Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kaupunginjohtajat vastustavat populismia ja lisääntyvää euroskeptisyyttä  

Useiden Euroopan suurkaupunkien kaupunginjohtajat tapasivat tänään Brysselissä Rooman sopimuksen 60-vuotisjuhlan lähestyessä ja vahvistivat sitoumuksensa Euroopan unionin perusarvojen eli demokratian, vapauden ja tasa-arvon kunnioittamiseen. Eurocities-järjestön järjestämää kaupunginjohtajien huippukokousta isännöi AK:n puheenjohtaja Markku Markkula, ja mukana oli muitakin AK:n jäseniä: Ateenan pormestari Georgios Kaminis, Gdańskin kaupunginjohtaja Paweł Adamowicz, Rotterdamin kaupunginjohtaja Ahmed Aboutaleb ja Wienin kaupunginvaltuuston jäsen Renate Brauner. Myös Euroopan komission varapuheenjohtajat Frans Timmermans ja Jyrki Katainen, komission jäsen Corina Crețu ja Euroopan parlamentin brexit-pääneuvottelija Guy Verhofstadt osallistuivat kokoukseen.

Joukko kaupunginjohtajia ja poliitikkoja 36 eri kaupungista ja 15 eri maasta kokoontui EU:n alue- ja paikallisedustajien kokouksen toimipaikkaan keskustelemaan siitä, miten nykyiset populistiset ja euroskeptiset suuntaukset Euroopassa saadaan käännettyä. Osanottajien viesti on selvä: uudistetussa Euroopan unionissa tarvitaan aitoa kumppanuutta kaupunkien ja niiden asukkaiden, EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden kesken, jotta kuilu unionin ja sen kansalaisten välillä saadaan kurottua umpeen.

Huippukokouksen isännän, Euroopan alueiden komitean puheenjohtajan Markku Markulan mukaan "kaupunginjohtajien huippukokous osuu Euroopan kannalta ratkaisevan tärkeään ajankohtaan. Meidän on kuunneltava tarkkaavaisemmin ja oltava enemmän yhteydessä ihmisiin ruohonjuuritasolla, jotta voimme siirtyä sanoista tekoihin. Euroopan alueiden komitean jäsenet järjestävätkin vuoden 2017 aikana suurelle yleisölle avoimia kansalaiskeskusteluja 75 alueella ja kaupungissa osana komitean 'Pohdintoja Euroopasta' -kampanjaa."

AK käynnisti maaliskuussa 2016 "Puhutaan Euroopasta!" -aloitteen ja on sittemmin järjestänyt 27 tällaista paikallistapahtumaa 13 EU-maassa. Tapahtumiin on osallistunut 72 AK:n jäsentä ja noin 3 200 kansalaista. Tarkoituksena on kuunnella, mitä kansalaisilla on kysyttävänä ja mitä he pitävät kaikkein tärkeimpänä, ja välittää viesti tulevassa lausunnossa eteenpäin EU:n toimielimille. Vuodeksi 2017 on suunnitteilla 75 "Pohdintoja Euroopasta" -paikallistapahtumaa.

Gentin kaupunginjohtaja, Eurocities-järjestön puheenjohtaja Daniël Termont totesi: "Euroopan johtajien valmistautuessa juhlistamaan Rooman sopimuksen allekirjoittamisen 60-vuotispäivää Euroopan unioni on käännekohdassa. Pitäkäämme tätä tilaisuutena vahvistaa sitoumuksemme Euroopan unionin perusarvojen kunnioittamiseen ja ennen kaikkea ottakaamme Euroopan asukkaat toiminnan keskipisteeksi. Tekemällä yhteistyötä kaupunkien kanssa EU:n toimielimet voivat löytää uusia tapoja kansalaisten osallistamiseen ja saada virikkeitä kaupunkien ruohonjuuritason kokemuksista."

Ateenan pormestarin, AK:n jäsenen Georgios Kaminisin (EL, PES) mukaan "populismin ja euroskeptisyyden lisääntyminen horjuttaa solidaarisuuden, suvaitsevaisuuden ja demokratian periaatteita ja arvoja, joille Euroopan unioni rakentuu. Meidän on pidettävä näistä arvoista kiinni, sillä muutoin Euroopan unioni menettää olemassaolonsa tarkoituksen. Euroopan tulevaisuus, josta keskustelemme tänään, alkaa kaupungeista ja kansalaisista."

Gdańskin kaupunginjohtaja, AK:n jäsen Paweł Adamowicz (PL, EPP) korosti, että "paikallisviranomaisilla on parhaat edellytykset ja velvollisuus torjua populismia. Meidän on lisättävä kansalaisten tietoisuutta Eurooppa-hankkeen tuomasta hyödystä. Euroopan unioni on kiistatta myönteinen asia, se takaa kaikenlaisten kiistojen ratkaisemisen ilman konflikteja ja helpottaa rauhanomaisten, yhteisymmärrykseen perustuvien ratkaisujen löytymistä. Ainoastaan paikkansa pitävä tieto EU:n hyvistä ja huonoista puolista voi luoda suojan populistisia valetotuuksia vastaan."

Rotterdamin kaupunginjohtaja, AK:n jäsen Ahmed Aboutaleb (NL, PES) totesi: "Yhdessä luominen ei ole paikallispolitiikkaan vaikuttamista vaan vallan jakamista kaupungin hallintoelinten ja kansalaisten kesken. Parhaat ideat eivät tule poliitikoilta vaan kansalaisilta, jotka tuntevat paikalliset haasteet ja ratkaisut parhaiten. Siksi panostan yhdessä tapahtuvaan suunnitteluun yhteiskunnassa, jota kutsun 'me-yhteiskunnaksi'. Vierailen kaupunkini jokaisessa kaupunginosassa ja keskustelen asukkaiden kanssa heitä eniten askarruttavista asioista. Niistä tulee sitten tärkeimpiä prioriteettejani. Näin toimimme, kun on kyse kaupunginosien suunnittelusta, paikallispoliisitoiminnasta ja osallistavasta budjetoinnista."

Wienin kaupunginvaltuuston jäsenen Renate Braunerin mukaan "populismin ja euroskeptisyyden yleistyminen liittyy pitkälti sosiaaliseen eriarvoisuuteen ja kasvaviin tulo- ja varallisuuseroihin, työttömyyteen sekä elämän näköalattomuuteen, ja tämä koskee erityisesti nuoria. Kaupunkien tehtävänä on erittäin usein näiden ongelmien korjaaminen. Sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus onkin syytä asettaa etusijalle Euroopassa."

Euroopan komission varapuheenjohtajat Frans Timmermans ja Jyrki Katainen, komission jäsen Corina Crețu ja Euroopan parlamentin brexit-pääneuvottelija Guy Verhofstadt vahvistivat puheenvuoroissaan sitoumuksensa tehdä yhteistyötä paikallis- ja alueviranomaisten kanssa, jotta Euroopan yhdentymishankeen pattitilanne saadaan ratkaistua.

Kuvia tapahtumasta voi ladata tämän linkin kautta.

 

Yhteyshenkilö:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 476879929

Jaa :