Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Nordrhein-Westfalenin pääministerin Armin Laschetin ja Euroopan alueiden komitean puheenjohtajan Apostolos Tzitzikostasin yhteinen lausunto lehdistölle  

Nordrhein-Westfalenin pääministeri Armin Laschet otti Euroopan alueiden komitean vastavalitun puheenjohtajan Apostolos Tzitzikostasin vastaan osavaltion kansliassa Düsseldorfissa tiistaina 3.  maaliskuuta. He keskustelivat ajankohtaisista eurooppalaisista haasteista, kuten vakavasta tilanteesta Kreikan ja Turkin välisellä rajalla sekä koronavirusepidemiasta.

Pääministeri Laschet : ” Olen hyvilläni saadessani tavata puheenjohtaja Tzitzikostasin ja odotan paljon yhteistyöltämme tulevina vuosina. Euroopan alueiden komitea on alueiden näkemysten ehdoton tulkki EU:ssa. Olen vakuuttunut siitä, että puheenjohtaja Tzitzikostasin johdolla tämä toiminta tehostuu entisestään ja saattaa alueiden äänen voimakkaammin kuuluviin kaikkialla Euroopan unionissa. Tarvitsemme vahvemman Euroopan, ja työskentelemme yhdessä vastataksemme käsillä oleviin haasteisiin.

Puheenjohtaja Tzitzikostas : ”Minulla oli tänään ilo ja kunnia tavata pääministeri Laschet. Hän on näkemyksellinen ja luotettava Saksan johtohenkilö ja vakaumuksellinen eurooppalainen. Hänen saavutuksensa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa ovat esimerkki meille kaikille Euroopan alueiden kyvystä tarttua yhteisiin haasteisiin ihmisten etua ajaakseen. EU:n on ryhdyttävä viipymättä käytännöllisiin toimenpiteisiin muuttoliikekysymyksessä. Tämä ei ole maakohtainen vaan EU:n laajuinen ongelma, ja se koskee kaikkia unionin kansalaisia.

Pääministeri Laschet ja Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Tzitzikostas tulevat toimimaan päättäväisesti voittaakseen mielipide-erot ja lisääntyvän polarisaation Euroopan unionissa. “ Tätä varten tarvitaan yhteinen eurooppalainen visio syventämään yhteistyötä jäsenvaltioiden, alueiden, kaupunkien ja kuntien välillä. Euroopan unioni kaipaa uuttaa pontta reagoidakseen digitalisaation, väestökehityksen ja ilmastonmuutoksen torjunnan edellyttämien toimenpiteiden aiheuttamiin, kansalaisten kannalta syvälle käyviin muutoksiin”, Armin Laschet totesi.

Tällainen uusi dynamiikka vaatii ilman muuta viivyttelemätöntä, tavoitteiltaan kunnianhimoista sopimusta EU:n tulevien vuosien talousarviosta (monivuotinen rahoituskehys), jossa tasapainotetaan oikeudenmukaisesti yhtäältä niiden edut, jotka hyötyvät eniten sisämarkkinoista, ja toisaalta niiden intressit, joilla on vielä kiinnikurottavaa.

Pääministeri Laschet ja Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Tzitzikostas keskustelivat myös Euroopan komission äskettäisistä ehdotuksista, jotka koskevat vihreän kehityksen ohjelmaa ja tekoälyä. He ilmaisivat pitävänsä toimenpiteitä tervetulleina ja tähdensivät, että niitä on täydennettävä yhteisin valtakunnallisin sekä alue- ja paikallistason toimin. Piakkoin alkava Saksan kausi EU:n neuvoston puheenjohtajavaltiona vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla antaa mahdollisuuksia vastata käsillä oleviin haasteisiin ja tehdä Euroopan unionista yhtenäinen.

Armin Laschet ja Apostolos Tzitzikostas korostivat erityisesti tarvetta auttaa alueita, joihin EU:n päätös ilmastoneutraaliuden saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä vaikuttaa erityisen voimakkaasti. “ Etenkin siirtymävaiheessa olevat hiilialueet, kuten Rheinisches Revier, tarvitsevat EU:n tukea infrastruktuuriensa kehittämiseen, innovointivalmiuksien vahvistamiseen sekä ammatilliseen koulutukseen ja uudelleenkoulutukseen tehtävien investointien toteuttamiseen. Sen vuoksi pidämme erinomaisena ehdotusta uudesta oikeudenmukaisen siirtymän EU-rahastosta mainittuja alueita tukemaan”, sanoi Apostolos Tzitzikostas .

Euroopan alueiden komitean kotipaikan ulkopuolinen työvaliokunnan kokous, joka pidetään Nordrhein-Westfalenin osavaltion maapäivien tiloissa 11. syyskuuta, tarjoaa tilaisuuden keskustella yhdessä Euroopan tulevaisuudesta, esittää tapoja antaa asianmukaisemmin palautetta EU:n harjoittamasta sääntelystä ja tuoda unioni lähemmäs kansalaisiaan.

Puheenjohtajan tiedottaja:

Michele Cercone

P. +32 498982349

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/JOINT-PRESS-STATEMENT-BY-MINISTER-PRESIDENT-OF-NORTH-RHINE-WESTPHALIA-ARMIN-LASCHET-AND-PRESIDENT-OF-THE-EUROPEAN-COMMITT.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/JOINT-PRESS-STATEMENT-BY-MINISTER-PRESIDENT-OF-NORTH-RHINE-WESTPHALIA-ARMIN-LASCHET-AND-PRESIDENT-OF-THE-EUROPEAN-COMMITT.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/JOINT-PRESS-STATEMENT-BY-MINISTER-PRESIDENT-OF-NORTH-RHINE-WESTPHALIA-ARMIN-LASCHET-AND-PRESIDENT-OF-THE-EUROPEAN-COMMITT.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/JOINT-PRESS-STATEMENT-BY-MINISTER-PRESIDENT-OF-NORTH-RHINE-WESTPHALIA-ARMIN-LASCHET-AND-PRESIDENT-OF-THE-EUROPEAN-COMMITT.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/JOINT-PRESS-STATEMENT-BY-MINISTER-PRESIDENT-OF-NORTH-RHINE-WESTPHALIA-ARMIN-LASCHET-AND-PRESIDENT-OF-THE-EUROPEAN-COMMITT.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023