Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Paikallispäättäjät kannattavat EU:n kriisivarojen lisäämistä 2 miljardilla eurolla sekä suoraa unionin tukea  

Puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas: ”Covid-19-kriisi on osoittanut, että Euroopan valmistautumista, koordinointia ja varustautumista on parannettava asettamalla EU:n tuki suoraan alue- ja paikallisviranomaisten ulottuville”.

Paikallis- ja aluepäättäjät antavat tukensa Euroopan komission ehdotuksille, joissa esitetään EU:lle 2 miljardin euron lisävaroja , jotta tuleviin kriiseihin kyettäisiin reagoimaan välittömästi. Keskustellessaan kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Janez Lenarčičin kanssa covid-19-pandemiasta saaduista kokemuksista Euroopan alueiden komitean jäsenet kehottivat myös laatimaan uusia sääntöjä, jotta alueet ja kunnat saisivat suoraan EU:n tukea hätätilanteissa.

Euroopan alueiden komitean – EU:n paikallis- ja aluetason johtajien poliittisen kokouksen – jäsenet olivat tyytyväisiä toimiin, joihin Euroopan komissio on ryhtynyt covid-19-pandemian johdosta. Komitea kannatti myös äskettäin esitettyjä ehdotuksia vahvistaa Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismiin kuuluvaa rescEU -välinettä, jonka kautta EU saa käyttöönsä hätäresursseja, kuten lentokoneita ja lääkinnällisiä laitteita, kriisien koettelemien yhteisöjen auttamiseksi.

Komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas sanoi: ”Covid-19-pandemia on osoittanut, että EU:n valmistautumista, koordinointia ja varustautumista on parannettava. EU:n on vahvistettava resursseja ja osaamista, jotta se kykenee toimimaan nopeammin kriisiaikoina. Euroopan komission ehdotus 2 miljardin euron lisämäärärahoista rescEU:ta varten ei ole vain pelkkä ele vaan välttämättömyys. Varat on saatava EU:n pysyvästä rahastosta eikä kertaluonteisesta varauksesta. Lisäksi on toteutettava rakenteellisia muutoksia, jotta etulinjassa olevat alue- ja paikallishallinnon tahot voivat saada suoraan EU:n rahoitusta ja tukea kriisitilanteessa. Olemme valmiita tekemään yhteistyötä Euroopan komission kanssa alueidemme, kuntiemme ja kyliemme selviytymiskyvyn vahvistamiseksi kaikkialla Euroopassa.”

Komitean täysistunnossa käydyssä keskustelussa Janez Lenarčič , kriisinhallinnasta vastaava komission jäsen, totesi: ”Alueelliset ja paikalliset toimijat ovat ratkaisevan tärkeitä hätätilanteissa, sillä ne reagoivat niihin useimmiten ensimmäisinä ja ovat keskeisessä asemassa toteutettaessa ehkäiseviä toimenpiteitä. Komission ja Euroopan alueiden komitean välisellä yhteistyöllä on siten olennainen merkitys. Minulle on kriisinhallinnasta vastaavana komissaarina tärkeää kuulla Euroopan alueiden komitean kanta aina, kun esitämme pelastuspalvelua käsittelevän uuden lainsäädäntöehdotuksen. EU:n uudet pelastuspalvelualan säädökset vaikuttavat erityisesti alue- ja paikallistasoon, joihin suurin osa vaikutuksiltaan merkittävistä kriiseistä kohdistuu, kuten olemme nähneet covid-19-pandemian aikana.”

Euroopan alueiden komitea perusti maaliskuussa verkossa toimivan tietojenvaihtofoorumin , jonka avulla alue- ja paikalishallinnon edustajat voivat vaihtaa covid-19-pandemiaan reagointia koskevia parhaita käytänteitä sekä arvioida EU:n toimia. Komitea on myös ehdottanut terveysuhkiin keskittyvän EU:n hätämekanismin perustamista, jotta kuntia ja alueita voitaisiin auttaa palkkaamaan lisää terveydenhuoltohenkilöstöä, ostamaan enemmän lääkinnällisiä laitteita, tukemaan tehohoitopalveluja ja asettamaan sairaaloiden ja oppilaitosten käyttöön desinfiointivälineitä ja - materiaalia. Ehdotus on otettu pitkälti huomioon EU:n elpymissuunnitelmissa.

Keskustelun aikana komitean jäsenet esittelivät covid-19-pandemian torjunnasta paikallistasolla saamiensa kokemusten pohjalta esimerkkejä paikallisista toimista ja hyvistä käytänteistä.

AK:n Vihreät-ryhmän toinen puheenjohtaja Satu Haapanen (Oulun kaupunginvaltuusto) totesi: ”Kriisihallintaan on kuuluttava digitaalitaitojen ja –infrastruktuurin vahvistaminen. Tämä on välttämätöntä, jotta voidaan luoda nopeasti uusia työpaikkoja digitaalisilla alustoilla sekä uusia digitaalisia palveluja, myös terveydenhuollossa. Sen ansiosta voidaan varmistaa laadukas koulutus kaikille lapsille ja nuorille. Vahva digitaalinen infrastruktuuri voi auttaa selviytymään kriisitilanteista.”

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

Matkap. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-BACK-BOOST-TO-EU-CRISIS-FUND-AND-DEMAND-DIRECT-ACCESS-TO-EUROPEAN-SUPPORT.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-BACK-BOOST-TO-EU-CRISIS-FUND-AND-DEMAND-DIRECT-ACCESS-TO-EUROPEAN-SUPPORT.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-BACK-BOOST-TO-EU-CRISIS-FUND-AND-DEMAND-DIRECT-ACCESS-TO-EUROPEAN-SUPPORT.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-BACK-BOOST-TO-EU-CRISIS-FUND-AND-DEMAND-DIRECT-ACCESS-TO-EUROPEAN-SUPPORT.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-BACK-BOOST-TO-EU-CRISIS-FUND-AND-DEMAND-DIRECT-ACCESS-TO-EUROPEAN-SUPPORT.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023