Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Digitaalisen kuilun poistaminen edellyttää nopeaa laajakaistaa kaikille Euroopan kansalaisille  

Euroopan alueiden komitean (AK) mukaan vahva koheesiopolitiikka yhdistettynä muihin rahoitusvälineisiin on keskeisessä asemassa vahvistettaessa laajakaistayhteyksiä Euroopassa. Komitea painottaa 22. maaliskuuta antamassaan lausunnossa, että nopean ja luotettavan laajakaistayhteyden puuttuminen on edelleen ongelma monilla maaseutualueilla ja harvaan asutuilla alueilla, joilla markkinavetoinen kehitys ei ole riittävää.

Yhtenä toimenpiteenä laajakaistayhteyksien parantamiseksi Euroopan komissio ja AK ovat perustaneet yhteisen laajakaistafoorumin, jossa on mukana paikallis- ja aluetason poliittisia päättäjiä ja asiantuntijoita. Foorumin alustavat päätelmät on otettu huomioon maaliskuun täysistunnossa hyväksytyssä lausunnossa , jonka esittelijänä toimi virolainen Mart Võrklaev (ALDE)

Laajakaistafoorumissa mukana oleva Keravan kaupunginvaltuuston jäsen Anne Karjalainen (PES) painottaa, että kenenkään ei tulisi olla riippuvainen määräävässä markkina-asemassa olevien televiestintäyritysten perusinfrastruktuurista. Tämän vuoksi palvelut ja verkot tulisi eriyttää toisistaan energia-alan mallin mukaisesti.

”Komission asettamat tavoitteet laajakaistan ulottuvuudelle voidaan saavuttaa ainoastaan, jos operaattorit pystyvät ja suostuvat hyödyntämään yhteiskäyttöistä, kilpailulle avointa infrastruktuuria sekä kiinteiden että 5G-verkkojen markkinoilla. Tästä hyötyvät myös kuluttajat halvempien hintojen ja monipuolisempien palvelujen muodossa”, Karjalainen toteaa.

Euroopan rakenne- ja investointirahastoilla (ERI-rahastoilla) on merkittävä rooli parannettaessa tieto- ja viestintätekniikka- ja laajakaistainfrastruktuuria: nykyisellä ohjelmakaudella tätä tarkoitusta varten on käytettävissä 14 miljardia euroa.

"Laajakaistainfrastruktuuria onkin tuettava vahvistamalla koheesiopolitiikkaa sekä hyödyntämällä muita, yksityistä ja julkista rahoitusta yhdistäviä rahoitusvälineitä, kuten Euroopan investointipankin käynnistämää laajakaistainvestointirahastoa”, toteaa lausunnon esittelijä, Raen kunnanjohtaja Võrklaev.

Laajakaistafoorumin jäsenten esittämien huolien johdosta AK kehottaa ryhtymään toimiin ylisääntelystä ja johdonmukaisuuden puutteesta aiheutuvan hallintotaakan keventämiseksi. Etenkin EU:n suuntaviivat valtiontukisääntöjen soveltamisesta tulisi laajakaistaverkon nopeaa kehitystä silmällä pitäen mukauttaa laajakaistayhteyksien rahoittamiseen käytettävissä oleviin EU:n eri rahoitusvaihtoehtoihin.

Paikallis- ja aluetason edustajat korostivat myös kunnissa ja alueilla tarvittavan lisää tietoja ja teknistä osaamista, minkä vuoksi Euroopan komission tulisi ulottaa laajakaistaa käsittelevien virastojen ( Broadband Competence Offices ) verkosto kaikkiin jäsenvaltioihin. Kuntien ja alueiden tulisi yhdessä televiestintäyritysten ja jäsenvaltioiden hallitustahojen kanssa olla aktiivisia kumppaneita suunniteltaessa ja toteutettaessa laajakaistaan liittyviä kansallisia kehityssuunnitelmia.

Lausunnossa todetaan, että mobiili- ja satelliittilaajakaista voi usein olla valokaapeliverkkoa nopeampi ja edullisempi vaihtoehto etenkin harvaan asutuilla alueilla. Koska suuren kapasiteetin 5G-verkon nopea kehitys aiheuttaa uusia haasteita radiotaajuuksien hallinnassa, on tärkeää pyrkiä löytämään yhteinen ja tulevaisuudessa sovellettava toimintatapa korkeampien taajuusalueiden toimilupien myöntämiseksi.

Taustatietoa

AK:n puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz ja digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Mariya Gabriel käynnistivät laajakaistafoorumin lokakuussa 2017. Foorumiin kuuluu 12 AK:n jäsentä ja asiantuntijoita Euroopan komissiosta, ja sen tavoitteena on edistää nopeamman, paremman ja kestäväpohjaisen suurnopeuksisen laajakaistan käyttöönottoa kaikilla Euroopan unionin alueilla.

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HIGH-SPEED-BROADBAND.ASPX

Digitaaliseen kuiluun on puututtava, jotta alueita ja kuntia voidaan tukea meneillään olevissa siirtymissä, paikallispäättäjät sanovat
Digitaaliseen kuiluun on puututtava, jotta alueita ja kuntia voidaan tukea meneillään olevissa siirtymissä, paikallispäättäjät sanovat
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HIGH-SPEED-BROADBAND.ASPX

Kunnat ja alueet kehottavat vauhdittamaan oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ohjelmatyötä
Kunnat ja alueet kehottavat vauhdittamaan oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ohjelmatyötä
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGISTRATION-EUREGIONSWEEK-2022-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HIGH-SPEED-BROADBAND.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
31.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK2022-CALL-APPLICATIONS-SIDE-EVENTS-IS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HIGH-SPEED-BROADBAND.ASPX

#EURegionsWeek 2022: the call for applications for side events is open
#EURegionsWeek 2022: the call for applications for side events is open
13.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KUNNAT-JA-ALUEET-TUKEVAT-DATASAADOKSEN-TAVOITTEITA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HIGH-SPEED-BROADBAND.ASPX

EU:n kunnat ja alueet tukevat datasäädöksen tavoitteita
EU:n kunnat ja alueet tukevat datasäädöksen tavoitteita
12.05.2022