Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n tulee tukea kuntia ja alueita brexitin vaikutusten lievittämiseksi  
Michel Barnier sai kiitosta ponnisteluistaan sen puolesta, että Britannian EU-ero olisi hallittu. Keskustelussa korostettiin, että kansalaisten oikeuksien ja talouden suhteen ei ole edelleenkään täyttä varmuutta.

Alue- ja paikallispäättäjät vetosivat 6. joulukuuta Euroopan unioniin, jotta se pyrkisi pehmentämään brexitin vaikutuksia ja jotta unionin talousarviolla elvytettäisiin aluetaloutta. Kehotukset esitettiin Michel Barnier’n kanssa Brysselissä käydyssä keskustelussa, jonka yhteydessä EU:n brexit-pääneuvottelija sai kiitosta siitä, että hän onnistui neuvottelemaan sopimuksen, joka vähentää unioniin ja erityisesti Irlannin tasavaltaan kohdistuvia riskejä, ja että hän kuunteli kuntia ja alueita neuvottelujen aikana.

Barnier puhui Euroopan alueiden komiteassa (AK) – EU:n alue- ja paikallisedustajien kokouksessa – muutama päivä sen jälkeen, kun valtioiden ja hallitusten päämiehet olivat hyväksyneet erosopimuksen, joka on vielä ratifioitava Britannian parlamentissa. Sopimus pohjustaa Britannian ja EU:n pitkän aikavälin suhteista käytäviä keskusteluja, joista Barnier totesi AK:lle maaliskuussa 2017 , että niiden yhteydessä pitäisi suhtautua kunnianhimoisesti kauppaan, tutkimukseen ja innovointiin, ilmastotoimiin, kansainväliseen yhteistyöhön ja kehitykseen sekä turvallisuuteen.

EU:n pääneuvottelija ja entinen aluekehityskomissaari Michel Barnier sanoi : ”Sopimus on tasapainoinen; se on ainoa ja paras mahdollinen. Sopimus on EU:n periaatteiden mukainen, ja samalla siinä otetaan huomioon Britannian asettamat ehdot. Olemme sopineet, että EU:n kuluvalla ohjelmakaudella 2014–2020 kaikki 28 maata pitävät kiinni EU28-kokoonpanolla tehdyistä sitoumuksista, mikä takaa rahoitusvakauden. Sopimuksella säilytetään reilun kilpailun edellytykset ja mahdollisuudet tehdä yhteistyötä brittikaupunkien, -alueiden ja -yliopistojen kanssa. Sen avulla pidetään yllä taloudellista toimeliaisuutta unionin alueilla, joista monilla on tiiviit kauppasuhteet Britanniaan. Mutta jos sopimusta ei ratifioida, myöskään erosopimusta tai siirtymäkautta ei tule. Tätä mahdollisuutta eli brexitiä ilman sopimusta ei voida sulkea pois, joten kaikkien alueiden ja kuntien on valmistauduttava siihen.”

AK:n puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz totesi: ”Erosopimus on paras mahdollinen kompromissi hankalista neuvotteluista, mutta sillä tulee silti olemaan vaikutuksensa EU27-maiden ja Britannian alueilla. Brexitissä ei ole voittajia, ja EU:n on nyt tehtävä kaikkensa menetyksistä koituvien seurausten lievittämiseksi. Valmistautuminen edellyttää kaikkien hallintotasojen mukaan ottamista. EU:n tulee nyt sopia entistä kunnianhimoisemmasta pitkän aikavälin talousarviosta ja epävarmuuden vähentämiseksi varmistaa, että siitä päästään yhteisymmärrykseen ennen Euroopan parlamentin vaaleja. Tämä on toinen syy, jonka takia aluekehitysvaroja ei saa leikata vuoden 2020 jälkeisessä EU:n talousarviossa. Kaikkien prosessiin osallistuvien on kuunneltava tarkasti alueiden kehotusta tehdä neuvotteluista aiempaa osallistavammat, etenkin koska EU:n ja Britannian mahdollisen tulevan kauppasopimuksen hyväksymiseen osallistuu myös useita alueparlamentteja.”

Michel Barnier’n AK:ssa maaliskuussa 2017 pitämän puheen jälkeen komitea on suorittanut kartoituksen valottaakseen brexitin mahdollisia vaikutuksia alueisiin ja kuntiin ja tavannut Britannian alueyhteisöjen edustajakokouksien ja paikallishallintotahojen edustajia. Se on myös toteuttanut paikallis- ja alueviranomaisille sekä paikallisille kauppakamareille suunnatun talousaiheisen kyselyn ja teettänyt tutkimuksen , jossa arvioidaan brexitin vaikutuksia tiettyihin alueisiin (Belgiassa, Espanjassa, Puolassa, Ranskassa ja Saksassa) sekä eri toimialoihin koko EU:ssa (liikenne, koneteollisuus, elektroniikka-, elintarvike-, kemikaali-, tekstiili- ja kalusteala). AK antoi toukokuussa 2018 päätöslauselman , jossa se kehotti EU:ta huolehtimaan siitä, ettei paikallis- ja alueyhteisöjä jätetä selviytymään Britannian EU-eron aiheuttamista haasteista omin avuin.

AK on kehottanut varmistamaan, että vuosien 2021–2027 EU-talousarvio on suuruudeltaan 1,3 % suhteessa brexitin jälkeiseen EU:n bruttokansantuloon.

Yhteyshenkilö:

Andrew Gardner

P. +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MICHEL-BARNIER-TO-DISCUSS-BREXIT-WITH-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023