Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on edelleen EU:n covid-19-elpymissuunnitelman ohjenuora  

Koronapandemian kolmannen aallon levitessä lähes kaikkialle paikallis- ja aluetason päättäjät keskittyvät vuonna 2021 pääasiassa kestävään ja osallistavaan talouden elpymiseen, jonka yhteydessä ketään ei jätetä oman onnensa nojaan.

Euroopan alueiden komitean (AK) ”ympäristö, ilmastonmuutos ja energia” - valiokunta (ENVE) esitteli tänään vuoden 2021 työohjelmansa . Paikallis- ja aluetason päättäjien ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että covid-19-kriisin jälkien korjaaminen johtaa konkreettisiin hankkeisiin, joilla nopeutetaan siirtymistä ilmastoneutraaliuteen samalla kun luodaan uusia työpaikkoja ja vahvistetaan sosiaalista osallisuutta kaikilla alueilla. Valiokunnan kokouksessa käsiteltiin mm. ilmastotavoitteita, EU:n rakennuskannan kunnostamista, biologista monimuotoisuutta ja kahdeksatta ympäristöohjelmaa, ja siihen osallistui myös Euroopan komission ympäristöasioiden pääosaston uusi pääjohtaja Florika Fink-Hooijer . Lisäksi jäsenet keskustelivat covid-19-pandemian aikana saaduista kokemuksista ja opetuksista. AK pitää täysistunnon 3.–5. helmikuuta 2021 .

Sevillan kaupunginjohtaja Juan Espadas (ES, PES) avasi kokouksen ja totesi seuraavaa: ”Kunnat ja alueet ovat avainasemassa covid-19-pandemian torjunnassa, ja niillä on nyt oltava keskeinen sija pyrittäessä alueidemme parempaan jälleenrakentamiseen. Ympäristö- ja ilmastotoimet ovat suuri apu elpymisen edistämisessä, mutta onnistuminen edellyttää monitasoisen yhteistyön vahvistamista ja tueksi tarvitaan asianmukaista rahoitusta. Vain osallistamalla paikallis- ja alueviranomaiset kestävän elpymisen strategioiden laatimiseen ja ottamalla huomioon kunkin alueen maantieteelliset ja sosiaaliset erityispiirteet onnistumme rakentamaan selviytymiskykyisiä ja tulevaisuuden haasteisiin valmiita kuntia ja kaupunkeja ja saavutamme Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaiset ilmastoneutraalius- ja ympäristönsuojelutavoitteet.” Juan Espadas on ENVE-valiokunnan ja vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla käsittelevän Green Deal Going Local - työryhmän puheenjohtaja.

”Tiedämme erittäin hyvin, että yhteistyö paikallis- ja alueviranomaisten kanssa on tärkeää, jotta ympäristöpolitiikkaa voidaan toteuttaa tuloksekkaasti ruohonjuuritasolla. Ja tämän tavoitteen saavuttaminen on mahdollista vain, jos yhdistämme voimamme AK:n kanssa”, ympäristöasioiden pääosaston uusi pääjohtaja Florika Fink-Hooijer totesi. ”Vihreän kehityksen ohjelma on edelleen EU:n elpymissuunnitelman ohjenuora”, hän lisäsi ennen kuin esitteli komission vuodeksi 2021 asettamat ympäristöalan painopisteet. Näihin kuuluvat mm. saasteettomuustoimintasuunnitelma (julkiseen kuulemiseen voi osallistua 10. päivään helmikuuta 2021 asti), ekologisesti kestäviä tuotteita koskeva komission aloite , uusi metsästrategia sekä ilmastoa ja biologista monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden nostaminen korkeammalle tasolle ennen vuonna 2021 pidettäviä merkittäviä kansainvälisiä huippukokouksia. Florika Fink-Hooijer ehdotti, että AK isännöisi tulevaan saasteettomuustoimintasuunnitelmaan liittyvää uutta sidosryhmäfoorumia.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa käsittelevän AK:n lausunnon esittelijä Andries Gryffroy (BE, EA) muistutti puheenvuorossaan AK:n ehdotuksesta kehittää alueellinen tulostaulu , jonka avulla voidaan arvioida EU:n kestävän kasvun strategian täytäntöönpanoa paikallistasolla.

Kallithéan pormestari Dimitrios Karnavos (EL, EPP) esitteli kahdeksannesta ympäristöohjelmasta laatimansa lausuntoluonnoksen pääkohdat. Hän korosti, että covid-19-pandemia on lisännyt tarvetta ”parantaa terveyden ja ympäristön välistä yhteyttä”. Karnavosin mukaan kahdeksas ympäristöohjelma on ”väline, jolla voidaan edistää kestäväpohjaista liiketoimintaympäristöä ja kannustaa vihreisiin investointeihin”. Esittelijä Karnavosin valmistelemassa lausunnossa pyydetään, että Euroopan komissio lisää ympäristöyhteistyön teknisen foorumin kahdeksatta ympäristöohjelmaa koskevaan ehdotukseensa, josta käydään parhaillaan toimielinten välisiä neuvotteluja. Lausunto on määrä hyväksyä tällä viikolla 3.–5. helmikuuta 2021 pidettävässä AK:n täysistunnossa . Euroopan parlamentin jäsen ja vuoteen 2030 ulottuvaa yleistä unionin ympäristöalan toimintaohjelmaa käsittelevän mietinnön esittelijä Grace O’Sullivan (IE, Vihreät) vahvisti puheenvuorossaan parlamentin sitoumuksen tehdä AK:n kanssa yhteistyötä ympäristöohjelman edistämiseksi.

ENVE-valiokunnan jäsenet hyväksyivät lausuntoluonnoksen aiheesta Euroopan rakennusten perusparannusaalto – ympäristöystävällisempiä rakennuksia, lisää työpaikkoja ja parempaa elämänlaatua . Lausunnon esittelijä, Toscanan aluevaltuuston entinen puheenjohtaja (2010–2020) ja Signan kunnanhallituksen jäsen (Firenze) Enrico Rossi (IT, PES) totesi seuraavaa: ”EU asettaa tulevina vuosina käyttöön tavattoman määrän rahoitusvaroja. Julkisten investointien lisääminen rakennusalalla voi tukea elpymistä. Peräänkuulutamme monitasoista hallintoa, rahoitus mukaan lukien, ja erityisesti kaikkien alue- ja paikallisviranomaisten käytettävissä olevaa teknisen avun välinettä rakennusten perusparannusaalto - aloitteen toteuttamiseksi sekä kuntia ja alueita koskevien budjettisääntöjen joustavoittamista, jotta voidaan tukea niiden kykyä investoida rakennusten kunnostamiseen. Perusparannusaalto tarjoaa tilaisuuden, jota emme saa jättää käyttämättä.” Rakennusten perusparannusaallon rahoituksesta järjestettiin verkkoseminaari 27. tammikuuta 2021 . Enrico Rossin laatima lausunto on määrä hyväksyä
17.–19. maaliskuuta 2021.

Jäsenet keskustelivat myös seuraavista valmisteilla olevista lausunnoista:

EU:n ilmastotavoite vuodelle 2030 entistä korkeammalle COP26-konferenssia silmällä pitäen , esittelijä: Autunin kaupunginjohtaja Vincent Chauvet (FR, Renew Europe) . Lausuntoluonnos on määrä hyväksyä 26. maaliskuuta 2021, ja lopullisesta lausunnosta on määrä äänestää 30. kesäkuuta – 2. heinäkuuta 2021 pidettävässä AK:n täysistunnossa.

Turvalliset ja kestäväpohjaiset kemikaalit myrkyttömän ympäristön varmistamiseksi Euroopan kunnissa ja alueilla , esittelijä: Masovian voivodikunnan aluejohtaja Adam Struzik (PL, EPP) . Lausuntoluonnos on määrä hyväksyä 26. maaliskuuta 2021, ja lopullisesta lausunnosta on määrä äänestää 5.–7. toukokuuta 2021 pidettävässä AK:n täysistunnossa.

Paikallis- ja alueviranomaiset ja meriympäristön suojelu , esittelijä: Lysekilin kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Emma Nohrèn (SE, Vihreät) . Lausuntoluonnos on määrä hyväksyä 26. maaliskuuta 2021, ja lopullisesta lausunnosta on määrä äänestää 5.–7. toukokuuta 2021 pidettävässä AK:n täysistunnossa.

Lisäksi ENVE-valiokunnan kokoukseen osallistui Flaamilaisen parlamentin jäsen ja aihetta Alueiden ja kuntien covid-19-kriisin aikana saamat kokemukset ja kokemukset käsittelevän AK:n lausunnon esittelijä Joke Schauvliege (BE, EPP) . Lausunto on määrä hyväksyä maaliskuussa 2021 pidettävässä AK:n täysistunnossa.

ENVE-valiokunnan seuraava kokous pidetään 26. maaliskuuta 2021.

Taustatietoa:

Euroopan ympäristökeskus varoittaa ympäristön tilaa koskevassa vuoden 2020 kertomuksessaan , että Euroopalla on edessään ennennäkemättömän laajoja ja kiireellisiä ympäristöhaasteita.

Lue kahdeksatta ympäristöohjelmaa käsittelevä Dimitrios Karnavosin (EL, EPP) verkkohaastattelu täältä .

Tutustu vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla koskevaan AK:n Green Deal Going Local - aloitteeseen ja AK:n internetkarttaan , johon on koottu ohjelmaan liittyviä hyviä käytänteitä.

Yhteyshenkilö:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 470881037

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023