Kunnat ja alueet kehottavat ryhtymään toimiin valeuutisten torjumiseksi  

Euroopan alueiden komitea (AK) kehottaa Euroopan komissiota ja unionin jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan disinformaation torjumiseksi etenkin tulevia Euroopan parlamentin vaaleja silmällä pitäen. Kunnat ja alueet voivat omalta osaltaan sitoutua verkossa esiintyvien valeuutisten ja muiden väärien tietojen torjumiseen toteuttamalla kansalaiskasvatustoimia ja tukemalla kansalaisjärjestöjä ja kansalaisyhteiskuntaa sekä paikallisia tiedotusvälineitä.

Disinformaation torjuntaa verkossa käsittelevän lausunnon esittelijä, Länsi-Pommerin voivodikunnan aluejohtaja Olgierd Geblewicz (PL, EPP) korostaa, että ”disinformaatio vaikuttaa yhteiskuntaan ja demokraattisiin instituutioihin kaikilla tasoilla. Disinformaatio ei johda ainoastaan vääriin edellytyksiin perustuviin poliittisiin päätöksiin, vaan voi myös aiheuttaa vihaa ja aggressiota sekä uhkaa hengelle ja terveydelle.”     

Saatavilla olevat tieteelliset tutkimukset osoittavat, että pelkästään vuonna 2018 järjestettiin 48 maassa organisoituja sosiaalisen median manipulointi- ja disinformaatiokampanjoita ja erilaiset poliittiset toimijat käyttivät maailmanlaajuisesti yli puoli miljardia dollaria psykologisten operaatioiden toteuttamiseen ja yleisen mielipiteen manipuloimiseen sosiaalisessa mediassa.

AK korostaa, että disinformaation torjuminen verkossa ei voi tapahtua sananvapauden kustannuksella eikä se saa uhata oikeutta henkilötietojen suojaa. Lausunnossa painotetaan, että kansalaisten kouluttaminen ja opettaminen verkkomedian, erityisesti sosiaalisen median, vastuulliseen ja tiedostavaan käyttämiseen on paras pitkän aikavälin keino disinformaation torjumiseksi. Paikallis- ja aluehallinnolla on parhaat edellytykset järjestää koulutusohjelmia, joissa opetetaan verkkotietolähteiden vastuullista käyttöä ja kykyä erottaa luotettavat ja epäluotettavat lähteet toisistaan.

AK ehdottaa, että Euroopan sosiaalirahaston vuosien 2021–2027 painopisteisiin tulisi sisällyttää sellaisen tiedostavan yhteiskunnan rakentaminen, joka on vastustuskykyinen propagandalle ja jolla on valmiudet varmistaa verkossa levitettävän tiedon paikkansapitävyys.

AK kiinnittää huomiota siihen, että suuri osa verkossa leviävästä disinformaatiosta on luonteeltaan paikallista ja voidaan tehokkaasti oikaista olemassa olevien tarkistettujen paikallisten ja alueellisten tiedotusvälineiden avulla. Myös julkisilla tahoilla on tässä erityisen merkittävä rooli. Komitea kehottaakin käynnistämään yleiseurooppalaisen keskustelun siitä, miten paikallis- ja alueviranomaiset (paikalliset yhteisöt, mutta myös keskus- tai Euroopan tason toimielimet) voivat tukea paikallista lehdistöä esimerkiksi tietyille tiedotusvälineille myönnettävien tukien avulla siten, että taataan terve mielipiteiden moniarvoisuus ja samanaikaisesti noudatetaan unionin sisämarkkinasääntöjä, erityisesti valtiontukisääntöjä.

Lisätietoja

Disinformaation torjuntaa koskeva toimintasuunnitelma (englanniksi) 

Yhteyshenkilö:       

Wioletta Wojewódzka     
P. +32 22822289
wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu