Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n tuleva talousarvio: koheesiopolitiikan heikentäminen vaarantaa Euroopan tulevaisuuden  

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz varoittaa, että EU:n koheesiovaroja ei saa leikata, vaan niiden on oltava jatkossakin kaikkien alueiden ja kuntien saatavilla yhtenäisemmän, osallistavamman, vihreämmän ja vauraamman Euroopan unionin rakentamiseksi. Puheenjohtaja Lambertz kommentoi Euroopan komission 15. helmikuuta julkaisemaa asiakirjaa, jossa esitetyt vaihtoehdot EU:n vuoden 2020 jälkeiseen talousarvioon sisältävät huomattavia supistuksia EU:n koheesiopolitiikan määrärahoihin.

Puheenjohtaja Lambertz viittasi Eurooppa-neuvoston ja Euroopan komission lausuntoihin sekä Portugalin, Italian ja Saksan hallitusten äskettäin ilmaisemiin näkemyksiin, joissa tunnustetaan koheesiopolitiikan lisäarvo. Hän totesi, että ”EU:n seuraava talousarvio ratkaisee Euroopan unionin tulevaisuuden. Koheesiopolitiikka on EU:n tärkein investointi- ja solidaarisuusväline, jonka avulla luodaan työpaikkoja, tuetaan pk-yrityksiä, edistetään innovointia ja torjutaan ilmastonmuutosta. Yhteenkuuluvuuden heikentäminen vaarantaisi 27 jäsenvaltion EU:n yhtenäisyyden. Viime vuonna annetussa EU:n Rooman julistuksessa tuetaan sellaista Eurooppaa, jossa kaikki hallintotasot, myös paikallis- ja alueviranomaiset, vahvistavat osaltaan Euroopan innovointi- ja kasvupotentiaalia. Eurooppa-neuvosto ja komissio tunnustavat avoimesti koheesiopolitiikan myönteiset vaikutukset. Tästä syystä EU:n tulevassa talousarviossa tulee käyttää investointeihin sama prosenttiosuus kuin nykyisellä ohjelmakaudella eli 34,2 prosenttia.”

Seuraavassa epävirallisessa EU:n neuvoston kokouksessa 23. helmikuuta keskustellaan uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä, jossa asetetaan vuotuiset menokatot kaikille EU:n toimintapolitiikoille vuosiksi 2021–2027, ja Euroopan komission odotetaan antavan ehdotuksensa 2. toukokuuta. Paikallis- ja alueviranomaiset ovatkin nyt huolissaan siitä, että uudet painopisteet, kuten turvallisuus ja muuttoliike, saattavat aiheuttaa heikennyksiä koheesiopolitiikkaan.

Puheenjohtaja Lambertz toisti Euroopan alueiden komitean hiljattain esittämän vaatimuksen, että jäsenvaltioiden tulee korottaa seuraavaan EU:n talousarvioon maksamiaan rahoitusosuuksia 1,1 prosentista 1,3 prosenttiin suhteessa bruttokansantuloon. Myös Euroopan parlamentti on tätä mieltä. ”Jos haluamme kunnianhimoisen Euroopan, tarvitsemme kunnianhimoisen talousarvion. EU:n tulisi tehdä enemmän suuremmilla resursseilla: emme koskaan voi saavuttaa aidosti sosiaalista, osallistavaa ja vihreämpää Eurooppaa, jossa kaikkien elämänlaatu paranee, elleivät jäsenvaltiot anna enemmän rahaa EU:n kassaan. Euroopan tulevaisuus on nyt EU27-maiden johtajien käsissä. Toivomme, että he laativat tehokkaan, joustavan, kunnianhimoisen ja kansalaisia palvelevan talousarvion, jotta Eurooppa voi vastata nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin”, puheenjohtaja lisäsi.

Ajaakseen vahvaa vuoden 2020 jälkeistä koheesiopolitiikkaa, joka kattaa kaikki alueet ja kunnat, AK on yhdessä EU:n tärkeimpien alue- ja kuntajärjestöjen kanssa käynnistänyt #CohesionAlliance-kampanjan. Kyse on ruohonjuuritason liikkeestä, johon voivat liittyä kaikki, jotka uskovat, että EU:n koheesiopolitiikan on jatkossakin oltava unionin tulevaisuuden kulmakiviä. Kampanja käynnistyi viime vuoden lokakuussa, ja siihen on tähän mennessä liittynyt lähes 3 000 allekirjoittajaa: alue- ja paikallisviranomaisia, Euroopan parlamentin jäseniä, EU-maiden ministereitä, elinkeinoelämän järjestöjä, tiedemaailman edustajia, ammattijärjestöjä ja ajatuspajoja.

 

Yhteydenotot:

pressecdr@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KOMISSAARI-FERREIRA-TAPASI-SUOMEN-VALTUUSKUNNAN-JASENIA-MIKKELISSA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUTURE-EU-BUDGET-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023