Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Michałowon kunta saa Paweł Adamowicz -palkinnon pakolaisten auttamisesta Valko-Venäjän rajalla  

Michałowon kunta ja sen asukkaat saavat palkinnon tunnustuksena vapauden, solidaarisuuden ja tasa-arvon tukemisesta.

Puolalainen Michałowon kunta on saanut kaupunginjohtaja Paweł Adamowiczin mukaan nimetyn palkinnon pakolaisten auttamisesta Valko-Venäjän rajalla. Palkinto on perustettu pitämään yllä 20 vuotta Gdańskin kaupunginjohtajana työskennelleen Paweł Adamowiczin perintöä. Palkinnonsaaja julkistettiin Euroopan solidaarisuuskeskuksessa Gdańskissa 13. tammikuuta, ja palkinto ojennetaan Michałowon kunnanjohtajalle Marek Nazarkolle Euroopan alueiden komitean täysistunnossa Brysselissä 8. helmikuuta.

Palkinnon perusti Euroopan alueiden komitea yhteistyössä Gdańskin kaupungin ja ICORN-verkoston (International Cities of Refuge Network) kanssa. Se myönnetään poliittisille tai kansalaisyhteiskuntaa edustaville paikallisjohtajille, jotka Paweł Adamowiczin tavoin työskentelevät rohkeasti ja lahjomattomasti apua tarvitsevien auttamiseksi ja suvaitsemattomuuden, radikalisoitumisen, vihapuheen, sorron ja muukalaisvihan torjumiseksi.

Palkinto on tunnustus Michałowon ja sen asukkaiden elintärkeästä avusta muuttajille, jotka jäivät mottiin Puolan ja Valko-Venäjän väliin Puolan hallituksen julistettua syyskuussa 2021 poikkeustilan vastavetona Valko-Venäjän päätökselle tukea laitonta muuttoliikettä. Michałowon kunta, joka sijaitsee hyvin lähellä Puolan Valko-Venäjän rajaa, tarjosi vaatteita, lämpimiä aterioita ja yöpymispaikkoja hädänalaisille, myös kansalaisjärjestöjen avustuksella. Kunnan järjestämää tilapäismajoitusta rajan lähellä sijaitsevassa Bondaryn kylässä on käytetty nyt myös ukrainalaisperheiden majoittamiseen sodan puhkeamisen jälkeen.

Palkintolautakunta päätti myös antaa erikoismaininnan eteläukrainalaisen Hola Prystanin pormestarille Oleksandr Babytšille, joka on ollut vangittuna maaliskuusta 2022 sen takia, että hän yritti suojella paikallisyhteisöään. Babytš saa erikoismaininnan kaikkien Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen siepattujen tai kidutettujen ukrainalaisten pormestarien edustajana.

”Tämä oli valtava yllätys, sillä jo palkintoehdokkuus oli meille suuri kunnia”, totesi Michałowon kunnanjohtaja Marek Nazarko. ”Paweł Adamowicz -palkinnon saaminen on suuri etuoikeus ja valtava ylpeydenaihe minulle kunnanjohtajana. Haluan kiittää palkintolautakuntaa ja Euroopan alueiden komiteaa. Haluan myös onnitella kaikkia ehdokkaita: olimme varsin kunnianarvoisessa seurassa. Ennen kaikkea olen ylpeä asukkaistamme, sillä olemme onnistuneet elämään todeksi Euroopan unionin ja itse asiassa koko ihmisyyden arvot ja tekemään niistä konkreettisia. Historioitsija Marian Turskin sanoin: Yhdestoista käsky kuuluu: Älä ole välinpitämätön. Tai kuten kaupunginjohtaja Paweł Adamowicz sanoi: jakakaamme hyvää – se on tärkeintä.”

”Kaupunginjohtaja Paweł Adamowicz menetti henkensä puolustaessaan vapautta, solidaarisuutta ja tasa-arvoa”, sanoi Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Vasco Alves Cordeiro. ”Kunnioitamme tänään hänen muistoaan antamalla Michałowon kunnalle alueiden komitean palkinnon, joka kantaa hänen nimeään. Kunnanjohtaja Marek Nazarko ja Michałowon asukkaat eivät säästelleet voimiaan, kun tuhannet sortoa ja diktatuuria pakenevat ihmiset jäivät loukkuun Puolan ja Valko-Venäjän rajalle, vaan toivottivat heidät tervetulleeksi ja tarjosivat erityisesti naisille ja lapsille suojan, apua ja toivoa. Heidän toimintansa ja rohkeutensa ilmentävät Paweł Adamowiczin hengen paloa. Tänä vuonna haluamme lisäksi antaa erityistunnustuksen ukrainalaisen Hola Prystanin pormestarille Oleksandr Babytšille hänen rohkeudestaan ja merkkinä toivosta ja solidaarisuudesta eurooppalaisia arvoja puolustavia Ukrainan pormestareita ja kansalaisia kohtaan.”

”Paweł Adamowicz -palkinto on kuin elävä muistomerkki siitä, että tämän päivän maailmassa, jossa arvomme ovat uhattuina, kannattaa puolustaa aktiivisesti demokratiaa, vapautta, solidaarisuutta ja ihmisoikeuksia”, totesi Gdańskin kaupunginjohtaja Aleksandra Dulkiewicz.

”ICORNin perustan muodostavat kunnat, jotka tekevät rohkeaa ja tärkeää työtä sananvapauden, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen solidaarisuuden puolesta”, totesi ICORNin hallituksen puheenjohtaja Christopher Gribble. ”Onnittelemme Michałowon kuntaa vuoden 2022 Paweł Adamowicz -palkinnon saamisesta. Se on tehnyt hienoa työtä niin monien pakolaisten auttamiseksi ja suojelemiseksi hyvin vaikeissa olosuhteissa Puolan ja Valko-Venäjän rajalla. Koemme myös suurta solidaarisuutta Ukrainan kansaa kohtaan ja arvostamme sitä, että palkintolautakunta on myöntänyt erityisen kunniamaininnan Hola Prystanin pormestarille Oleksandr Babytšille, joka on ollut venäläishyökkääjien vangitsemana yli puoli vuotta sen takia, että hän vain yritti suojella omaa paikallisyhteisöään.”

Euroopan parlamentin jäsen Magdalena Adamowicz korosti, että Paweł Adamowicz -palkinnolla edistetään ihmisoikeuksia ja eurooppalaisia arvoja, jotka olivat Adamowiczin sosiaalisen ja poliittisen toiminnan ohjenuorana aivan alusta hänen traagiseen kuolemaansa saakka. ”Ihmisoikeudet, tinkimätön tasa-arvo, jokaisen ihmisarvon kunnioittaminen, avoimuus ja kaikkien apua tarvitsevien, myös maahanmuuttajien ja pakolaisten, auttaminen olivat Adamowiczin mielestä demokratian ehdottomia peruskiviä ja suunnannäyttäjiä Euroopan tulevaisuudelle. Tämän vuoden palkinnon voittaja, Podlasien voivodikunnassa sijaitseva Michałowon kunta, joka tarjosi apua hädänalaisille pakolaisille Puolan ja Valko-Venäjän rajalla, on näiden arvojen puolustaja ja edistäjä. Tämä pieni kunta, jolla on suuri sydän, oli etulinjassa puolustamassa demokratiaa ja eurooppalaisia arvoja demokratiaan kohdistunutta hyökkäystä vastaan. Jos haluamme pelastaa demokratian, meidän on yksiselitteisesti, vahvasti ja kompromisseja tekemättä puolustettava jokaisen ihmisen oikeutta tasa-arvoon, ihmisarvoon ja vapaaseen elämään. Michałowon kunta tietää tämän.”

Paweł Adamowicz -palkintoseremonia järjestetään 8. helmikuuta 2023 Euroopan alueiden komitean täysistunnon yhteydessä.

Muut esivalinnan läpäisseet ehdokkaat olivat (aakkosjärjestyksessä):

  • Mariupolin pormestari Vadym Boitšenko, joka auttoi Venäjän Ukrainaan vuonna 2014 kohdistaman ensimmäisen hyökkäyksen jälkeen siirtymään joutuneita ihmisiä ja jatkaa työtään niiden Mariupolin asukkaiden auttamiseksi, jotka ovat lähteneet kaupungista Venäjän viimeisimmän hyökkäyksen jälkeen
  • Ukrainan kunnan- ja kaupunginjohtajat (edustajanaan Ukrainan kuntaliitto): ehdokkuus kattaa kaikki Ukrainan urheat kunnan- ja kaupunginjohtajat, jotka ovat Venäjän raa’an ja perusteettoman sotilaallisen hyökkäyksen aikana puolustaneet vapautta, demokraattisia arvoja ja solidaarisuutta ja torjuneet suvaitsemattomuutta ja vihapuhetta
  • SOS Méditerranée: eurooppalainen humanitaarinen järjestö, joka pelastaa muuttajia hengenvaarasta maailman vaarallisimmalla muuttoreitillä, Välimerellä.

Taustatietoja:

Paweł Adamowiczia puukotettiin 13. tammikuuta 2019, kun hän oli puhumassa hyväntekeväisyystapahtumassa. Hän kuoli vammoihinsa seuraavana päivänä, 53-vuotiaana. Ennen murhaansa hän oli joutunut yltyneen vihapuheen kohteeksi. Hänen viimeiset sanansa juuri ennen hyökkäystä olivat: ”Gdańsk on avomielinen, Gdańsk jakaa hyvää ympärilleen, Gdańsk haluaa olla solidaarisuuden kaupunki. Nyt on juuri oikea aika jakaa hyvää. Olette suurenmoisia. Gdańsk on maailman paras kaupunki. Kiitos!”

Adamowicz oli vakaumuksellinen EU:n perusarvojen edistäjä ja Euroopan alueiden komitean aktiivinen jäsen. Vuonna 2016 kaupunginjohtaja Adamowicz ryhtyi toteuttamaan nk. Gdańskin mallia maahanmuuttajien kotouttamiseksi tavattuaan paavi Franciscuksen. Se on palvellut esimerkkinä muille Puolan kaupungeille.

Paweł Adamowicz -palkintolautakuntaan kuuluu edustajia seuraavista organisaatioista: kuntien kansainvälinen maailmanjärjestö UCLG, Eurocities, Global Parliament of Mayors (GPM), Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto CEMR, Euroopan alueiden liitto AER, lainsäädäntävaltaa käyttävien Euroopan alue-edustajistojen konferenssi CALRE, Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liitto CPMR, Euroopan neuvosto, Gdańskin kaupunki, ICORN ja Euroopan alueiden komitea EAK.

Ensimmäisen Paweł Adamowicz -palkinnon sai Kölnin ylipormestari Henriette Reker. Hänet palkittiin vuonna 2022 rohkeudestaan ja päättäväisyydestään, jota hän on osoittanut viimeisten 20 vuoden ajan monimuotoisuuden, solidaarisuuden ja integraation edistämiseksi erottamattomana osana Kölnin identiteettiä. Ylipormestari Reker selvisi vuonna 2015 veitsi-iskusta, jonka syynä oli hänen sitoumuksensa auttaa maahanmuuttajayhteisöjä ja helpottaa muuttajien kotoutumista.

Euroopan alueiden komitea hyväksyi EU:n paikallis- ja aluetason päättäjien poliittisena edustuselimenä ja Puolan valtuuskunnan aloitteesta 7. helmikuuta 2019 yksimielisesti päätöslauselman, jossa tuomitaan poliittisiin johtajiin kohdistettu vihapuhe ja kaikenlainen uhkailu. Täysistunnossaan 30. marraskuuta 2022 AK antoi lausunnon ”EU-rikosten luettelon laajentaminen kattamaan vihapuheen ja viharikokset”, johon sisältyy suosituksia Euroopan komission asiaa koskevien ehdotusten tueksi. Lausunnon on laatinut Aleksandra Dulkiewicz, joka on Paweł Adamowiczin seuraaja Gdańskin kaupunginjohtajana.

International Cities of Refuge Network (ICORN)-verkosto on kansainvälinen järjestö, johon kuuluu 75 kaupunkia ja aluetta Euroopasta ja sen ulkopuolelta ja joka tarjoaa turvapaikkoja vainotuille kirjailijoille ja taiteilijoille, ajaa sananvapautta, puolustaa demokraattisia arvoja ja edistää kansainvälistä solidaarisuutta. Yli 250 kirjoittajalle ja taiteilijalle on tarjottu asuinpaikkaa ICORN-verkostoon kuuluvassa kaupungissa. Turvallisessa ympäristössä he ovat edelleen keskeisiä vaikuttajia ja tuovat esiin ihmisoikeuksien ja sananvapauden loukkauksia kotimaassaan ja tukevat kollegoitaan alkuperämaassaan. Kaupunginjohtaja Paweł Adamowicz toi Gdańskin kaupungin mukaan ICORN-verkostoon 30. elokuuta 2017.

Kaupunginjohtaja Paweł Adamowicz -palkinnon verkkosivusto:#AdamowiczAward

Palkintosäännöt, kelpoisuusehdot ja valintaperusteet

Verkkosivusto, josta löytyy tietoa Paweł Adamowiczista ja hänen murhansa vuosipäivästä

Yhteydenotot:

Euroopan alueiden komitea

Wioletta Wojewódzka

P. +32 22822289

Matkap. +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Gdańskin kaupunki

Maciej Buczkowski

P. + 48 583236284

maciej.buczkowski@gdansk.gda.pl

International Cities of Refuge Network

Helge Lunde

P. + 47 99582488

helge@icorn.org

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023