Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan komissio ja Euroopan alueiden komitea käynnistävät yhteistyön ‎ vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseksi paikallistasolla  

Euroopan komissio ja Euroopan alueiden komitea (AK) ovat sitoutuneet uuteen yhteistyöhön nopeuttaakseen vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpanoa Euroopan alueilla ja kunnissa. Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta (Green Deal) vastaava Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Frans Timmermans kehotti kunta- ja aluepäättäjien kanssa käymässään keskustelussa näitä sitoutumaan ohjelmaan ja osallistumaan sen toteutukseen näiden toimivaltaan kuuluvilla aloilla. AK:n jäsenet suhtautuivat myönteisesti yhteistyöhön ja tukivat vihreän kehityksen ohjelmaa, joka on EU:n tärkein väline kaikkien alueiden, kaupunkien ja kuntien talouden vihreän ja osallistavan elpymisen varmistamiseksi.

Uuden yhteistyön tavoitteena on tarjota paikallis- ja alueviranomaisille tukea ja osaamista, joita ne tarvitsevat tehostaakseen kansallista elpymistä ja EU-varojen käyttöä, jotta vihreän kehityksen ohjelma voidaan panna täytäntöön kaikissa yhteisöissä ja erityisesti parantaa rakennusten energiatehokkuutta, kehittää kestäväpohjaista liikennettä ja suojella luontotyyppejä. Molemmat toimielimet toimivat yhteistyössä Euroopan paikallis- ja alueviranomaisten voimaannuttamiseksi ja mobilisoimiseksi ja tekevät yhteistyötä myös jäsenvaltioiden hallitusten kanssa, jotta vihreän kehityksen ohjelma asetetaan kansallisten investointisuunnitelmien keskiöön.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja ja Kreikan Keski-Makedonian alueen johtaja Apostolos Tzitzikostas sanoi: "Emme aio antaa pandemian estää sitoutumistamme ympäristömme suojeluun. Tarvitsemme vihreää, oikeudenmukaista ja palautumista tukevaa elpymistä kaikilla alueilla ja kaikissa kunnissa, niin maaseudulla ja kaupungeissa kuin rikkaissa ja vähävaraisissa yhteisöissä. Meidän on nyt toimittava yhdessä ja nopeutettava vihreää siirtymää toteuttamalla konkreettisia hankkeita paikallistasolla. Uusi yhteistyömme Euroopan komission kanssa on käännekohta kumppanuudessamme. Se voimaannuttaa, tukee ja mobilisoi paikallis- ja alueviranomaisia panemaan vihreän kehityksen ohjelman täytäntöön omilla kotikulmillaan ja lunastamaan kansalaisillemme ja lapsillemme antamamme lupaukset."

Täysistunnossa käyttämässään puheenvuorossa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta vastaava Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Frans Timmermans totesi: "Ilmastotoimet alkavat kotikaupungeistamme ja kotiseuduiltamme. Euroopan komissio ja Euroopan alueiden komitea tekevät yhteistyötä rakennusten perusparannusten, puhtaan liikenteen ja vihreiden kaupunkien edistämiseksi. Komitean olisi oltava edustettuna kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen poliittisessa johtokunnassa sekä keskeinen osa kuluvana vuonna käynnistettävää ilmastosopimustamme, kun sen jäsenistä tulee ilmastolähettiläitä. Alueidemme ilmastotoimet voivat toimia esimerkkinä muulle maailmalle."

AK perusti äskettäin vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla käsittelevän työryhmän varmistaakseen, että EU:n kestävän kehityksen strategia ja covid-19-elpymissuunnitelmat johtavat kunnille ja alueille suunnattuun suoraan rahoitukseen. Suomalaisjäsenistä työryhmässä ovat mukana Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula (kok/EPP) ja Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä (kesk/Renew Europe).

AK:n jäsenet luovuttivat varapuheenjohtaja Frans Timmermansille koosteen 200 parhaasta käytännöstä . Niistä ilmenee, että kunnat ja alueet toteuttavat jo siirtymää ruohonjuuritasolla konkreettisin hankkein energiatehokkuuden, vähäpäästöisen liikenteen, kestäväpohjaisen elintarvikehallinnan ja vihreän infrastruktuurin aloilla.

Keskustelu vihreän kehityksen ohjelmasta käytiin Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon aikana AK:n 140. täysistunnossa, jossa julkaistiin myös ensimmäinen vuotuinen alue- ja kuntabarometri sekä käytiin keskusteluja komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja Saksan liittokansleri Angela Merkelin kanssa.

Täysistunnossa keskusteltiin useista keskeisistä vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvistä ehdotuksista :

Ilmastosopimus: Varsovan kaupunginjohtaja Rafał Trzaskowski (PL, EPP) esitteli lausuntonsa eurooppalaisesta ilmastosopimuksesta . Kaupunginjohtaja Trzaskowski sanoi: Olemme täysin sitoutuneita vihreän kehityksen ohjelmaan. Haluamme saavuttaa kunnianhimoisia ja realistisia tavoitteita yhteisöjemme palvelemiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi. Ilmastosopimuksen olisi perustuttava kahteen pilariin. Paikallis- ja alueviranomaisten ja EU:n toimielinten tulisi tehdä ensinnäkin tiivistä yhteistyötä konkreettisissa hankkeissa, kuten rakennusten kunnostamisessa. Toiseksi ilmastosopimuksen olisi tarjottava puitteet paikallisille ilmastokumppanuuksille kaikkialla EU:ssa, jotta voimme oppia toisiltamme. Varsovan kaupunginjohtajana tiedän, missä määrin talousarvioimme ovat supistuneet pandemian vuoksi. Siksi on ratkaisevan tärkeää, että käytössämme on suoraan EU:n varoja kestäväpohjaisten toimintapolitiikkojen täytäntöönpanoa varten.

Kestävät kaupungit : Sevillan kaupunginjohtaja sekä AK:n ENVE-valiokunnan ja vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla käsittelevän työryhmän puheenjohtaja Juan Espadas (ES, PES) esitteli lausuntonsa EU:n kestävää kaupunkikehitystä käsittelevän Leipzigin peruskirjan uusimisesta . Kaupunginjohtaja Espadas sanoi: Vuoteen 2050 mennessä maailman väestöstä jopa 68 prosenttia asuu kaupungeissa, joten kaupungit voivat olla ja niiden on oltava liikkeellepanevana voimana rakennettaessa kestäväpohjaista tulevaisuutta. Kehotamme EU:n puheenjohtajavaltiota Saksaa varmistamaan, että uudistetusta Leipzigin peruskirjasta tulee sitova EU-tasolla, jotta siitä voi yhdessä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, kestävän kehityksen tavoitteiden ja vahvemman kaupunkiagendan kanssa muodostua kaupunkiemme tärkein etenemissuunnitelma luotaessa hyvinvointia kaikille.

Biodiversiteetti : Bettembourgin kunnanvaltuuston jäsen Roby Biwer (LU, PES) esitteli AK:n lausunnon aiheesta Vuoden 2020 jälkeiseen aikaan tähtäävät biologisesti monimuotoiset kunnat ja alueet biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen 15. osapuolikonferenssissa ja seuraavassa EU:n strategiassa . Esittelijä Biwer sanoi: Annamme varoituksen, jotta biodiversiteetin ja ekosysteemien häviäminen voitaisiin estää. Meidän on kaikilla hallintotasoilla tuettava tätä pyrkimystä ja tehtävä siitä elpymisen keskeinen pilari. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma voi olla tärkein välineemme, jonka avulla voimme rakentaa kestäväpohjaista tulevaisuutta, suojella planeettaamme, pysäyttää ilmastonmuutoksen ja estää epidemioiden leviämisen tulevaisuudessa. Nyt on aika toimia!

Kiertotalous : Drenthen lääninvaltuuston johtokunnan jäsen Tjisse Stelpstra (NL, ECR) esitteli AK:n lausunnon aiheesta Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma . Esittelijä Stelpstra sanoi: Covid-19 on tuonut esiin riippuvaisuutemme ja haavoittuvuutemme. Se onkin muistutus meille kaikille siitä, että on edettävä kestävän kehityksen tiellä. Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma liittyy suoraan hiilidioksidipäästöjen kipeästi kaivattuun vähentämiseen. Konkreettiset tavoitteet ovat välttämättömiä, ja innovoinnin avulla on luotava uusia standardeja. Kun kerran pystymme parempaan, meidän on toimittava sen mukaisesti!

Lisätietoja

Komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans puhui viimeksi EU:n kuntien ja alueiden edustajien kokouksessa joulukuussa 2019 , kun AK antoi päätöslauselman vihreän kehityksen ohjelmasta . AK:n tärkeimpiä suosituksia oli nostaa vuoteen 2030 asetettua kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevaa tavoitetta ainakin 55 prosenttiin. Euroopan komissio on nyt vahvistanut tämän tavoitteen.

Vihreän kehityksen ohjelma paikallistasolla on Euroopan alueiden komitean uusi aloite, jonka tavoitteena on asettaa kunnat ja alueet Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ytimeen ja varmistaa, että sekä EU:n kestävän kasvun strategia että covid-19-elpymissuunnitelmat johtavat kunnille ja alueille suunnattuun suoraan rahoitukseen ja konkreettisiin hankkeisiin kaikilla alueilla. Aloite käynnistettiin 15. kesäkuuta 2020 perustamalla 13-jäseninen erityistyöryhmä. Lue lehdistötiedote täältä .

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan liittyviin AK:n ensimmäisiin 200 parhaaseen käytäntöön voi tutustua internetkarttamme avulla.

Vuotuisen alue- ja kuntabarometrin (#EURegionalBarometer) pohjalta on laadittu päätöslauselma ”Paikallis- ja alueviranomaisten rooli covid-19-pandemian torjumisessa ja elpymisen edistämisessä”, ja AK:n 329 jäsenen on määrä hyväksyä se 13. lokakuuta ( päätöslauselmaluonnos on saatavilla täältä ). Puheenjohtaja Tzitzikostasin avauspuheenvuoroon voi tutustua Euroopan alueiden komitean puheenjohtajan verkkosivulla .

Vuotuisen alue- ja kuntabarometrin tulokset ( lehdistötiedote luettavissa täältä )

Yhteyshenkilö: David Crous // david.crous@cor.europa.eu // +32 470881037

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Kiirunan julkilausumassa kehotetaan lisäämään tukea syrjäisille alueille oikeudenmukaisen siirtymän takaamiseksi
Kiirunan julkilausumassa kehotetaan lisäämään tukea syrjäisille alueille oikeudenmukaisen siirtymän takaamiseksi
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023