Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan parlamentin jäsenet ja paikallispäättäjät tavoittelevat asianmukaisia sääntöjä ja varoja koheesiopolitiikan vahvistamiseksi  

Euroopan parlamentin ja Euroopan alueiden komitean jäsenet totesivat kaikki ponnistelevansa asianmukaisten sääntöjen ja varojen puolesta koheesiopolitiikan vahvistamiseksi kaudella 2021–2027. He kehottivat painokkaasti jäsenvaltioita asettamaan selkeäksi tavoitteeksi yhteenkuuluvuuden voimistamisen ja EU:n tarkoituksenmukaisen talousarvion edistämisen.

Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunta (REGI) ja Euroopan alueiden komitean ”Alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka ja EU:n talousarvio” - valiokunta (COTER) keskustelivat Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon yhteydessä Brysselissä 8. lokakuuta neuvotteluista, joita käydään EU:n talousarviosta kaudelle 2021–2027 sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastoja (ERI-rahastoja) koskevista asetuksista.

Euroopan parlamentin jäsenet ja paikallispäättäjät ovat viime vuosina puolustaneet kaudelle 2021–2027 vahvaa koheesiopolitiikkaa, jonka avulla voidaan edelleen tukea kansalaisia ja yrityksiä kaikilla Euroopan alueilla ja ottaa paikalliset ja alueelliset hallintotahot mukaan investointipäätöksiin. He puolustavat yhteistuumin myös yksinkertaistettuja sääntöjä ja sellaisista ehdoista riippumatonta EU:n koheesiopolitiikkaa, jotka eivät liity suoraan sen tavoitteisiin ja edunsaajiin. REGI- ja COTER-valiokunnat kritisoivat eräiden jäsenvaltioiden vaatimia budjettileikkauksia ja paikallistoimijoiden osallistumista koskevan lainsäädäntökehyksen mahdollista heikentämistä sekä muistuttivat Euroopan parlamentin ja alueiden komitean yhteisestä kannasta.

REGI- ja COTER-valiokuntien jäsenet myös esittivät huolenaiheitaan ja prioriteettejään aluepolitiikasta vastaavalle komissaarille Johannes Hahnille , jonka uutena vastuualana tulevassa komissiossa on EU:n talousarvio. Keskusteluissa korostettiin tarvetta varmistaa asianmukainen rahoitus, jotta kaikkia EU:n alueita ja kuntia voidaan auttaa ERI-rahastovaroja tehokkaasti hyödyntäen kehittymään ympäristömyönteisemmiksi, osallistavammiksi ja älykkäämmiksi. Jäsenet muistuttivat, että koheesiopolitiikan ja rakenneuudistusten välisen yhteyden on oltava kaksisuuntainen, että koheesiopoliittisia tavoitteita ei tulisi muuttaa ja että on myös ehdottoman tärkeää soveltaa koheesiotavoitetta monialaisesti kaikissa EU:n toimintapolitiikoissa, kuten perussopimuksissa edellytetään. Eroavuuksien vähentämisestä ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisestä on tultava yhteisiä painopisteitä, joita ei pidä heikentää ylhäältä alaspäin suuntautuvalla ja säästötoimiin keskittyvällä uudistusmallilla.

”Kunnianhimoton koheesiopolitiikka tarkoittaa kunnianhimotonta unionia. Talousarvion leikkaaminen olisi kova isku Euroopan yhdentymishankkeelle. Se tarkoittaa vähittäistä luovuttamista ja voiton ratkeamista unioniin kielteisesti suhtautuvien tahojen hyväksi. Emme anna tämän tapahtua” , sanoi REGI-valiokunnan puheenjohtaja Younous Omarjee .

”Koheesiopolitiikka on kuntiemme ja alueidemme tärkein investointipolitiikka. Seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen mahdollinen viivästyminen ja koheesiopolitiikan pysähtyminen vuodeksi tai kahdeksi vaikuttaisi suoraan ilmastokriisin torjuntaan ja kärjistäisi kasvavia sosiaalisia ja alueellisia eroja” , totesi COTER-valiokunnan puheenjohtaja Isabelle Boudineau (FR, PES).

Yhteyshenkilö:

Pierluigi Boda

P. +32 22822461

Matkap. +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Olivier Plumandon

Olivier.plumandon@ep.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

Sosiaalinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus vaarantuu, jos EU:n politiikoissa ei huomioida syrjäisiä alueita
Sosiaalinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus vaarantuu, jos EU:n politiikoissa ei huomioida syrjäisiä alueita
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COTER-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

Europe needs a “winter of solidarity” to cope with skyrocketing energy prices, local leaders warn
Europe needs a “winter of solidarity” to cope with skyrocketing energy prices, local leaders warn
23.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

EU:n alueet ja kunnat ovat tyytyväisiä jäsenvaltioiden sitoumukseen säilyttää koheesiopolitiikka unionin keskeisenä pilarina
EU:n alueet ja kunnat ovat tyytyväisiä jäsenvaltioiden sitoumukseen säilyttää koheesiopolitiikka unionin keskeisenä pilarina
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CZ-PRESIDENCY-EVENT-ON-JTF.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

Regions in transition towards climate neutrality need steady support from the EU
Regions in transition towards climate neutrality need steady support from the EU
22.11.2022