Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kansainvälinen naistenpäivä 2019: Puheenjohtajan ja ensimmäisen varapuheenjohtajan lausunto  

Sukupuolten välinen tasa-arvo on yksi Euroopan unionin perusarvoista. Se on oleellinen sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle, demokratian terveydelle sekä taloudelle. On aika saavuttaa todellinen sukupuolten välinen tasa-arvo hallinnon joka tasolla. Vuosien aikana merkittäviä harppauksia on jo saavutettu naisten aseman parantamiseksi sekä sosiaalisen ja taloudellisen epätasapainon poistamiseksi. Näistä ponnisteluista huolimatta meillä on kuitenkin vielä pitkä matka edessämme ennen kuin voimme todeta, että Euroopassa vallitsee todellinen sukupuolten tasa-arvo.

Euroopan parlamentin vaalit koittavat 80 päivän kuluttua. Samassa yhteydessä joissakin jäsenvaltioissa järjestetään alue- tai paikallisvaalit. Euroopan alueiden komitea kannustaa yhä useampia naisia asettumaan ehdolle. Tarvitsemme enemmän naispoliitikkoja poliittisiin elimiin paikallisella, alueellisella sekä Euroopan tasolla.

Kansainvälisenä naistenpäivänä kehotamme Euroopan alueiden komitean puheenjohtajana ja ensimmäisenä varapuheenjohtajana edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa politiikassa, mukaan lukien omassa instituutiossamme.

Vuonna 2019 kuuden valiokuntamme puheenjohtajuudet on jaettu tasaisesti miesten ja naisten kesken, mutta naiset ovat yhä vähemmistössä kokoonpanossamme. Tämä ei yksinkertaisesti riitä. Ennen seuraavaa, tammikuussa 2020 koittavaa komitean jäsenien nimeämistä kehotamme kaikkia EU:n jäsenvaltioita vähentämään epätasapainoa ja lisäämään naisten edustusta komiteassamme.

Jos haluamme politiikan olevan aidosti demokraattista, meidän tulee luoda mahdollisuuksia ja poistaa esteitä parantaaksemme naisten asemaa ja osallistumista politiikkaan. Edustuksellinen demokratiamme ei ole edustava, jos naiset ovat vähemmistössä hallinnon kaikilla tasoilla ja useimmissa poliittisissa viroissa. Alueellisista edustajista alle 30 prosenttia on naisia, ja vähemmän kuin yksi seitsemästä kaupunginjohtajasta on nainen.

On radikaalin muutoksen aika. Eurooppalaisen politiikan ja demokratian on aika täysin heijastaa arvojamme ja yhteiskuntaamme. On aika saavuttaa todellinen sukupuolten välinen tasa-arvo politiikan kaikilla tasoilla.

Karl-Heinz Lambertz, Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja
Markku Markkula, Euroopan alueiden komitean 1. varapuheenjohtaja

Taustatietoa:

Tällä hetkellä AK:n jäsenistä alle neljäsosa on naisia (lähde: CEMR:n tutkimus). Suomen valtuuskunta on ainoa maakohtainen valtuuskunta AK:ssa, jossa naiset muodostavat enemmistön (viisi yhdeksästä jäsenestä, mukaan lukien puheenjohtaja Pauliina Haijanen).