Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Saksan liittokansleri Angela Merkel osallistuu Euroopan alueiden komitean täysistuntoon 13. lokakuuta  

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas toivottaa Saksan liittotasavallan liittokanslerin Angela Merkelin tervetulleeksi Euroopan alueiden komitean täysistuntoon (#CoRplenary) 13. lokakuuta. Liittokansleri Merkel esittelee EU:n puheenjohtajavaltion Saksan painopisteet, keskustelee paikallis- ja alueviranomaisten roolista EU:n elpymissuunnitelmassa ja käynnistää pohdinnan Euroopan tulevaisuudesta.

Keskustelu lähetetään suoratoistona 13. lokakuuta kello 14.30 (seuraa suoraa lähetystä AK:n verkkosivulla tai EbS-palvelun kautta).

Liittokanslerin puheenvuoron jälkeen käydään tunnin mittainen keskustelu Euroopan alueiden komitean jäsenten – kaikista EU:n jäsenvaltioista olevien paikallis- ja aluetason päättäjien – kanssa. Keskustelussa tarkastellaan muun muassa koheesiota Euroopan elpymisen perusarvona vuotuisen alue- ja kuntabarometrin tulosten pohjalta ja keskitytään lisäarvoon, jonka miljoona alueellisesti ja paikallisesti vaaleilla valittua poliittista päättäjää tuo EU:lle, sekä näiden rooliin Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin yhteydessä. Lisäksi pohditaan kuntien ja alueiden roolia edistettäessä selviytymiskykyisiä, kestäväpohjaisia ja ympäristömyönteisiä yhteisöjä.

Taustaa:

Euroopan alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous, ja sen jäsenet edustavat EU:n kaikkia 27:ää jäsenvaltiota. Komitea perustettiin vuonna 1994 Maastrichtin sopimuksen nojalla, ja sen tehtävänä on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa niille EU:n toimintalinjoista. Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio kuulevat komiteaa politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Euroopan alueiden komiteassa on 329 jäsentä ja 329 varajäsentä. Heillä kaikilla on joko vaaleissa saatu valtuutus tai he ovat poliittisesti vastuussa vaaleilla valitulle elimelle kotikunnassaan tai -alueellaan.

Yhteyshenkilö:

Michele Cercone

Puheenjohtajan tiedottaja

P. +32 498982349

michele.cercone@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GERMAN-CHANCELLOR-ANGELA-MERKEL-TO-ATTEND-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE.REGIONS-PLENARY-ON-13-OCTOBER.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GERMAN-CHANCELLOR-ANGELA-MERKEL-TO-ATTEND-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE.REGIONS-PLENARY-ON-13-OCTOBER.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GERMAN-CHANCELLOR-ANGELA-MERKEL-TO-ATTEND-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE.REGIONS-PLENARY-ON-13-OCTOBER.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GERMAN-CHANCELLOR-ANGELA-MERKEL-TO-ATTEND-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE.REGIONS-PLENARY-ON-13-OCTOBER.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GERMAN-CHANCELLOR-ANGELA-MERKEL-TO-ATTEND-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE.REGIONS-PLENARY-ON-13-OCTOBER.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023