Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan parlamentin jäsenet ja paikallispäättäjät tavoittelevat asianmukaisia sääntöjä ja varoja koheesiopolitiikan vahvistamiseksi  

Euroopan parlamentin ja Euroopan alueiden komitean jäsenet totesivat kaikki ponnistelevansa asianmukaisten sääntöjen ja varojen puolesta koheesiopolitiikan vahvistamiseksi kaudella 2021–2027. He kehottivat painokkaasti jäsenvaltioita asettamaan selkeäksi tavoitteeksi yhteenkuuluvuuden voimistamisen ja EU:n tarkoituksenmukaisen talousarvion edistämisen.

Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunta (REGI) ja Euroopan alueiden komitean ”Alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka ja EU:n talousarvio” - valiokunta (COTER) keskustelivat Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon yhteydessä Brysselissä 8. lokakuuta neuvotteluista, joita käydään EU:n talousarviosta kaudelle 2021–2027 sekä Euroopan rakenne- ja investointirahastoja (ERI-rahastoja) koskevista asetuksista.

Euroopan parlamentin jäsenet ja paikallispäättäjät ovat viime vuosina puolustaneet kaudelle 2021–2027 vahvaa koheesiopolitiikkaa, jonka avulla voidaan edelleen tukea kansalaisia ja yrityksiä kaikilla Euroopan alueilla ja ottaa paikalliset ja alueelliset hallintotahot mukaan investointipäätöksiin. He puolustavat yhteistuumin myös yksinkertaistettuja sääntöjä ja sellaisista ehdoista riippumatonta EU:n koheesiopolitiikkaa, jotka eivät liity suoraan sen tavoitteisiin ja edunsaajiin. REGI- ja COTER-valiokunnat kritisoivat eräiden jäsenvaltioiden vaatimia budjettileikkauksia ja paikallistoimijoiden osallistumista koskevan lainsäädäntökehyksen mahdollista heikentämistä sekä muistuttivat Euroopan parlamentin ja alueiden komitean yhteisestä kannasta.

REGI- ja COTER-valiokuntien jäsenet myös esittivät huolenaiheitaan ja prioriteettejään aluepolitiikasta vastaavalle komissaarille Johannes Hahnille , jonka uutena vastuualana tulevassa komissiossa on EU:n talousarvio. Keskusteluissa korostettiin tarvetta varmistaa asianmukainen rahoitus, jotta kaikkia EU:n alueita ja kuntia voidaan auttaa ERI-rahastovaroja tehokkaasti hyödyntäen kehittymään ympäristömyönteisemmiksi, osallistavammiksi ja älykkäämmiksi. Jäsenet muistuttivat, että koheesiopolitiikan ja rakenneuudistusten välisen yhteyden on oltava kaksisuuntainen, että koheesiopoliittisia tavoitteita ei tulisi muuttaa ja että on myös ehdottoman tärkeää soveltaa koheesiotavoitetta monialaisesti kaikissa EU:n toimintapolitiikoissa, kuten perussopimuksissa edellytetään. Eroavuuksien vähentämisestä ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisestä on tultava yhteisiä painopisteitä, joita ei pidä heikentää ylhäältä alaspäin suuntautuvalla ja säästötoimiin keskittyvällä uudistusmallilla.

”Kunnianhimoton koheesiopolitiikka tarkoittaa kunnianhimotonta unionia. Talousarvion leikkaaminen olisi kova isku Euroopan yhdentymishankkeelle. Se tarkoittaa vähittäistä luovuttamista ja voiton ratkeamista unioniin kielteisesti suhtautuvien tahojen hyväksi. Emme anna tämän tapahtua” , sanoi REGI-valiokunnan puheenjohtaja Younous Omarjee .

”Koheesiopolitiikka on kuntiemme ja alueidemme tärkein investointipolitiikka. Seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen mahdollinen viivästyminen ja koheesiopolitiikan pysähtyminen vuodeksi tai kahdeksi vaikuttaisi suoraan ilmastokriisin torjuntaan ja kärjistäisi kasvavia sosiaalisia ja alueellisia eroja” , totesi COTER-valiokunnan puheenjohtaja Isabelle Boudineau (FR, PES).

Yhteyshenkilö:

Pierluigi Boda

P. +32 22822461

Matkap. +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Olivier Plumandon

Olivier.plumandon@ep.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023