Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan yrittäjyysalue -haun teemana toimet covid-19-kriisiin vastaamiseksi  

Euroopan alueiden komitea (AK) avaa Euroopan yrittäjyysalue - tunnuksen (EYA) erityishaun. Otsikolla ”Yrittäjyys ja kestävä elpyminen” järjestettävällä hakukierroksella kaupungit, alueet ja kunnat voivat esitellä strategiansa siitä, miten ne suunnittelevat tukevansa pk-yrityksiä seuraavien kahden vuoden aikana. Hakemukset on jätettävä viimeistään 28. lokakuuta 2020.

Euroopan alueiden komitea myöntää EYA-tunnustuksen vuosittain kolmelle kaupungille, alueelle tai kunnalle, joilla on erinomaisia tulevaisuuteen suuntautuvia strategioita pk-, start-up- ja scale-up-yritysten tukemiseksi. Euroopan yrittäjyysalue -tunnuksella annetaan arvoa ja näkyvyyttä paikallisille tai alueellisille yrittäjyysstrategioille. Se tarjoaa pääsyn edelläkävijäalueiden kasvavaan verkostoon, jossa vahvistetaan aktiivisesti yrittäjyysekosysteemejä, vaihdetaan hyviä käytäntöjä ja tehdään yhteistyötä eurooppalaisissa hankkeissa.

Tämän vuoden erityistunnustus perustuu laajennettuun vuoden 2021 EYA-kierrokseen, ja sillä kannustetaan EU:n alueita ja kuntia kehittämään yrittäjyyttä ja pk-yrityksiä tukevia strategioita covid-19-kriisin vaikutuksiin puuttumiseksi. EAY-tunnus annetaan tällä kertaa enintään kuudelle alueelle, jotka saavat sen kahdeksi vuodeksi (2021 ja 2022), jotta ne voivat suunnitella ja panna täytäntöön strategiansa onnistuneen taloudellisen ja sosiaalisen elvyttämisen toteuttamiseksi.

"EU:n talouden jälleenrakentaminen covid-19-kriisin jälkeen kestää kauan ja edellyttää toimia unioni-, valtio-, alue- ja paikallistasolla. Paikallistaloutemme tarvitsevat paljon aktiivista yrittäjyyttä ja innovointia selviytyäkseen tästä haasteesta hyödyntäen kaikilta osin vihreän ja digitaalisen siirtymän tarjoamia mahdollisuuksia. Pk-yritysten suoriutuminen on yksi avaintekijöistä, jotta Euroopan talouden moottori saadaan käynnistettyä uudelleen ja voidaan vahvistaa sen pitkän aikavälin palautumiskykyä. Meidän on tarkistettava ja päivitettävä toimintapolitiikkojamme ja paikallisia kehityssuunnitelmia ja - strategioita tämän uuden taloudellisen ja sosiaalisen todellisuuden huomioon ottamiseksi" , totesi AK:n talouspolitiikkavaliokunnan (ECON) puheenjohtaja Michael Murphy .

EYA-erityistunnustuskierros käynnistettiin virallisesti Euroopan komission edustajien kanssa käydyssä keskustelussa pandemian taloudellisista vaikutuksista ja EU:n toimenpiteistä pk-yritysten ja teollisuuden hyväksi.

"Euroopan yrittäjyysalue ‑tunnus on osoitus siitä, että EU:n talouden elpymisvauhti nojaa päättäväisiin toimiin, joita toteutetaan paikallis- ja aluetasolla. Euroopan komissio antaa täyden tukensa EYA-aloitteelle, joka kannustaa EU:n alueita ja kuntia asettamaan yrittäjyyden tärkeään asemaan strategioissaan ja suunnitelmissaan" , sanoi Euroopan komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston johtaja, EYA-valintalautakunnan jäsen Kristin Schreiber .

Vuosien 2021-2022 EAY-tunnuksen haku on avoinna 28. päivään lokakuuta 2020 . Lisätietoa hakemisesta löytyy EYA-sivuilta .

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023