Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Vuoden 2020 Euroopan yrittäjyysalue - tunnustus Gdánskille ja Pommerin voivodikunnalle (Puola), Göteborgille (Ruotsi) ja Navarran alueelle (Espanja)  

Euroopan alueiden komitea (AK) myöntää Euroopan yrittäjyysalue - tunnuksen (EYA) alueille, joilla on kaikkein uskottavin ja parhaiten tulevaisuutta ennakoiva yrittäjyyspoliittinen visio. Tänä vuonna tämän tunnustuksen saivat Gdańskin kaupunki yhdessä Pommerin voivodikunnan kanssa, Göterborgin elinkeinoalue ja Navarran alue, ja perusteena olivat niiden erinomaiset yrittäjyysstrategiat ja sitoutuminen yrittäjyyden edistämiseen omalla alueellaan.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtajan Karl-Heinz Lambertz onnitteli tunnustuksen saajia ja totesi: ”Tämänvuotinen Euroopan yrittäjyysalue - tunnustus on todiste siitä, että alueet ja kunnat ovat Euroopan sosiaalisen rakenteen selkäranka ja pystyvät luomaan työpaikkoja, kun elinkenoelämän annetaan kukoistaa. Tunnustuksen saajat ovat inspiraation lähde meille kaikille: ne osoittavat, että yhteistyön, innovatiivisen ajattelun ja oikeanlaisten paikallisten toimintaedellytysten luomisen ansiosta ne ovat Euroopan kestävän kasvun liikkeellepaneva voima.”

”EYA-tunnus on aloitteen käynnistämisen jälkeen myönnetty 27 alueelle 15 eri EU-maasta, ja sen saajien joukossa on ollut suuria ja pieniä alueita, suurkaupunki- ja maaseutualueita, kehittyneitä ja kehityseroa umpeen kurovia alueita sekä sijainniltaan keskeisiä, kaukaisempia ja syrjäisempiä alueita. Ne kaikki ovat jo osoittaneet, että alueilla ja kunnilla on keskeinen rooli yrittäjyyden ja innovoinnin edistämisessä sekä kestävän kasvun ja työllisyyden vaatimien edellytysten luomisessa Euroopan unionissa”, sanoi AK:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Markkula avatessaan tunnustusten luovutusseremonian.

Gdańskin kaupunki ja Pommerin voivodikunta, Puola

Gdańskin kaupungin ja Pommerin voivodikunnan yhteisen hakemuksen perustana on johdonmukainen kasvunedistämistoiminta. Väestörakenteen muutos ja väestön ikääntyminen on haaste alueelle samoin kuin muillekin Puolan alueille. Gdańskin kaupungin ja Pommerin voivodikunnan EYA-strategia pohjautuu ammattitaitoisen työvoiman palkkaamiseen ja kehittämiseen sekä yrittäjyyttä edistäviin investointeihin. Alueen palkitseminen perustuu sen vaikuttaviin kohdennettuihin toimiin, joiden tavoitteena on houkutella alueelle huippuosaajia, kehittää heidän osaamistaan ja saada heidät pysymään alueella, tukea startup-yrityksiä ja innovatiivisia pk-yrityksiä ja tarjota nuorille yrittäjyyskoulutusta.

”Tunnuslause ’vapaus, solidaarisuus, yhdenvertaisuus ja avoimuus’ merkitsee paljon yleviä ihanteita enemmän – se perustuu konkreettiseen kasvunedistämistoimintaan. Gdańskin ja Pommerin alue tukee yrittäjyyden kaikkia kehitysvaiheita koulutuksesta, yrittäjämyönteisten asenteiden edistämisestä ja uusien yritysten perustamiseen tarjottavasta avusta aina yritystoiminnan kehityksen tukemiseen, yritysten innovointimahdollisuuksien lisäämiseen sekä yhteistyön ja uusille ulkomaisille markkinoille tähtäävän laajentumisen edistämiseen saakka. Kaikki nämä ovat yrittäjyyden edistämistä koskevan toimintasuunnitelman 2020 keskeisiä osa-alueita”, totesivat Gdańskin apulaiskaupunginjohtaja Alan Aleksandrowicz ja Pommerin voivodikunnan aluejohtaja Mieczysław Struk .

Göteborgin elinkeinoalue, Ruotsi

Göteborgin alue on jättimäisten kaupunkikehitys- ja infrastruktuuri-investointien ansiosta yksi Euroopan nopeimmin kasvavista suurkaupunkialueista. Göteborgin EYA-strategian painopisteenä on liiketoimintaympäristön parantaminen ja parempien edellytysten luominen pk-yritysten menestymiselle, ja strategiaan kuuluu kuusi tärkeää osa-aluetta: osaamisen tarjonta, vetovoima, infrastruktuuri ja saavutettavuus, maan saatavuus, liiketoimintaympäristö ja innovointivoima.

”Olemme todella ylpeitä vuoden 2020 Euroopan yrittäjyysalue - tunnuksesta. Göteborgin elinkeinoalueella on yksi Euroopan parhaista yrittäjyysstrategioista! Kallein aarre on kuitenkin alueen kyky suuntautua ulospäin ja kuunnella elinkeinoelämää, vastata haasteisiin yhdessä jopa 35 sidosryhmän kanssa ja pyrkiä yhteisvoimin saamaan aikaan suotuisa liiketoimintaympäristö ja vaalimaan sitä. Tämän arvokkaan yhteistyökyvyn ansiosta alueelle syntyy 120 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2035 mennessä. Tämä merkittävä tunnustus innoittaa ja motivoi meitä pitämään sinnikkäästi kiinni Euroopan parhaisiin kuuluvasta yrittäjyysstrategiastamme”, sanoi Göteborgin alueen kuntaliiton puheenjohtaja ja Göteborgin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Axel Josefsson .

Navarran alue (itsehallintoalue), Espanja

Navarran alue on Espanjassa edelläkävijä yrittäjyyden tukemisessa, ja sen tavoitteena on lisätä yritystoimintaa paikallisen väestön keskuudessa. Alue kehittää parhaillaan vuosien 2020–2022 yrittäjyyssuunnitelmaansa, jossa yksilöidään tarvittavia kohdennettuja toimia yritysten selviytymisasteen, vuotuisen kasvun ja yritystoiminnan aktiivisuutta kuvaavien indikaattoreiden parantamiseksi entisestään. Alueen älykkään erikoistumisen Navarra S3 - strategian tärkeimmät pilarit ovat yrittäjyyden edistäminen, sääntelytaakan keventäminen, rahoituksen saanti ja markkinoille pääsy sekä kansainvälistyminen.

”Navarran aluehallitus on sitoutunut sosiaalisesti ja alueellisesti yhtenäiseen Navarraan, joka on avoin ja verkottunut, jossa luovat ja yrittäjähenkiset ihmiset ovat osa nykyaikaista ja kilpailukykyistä taloutta, joka erottuu edukseen teollisuutensa vahvuuksien ja ympäristön, terveyden ja elämänlaadun edistämissitoumustensa ansiosta ja jossa vallitsee avoimuus ja luottamus ja josta tulee kestävän kehityksen esikuva”, totesi Navarran aluehallituksen varapuheenjohtaja Manu Ayerdi .

Vuoden 2020 Euroopan yrittäjyysalue -tunnus

Euroopan yrittäjyysalue (EYA) -hankkeessa etsitään ja palkitaan joka vuosi kolme EU:n aluetta, joilla toteutetaan erityisen merkittävää ja innovatiivista yrityspoliittista strategiaa, alueen koosta, vauraudesta tai toimivaltuuksista riippumatta. Alueille, joilla on kaikkein uskottavin, parhaiten tulevaisuuteen suuntautuva ja lupaavin suunnitelma, myönnetään seuraavaksi vuodeksi ”Euroopan yrittäjyysalue” -tunnus (EYA).

EYA-valintalautakunta, joka koostuu AK:n jäsenistä ja EU:n toimielinten, työmarkkinaosapuolten ja alueellisten järjestöjen edustajista, seuraa palkittujen alueellisten strategioiden toteuttamista koko vuoden 2020 ajan esittääkseen tunnustuksen saajille objektiivisen ulkopuolisen näkemyksen niiden toimintalinjoista ja vuoden kuluessa saavutetusta edistyksestä. Vuoden 2020 EYA-tunnuksen saajat voivat jakaa tietoa tärkeimmistä tuloksistaan ja saavutuksistaan ja keskustella niistä muiden alue- ja paikallisviranomaisten kanssa EYA-verkostossa.

Valokuvia tapahtumasta on nähtävillä Flickr-sivustolla.

Yhteyshenkilöt:

Carmen Schmidle

P. +32 2282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Denise Schmidt

P. +32 2282 2273

denise.schmidt@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Euroopan yrittäjyysalue 2024 -tunnus: kestävää, joustavaa ja digitaalista kasvua edistäville kunnille ja alueille tarkoitettu haku on avattu
Euroopan yrittäjyysalue 2024 -tunnus: kestävää, joustavaa ja digitaalista kasvua edistäville kunnille ja alueille tarkoitettu haku on avattu
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EER-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Three European regions awarded for their innovative and sustainable entrepreneurial strategies to overcome the COVID-19 pandemic
Three European regions awarded for their innovative and sustainable entrepreneurial strategies to overcome the COVID-19 pandemic
30.06.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EFFICIENT-STATE-AID-AGROFORESTRY-STRATEGIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Tehokkaammat valtiontuki- ja maa- ja metsätalousstrategiat ovat avain maaseutualueiden elinvoimaisuuteen
Tehokkaammat valtiontuki- ja maa- ja metsätalousstrategiat ovat avain maaseutualueiden elinvoimaisuuteen
28.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KEY-CONCLUSIONS-EER-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2020.ASPX

Key conclusions from the EU-funded collaboration project among EER regions
Key conclusions from the EU-funded collaboration project among EER regions
23.03.2022