisista määrällisistä tavoitteista sekä sen täytäntöönpanon määräajoista. Sosiaalisten oikeuksien pilaria koskeva julistus annettiin Göteborgissa vuonna 2017. Kuten Euroopan komission maaliskuussa esittämässä toimintasuunnitelmassa todetaan, uudet yleistavoitteet edellyttävät, että vuoteen 2030 mennessä vähintään 78 prosenttia 20–64-vuotiaasta EU:n väestöstä on työelämässä, vähintään 60 prosenttia kaikista aikuisista osallistuu vuosittain koulutukseen ja köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevien ihmisten määrää supistetaan vähintään 15 miljoonalla. 

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023