Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU-johtajat Jean-Claude Juncker ja Antonio Tajani keskustelevat paikallispäättäjien kanssa Euroopan tulevaisuudesta  
AK:n puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz pitää puheen aiheesta Euroopan unionin tila – alueiden ja kuntien näkökanta

Brysselissä 8. lokakuuta alkavan Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon keskeinen teema on EU:n koheesiopolitiikan tulevaisuus. Avausistuntoon osallistuvat Euroopan alueiden komitean (AK) puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz, Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, Euroopan komission jäsen Corinna Creţu ja Euroopan parlamentin varapuhemies Pavel Telicka. Seuraavana päivänä puheenjohtaja Lambertz esittää näkemyksensä Euroopan tulevaisuudesta vuotuisessa puheessaan . AK antaa täysistunnossaan lausuntonsa EU:n talousarviosta ja useista siihen liittyvistä ohjelmista. Esityslistalla on myös Espoon kaupunginvaltuuston jäsenen Sirpa Hertellin laatima lausunto kertakäyttömuoveista.

8.–11. lokakuuta: 16. Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko (#EURegionsWeek)

Teemaviikon aiheena on ”Tavoitteena vahva EU:n koheesiopolitiikka vuoden 2020 jälkeen” . #EURegionsWeek kokoaa jälleen yhteen yli 6 000 EU:n aluepolitiikan asiantuntijaa ja toimijaa Brysseliin. Puheenjohtaja Juncker osallistuu puheenjohtaja Lambertzin , komissaari Creţun ja varapuhemies Telickan ohella avausistuntoon maanantaina 8. lokakuuta alkaen kello 14.30. Viikon aikana järjestettävissä työpajaseminaareissa ja keskusteluissa käsitellään vahvan koheesiopolitiikan tarvetta vuoden 2020 jälkeen.

Ks. erityinen mediaohjelma : avausistuntoa voi seurata suorana verkossa AK:n internetsivuilla.

#CohesionAlliance -tapahtumat

#CohesionAlliance – yhteenliittymä, jossa mukana olevien mielestä koheesiopolitiikan on oltava EU:n tulevaisuuden peruspilareita, tarkastelee ensimmäisiä saavutuksia ja käynnissä olevia neuvotteluja #EURegionsWeek-tapahtumaan sisältyvissä koheesiopolitiikan tulevaisuuteen keskittyvissä tapahtumissa sekä ” agora-keskusteluissa ”, joihin osallistuu kumppanijärjestöjä ja asiantuntijoita.

Lisätietoa saatavilla osoitteessa: www.cohesionalliance.eu

9. lokakuuta, kello 15.00: Euroopan unionin tila – alueiden ja kuntien näkökanta

Puheenjohtaja Lambertzin puhe avaa AK:n täysistunnon. Hän keskittyy Euroopan unionin alueiden ja kuntien ajankohtaisimpiin ongelmiin, joita ovat muun muassa seuraava EU:n pitkän aikavälin talousarvio ( AK:n lausunto aiheesta annetaan samana päivänä), EU:n aluepolitiikan tulevaisuus, integraatio, kestävä kehitys ja EU:n demokratia, etenkin alueiden ja kuntien nivominen EU:n päätöksentekoprosessiin ja paikallistason aloitteet yhteyden uudistamiseksi kansalaisten ja unionin välillä.

Täysistunnon ensimmäisenä päivänä järjestetään myös AK:n jäsenten ja Euroopan parlamentin puhemiehen Antonio Tajanin keskustelu . Keskustelun jälkeen annetaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin pyynnöstä laadittu AK:n lausunto aiheesta Pohdintoja Euroopasta: miten uudistaa luottamus Euroopan unioniin – alue- ja paikallisviranomaisten näkemykset . Lambertzin ja varapuheenjohtaja Markku Markkulan johdolla laadittuun lausuntoon kulminoituvat kahden vuoden aikana järjestetyt kuulemiset, joihin on osallistunut yli 40 000 kansalaista ja 110 paikallis- ja alueviranomaistahoa.

Puheenjohtaja Lambertzin puhetta ja keskustelua Euroopan parlamentin puhemiehen Antonio Tajanin kanssa voi seurata suorana osoitteessa: www.cor.europa.eu/sotreg.go  

9.–10. lokakuuta: täysistunnon (#CoRplenary) esityslistalla

EU:n tuleva talousarvio 2021–2017

EU:n talousarviota ja painopisteitä seuraavana vuosikymmenenä käsitellään keskustelussa, jossa tarkastellaan AK:n lausuntoa aiheesta Monivuotista rahoituskehystä koskeva paketti vuosiksi 2021–2027 . Lausunnon esittelijä on Nikola Dobroslavić (HR, EPP). Täysistunnossa tarkastellaan myös yksityiskohtaisemmin seuraavia EU:n talousarvioon liittyviä ehdotuksia:

Euroopan horisontti – yhdeksäs tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma , esittelijä Christophe Clergeau (FR, PES)

Verkkojen Eurooppa -väline , esittelijä Isabelle Boudineau (FR, PES)

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) , esittelijä Nathalie Sarrabezolles (FR, PES)

Perusoikeuksien ja arvojen ohjelma , esittelijä François Decoster (FR, ALDE)

Turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa koskeva ehdotus , esittelijä Peter Bossman (SI, PES)

Ympäristön ja ilmastotoimien ohjelma (Life) , esittelijä Marco Dus (IT, PES)

Muita lausuntoja, jotka annetaan AK:n täysistunnossa (#CoRplenary):

Euroopan työviranomainen , esittelijä Doris Kampus (AT, PES)

EU:n paikallis- ja alueviranomaisten panos biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (CBD) sopimuspuolten konferenssin 14. kokoukseen , esittelijä Roby Biwer (LU, PES)

EU:n strategia muoveista kiertotaloudessa , esittelijä André van de Nadort (NL, PES)

Ehdotus direktiiviksi kertakäyttömuoveista , esittelijä Sirpa Hertell (FI, EPP)

Urheilun huomioon ottaminen EU:n toimintaohjelmissa vuoden 2020 jälkeen , esittelijä Roberto Pella (IT, EPP)

Puhtaat satamat, puhtaat meret – aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetut satamassa olevat vastaanottolaitteet , esittelijä Spyros Spyridon (EL, EPP)

Oikeudenmukaista verotusta koskeva paketti , esittelijä Paul Lindquist (SE, EPP)

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma , esittelijä Domenico Gambacorta (IT, EPP)

Nuoriso-, koulutus- ja kulttuuripolitiikan rooli vahvemman Euroopan rakentamisessa , esittelijä Gillian Ford (UK, EA)

Elintarvikeketjuun sovellettava EU:n riskinarviointi , esittelijä Miloslav Repaský (SK, EA)

Kuluttajat vahvempaan asemaan , esittelijä Samuel Azzopardi (MT, EPP)

Käytännön tietoa :

#EURegionsWeek avausistunto :

Paikka: Square-konferenssikeskus, Rue Mont des Arts / Kunstbergstraat – 1000 Bruxelles/Brussel

Ajankohta: maanantai 8. lokakuuta, kello 14.30

Seuraa suorana AK:n verkkosivuilla

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko mediaohjelma

#SOTREG ja #CoRplenary – AK:n täysistunto:

Paikka: Charlemagne-rakennus (Euroopan komissio), Rue de la Loi / Wetstraat, Bruxelles/Brussel

Ajankohta: tiistai 9. lokakuuta, kello 15.00–21.00; keskiviikko 10. lokakuuta, kello 9.00–13.00

Täysistunnon esityslista ja asiakirjat

Täysistuntoa voi seurata suorana AK:n verkkosivuilla

Täysistunnon mediaohjelma

Yhteydenotot: PresseCdr@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
24.05.2023