Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kalastuksen tulevaisuus Euroopassa: Uudet haasteet edellyttävät uudenlaisia toimenpiteitä  

Euroopan alueiden komitea äänesti 10. lokakuuta Brysselissä suurella ääntenenemmistöllä vuoden 2020 jälkeistä Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (EMKR) koskevien ehdotusten hyväksymisen puolesta.  

Euroopan unionin alue- ja paikallisedustajien kokous hyväksyi Finistèren departementin valtuuston puheenjohtajan Nathalie Sarrabezollesin (FR/PES) laatiman lausunnon . Siinä ehdotetaan, että vuoden 2020 jälkeisen meri- ja kalastuspolitiikan määrärahoja korotetaan yhteen prosenttiin monivuotisesta rahoituskehyksestä, kun otetaan huomioon tarve rahoittaa kalastuksen ja vesiviljelyn ohella myös sinistä taloutta, merivalvontaa ja lukuisia ympäristönsuojeluun liittyviä hankkeita. Euroopan komissio esittää Euroopan meri- ja kalatalousrahastolle (EMKR) 6,14 miljardia euroa tulevassa pitkän aikavälin talousarviossa 2021–2027.

Kunnat ja alueet kehottavat myöntämään lisävaroja kalastus- ja meripolitiikkaa varten EU:n seuraavassa talousarviossa lisäämällä kalastukselle ja vesiviljelylle osoitettuun nykyiseen 0,53 prosentin osuuteen 0,47 prosenttia yhdennettyä meripolitiikkaa varten.

AK:n jäsenet kannattavat Sarrabezollesin kehotusta osoittaa uudelle rahastolle yhden prosentin osuus vuoden 2020 jälkeisestä EU:n talousarviosta nykyisen 0,6 prosentin osuuden sijasta. Tämän skenaarion mukaan EMKR:n määrärahat kasvaisivat 6,8 prosenttia.

Esittelijä Nathalie Sarrabezolles pitää tervetulleena uutta EMKR-asetusta, joka mahdollistaa ennakoivan kalastus- ja meripolitiikan jatkamisen. Alueiden komietan mielestä korvamerkitty rahoitus on kuitenkin osoitus kunnianhimon puutteesta, kun kyseessä on Euroopan unionin kehityksen kannalta olennaisen tärkeä politiikka.

Paikallis- ja aluetason edustajat katsovat, että jäsenvaltioille on sallittava alueellisten toimenpideohjelmien kehittäminen osana kansallista ohjelmasuunnittelua. Tämä ohjelmamuoto kannustaa ottamaan käyttöön alueellisia strategioita ja mahdollistaa EMKR:n määrärahojen paremman jakamisen paikallisten haasteiden pohjalta.

Komitea myös kannattaa turvautumista entistä enemmän yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin eli kiinteämääräisiin korvauksiin, vakioyksikkökustannuksiin ja kertasummiin, jotka keventävät tuensaajien hallinnollista taakkaa, sekä pienimpien yritysten ulottuvilla olevia yksinkertaisia rahoitusvälineitä.

Esittelijä kehottaa tiukentamaan vaatimuksia, jotka koskevat ympäristöehtoja vesiviljelyä kehitettäessä, kasvatuksessa käytettävien tuotantopanosten tuntemusta ja ympäristövaikutusten mittaamista. Etenkään yrityksille, joiden toiminta muuttaa huomattavasti suojellun alueen meriympäristöä, ei pitäisi myöntää tukia. Lisäksi muuntogeenisten organismien tuotantoa ei tulisi voida tukea, sillä vaarana on niiden leviäminen meriympäristöön.

Kalastusalan on myös autettava torjumaan saastumista ja ilmaston lämpenemistä. Komitea tähdentää, että EMKR:n avulla tulee siis voida auttaa tutkimusta ja innovointia energiatehokkuuden lisäämiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Samalla AK pitää valitettavana rahaston myöhästynyttä voimaantuloa ja viivästyksiä varojen käyttöön asettamisessa ja käytössä. Sopimukseen pääseminen vuonna 2019 tulevasta pitkän aikavälin talousarviosta mahdollistaa sujuvan siirtymisen nykyisestä (2014–2020) pitkän aikavälin talousarviosta uuteen talousarvioon ja varmistaa myös ennakoitavuuden sekä rahoituksen jatkumisen kaikkien hyväksi.

Euroopan kunnat ja alueet panevat merkille, että käsillä olevassa asetuksessa ei aikataulusyistä ehdoteta liitännäistoimenpiteitä brexitiä varten. Brexit-neuvottelujen tuloksesta riippuen saatetaan tarvita erityisiä rahoitustoimenpiteitä, joita ei ole ennakoitu nykyisessä asetusehdotuksessa, jossa vahvistetaan kauden 2021–2027 monivuotinen rahoituskehys.

Lisätietoja

Euroopan alueiden komitean lausunto – Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) vuoden 2020 jälkeen – investoiminen Euroopan rannikkoyhteisöihin, Alberto Núñez Feijóo (ES, EPP)

Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (EMKR) koskeva Euroopan parlamentin selvitys, kesäkuu 2017 (englanniksi)

Yhteyshenkilö:

Wioletta Wojewodzka

P. +32 22822289

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NEW-FISHERIES-CHALLENGES-CALL-FOR-NEW-MEASURES.ASPX

Elintarvikekriisi: EU:n alue- ja paikallispäättäjät kehottavat investoimaan kestävien ja kohtuuhintaisten elintarvikkeiden paikalliseen tuotantoon
Elintarvikekriisi: EU:n alue- ja paikallispäättäjät kehottavat investoimaan kestävien ja kohtuuhintaisten elintarvikkeiden paikalliseen tuotantoon
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NAT-NEW-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NEW-FISHERIES-CHALLENGES-CALL-FOR-NEW-MEASURES.ASPX

Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
05.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ORGANIC-FARMING-STRONGER-ROLE-IMPLEMENTATION-EVALUATION-ACTION-PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NEW-FISHERIES-CHALLENGES-CALL-FOR-NEW-MEASURES.ASPX

Organic farming: local leaders call for a stronger role in the implementation and evaluation of the action plan
Organic farming: local leaders call for a stronger role in the implementation and evaluation of the action plan
03.12.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ECO-LABEL-AQUACULTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NEW-FISHERIES-CHALLENGES-CALL-FOR-NEW-MEASURES.ASPX

European Committee of the Regions calls for a European eco-label for aquaculture products and a one-stop-shop for licenses
European Committee of the Regions calls for a European eco-label for aquaculture products and a one-stop-shop for licenses
02.12.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-MORE-SUSTAINABLE-FARMING-AND-FISHING-IN-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NEW-FISHERIES-CHALLENGES-CALL-FOR-NEW-MEASURES.ASPX

Local and regional authorities call for a more sustainable farming and fishing in Europe
Local and regional authorities call for a more sustainable farming and fishing in Europe
30.09.2021