Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan alueiden komitea valitsee uuden puheenjohtajan  

Markku Markkulan kaksi ja puoli vuotta kestänyt puheenjohtajakausi Euroopan alueiden komiteassa päättyy heinäkuun täysistunnon yhteydessä. Uudeksi puheenjohtajaksi on nousemassa Karl-Heinz Lambertz (BE, PES). AK:n jäsenet pohtivat Brysselissä ratkaisuja moniin EU:n tulevaisuuden kannalta keskeisiin asioihin. Euroopan komission jäsen Carlos Moedas johtaa keskusteluja Horisontti 2020 -tutkimusohjelman väliarvioinnista, ja liikenneasioista vastaava komissaari Violeta Bulc osallistuu keskusteluun vähäpäästöisen liikkuvuuden tulevaisuudesta sekä Verkkojen Eurooppa -välineestä. Esillä on myös yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuus sekä energiapaketti ja kestävä kehitys. Vuoden 2018 Euroopan yrittäjyysalue -tunnustus (EYA) myönnetään kolmelle alueelle.

EU:n puheenjohtajavaltion Viron painopisteet

Viron EU-asioiden varaministeri Matti Maasikas esittelee Euroopan neuvoston puheenjohtajavaltion Viron painopisteitä, joihin sisältyy monia Euroopan alueiden ja kuntien ensisijaisia aloja. Viron puheenjohtajuuskausi alkoi 1. heinäkuuta.

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus vuoden 2020 jälkeen

AK hyväksyi toukokuussa kannanottonsa EU:n koheesiopolitiikkaan ja esittää nyt vuoden 2020 jälkeisen yhteisen maatalouspolitiikan uudistamista käsittelevät suosituksensa, jotka on laatinut Guillaume Cros (FR, PES). Kyseisissä lausunnoissaan komitea tuo esiin, miten EU:n kaksi suurinta budjettikohtaa voitaisiin muotoilla uudelleen. Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puheenjohtaja Czesław Adam Siekierski osallistuu keskusteluun.

Horisontti 2020 -puiteohjelma: tutkimuksen ja innovoinnin tulevaisuus Euroopassa

AK korostaa Horisontti 2020 -puiteohjelman väliarvioinnissaan tutkimuksen ja innovoinnin keskeistä merkitystä Euroopan talouden pitkän aikavälin näkymien kannalta. Tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista vastaava komission jäsen Carlos Moedas osallistuu keskusteluun AK:n suosituksista, jotka on laatinut Christophe Clergeau (FR, PES).

Liikenne Euroopassa: vähäpäästöisiä linja-autoja koskevan EU:n laajuisen aloitteen käynnistäminen

Euroopan komission jäsen Violeta Bulc keskustelee AK:n jäsenten kanssa liikenteeseen liittyvistä haasteista, ja komitea hyväksyy lausunnon vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevasta eurooppalaisesta strategiasta. Liikennekomissaari käynnistää yhdessä AK:n uuden puheenjohtajan kanssa alueille ja kunnille tarkoitetun EU:n laajuisen foorumin, jonka tavoitteena on ottaa käyttöön vähintään 2 000 päästötöntä bussia vuoden 2019 loppuun mennessä. Esityslistalla ovat myös lausunnot puhtaasta energiasta, energiatehokkuudesta sekä uusiutuvan energian edistämisestä.

Kestävä kehitys ja muuttoliikkeen hallinta

YK on vuonna 2015 hyväksynyt kestävän kehityksen tavoitteet kaikille maailman valtioille. AK:n lausunnossa aiheesta Kestävyyttä edistävät EU:n toimetFranco Iacop (IT, PES) käsittelee suoria ja epäsuoria haasteita, jotka YK on asettanut Euroopan paikallis- ja alueviranomaisille. AK hyväksyy myös suosituksia siitä, miten hallita muuttoliikettä ja pelastaa ihmishenkiä keskisen Välimeren muuttoreitillä. Lausunnon esittelijä on Hans Janssen (NL, EPP).

AK:n uuden puheenjohtajan lehdistötilaisuus järjestetään keskiviikkona 12. heinäkuuta kello 16.

Muita esityslistalla olevia lausuntoja:

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen, esittelijä Ulrike Hiller (DE, PES)

Alueellinen luokitus ja alueelliset typologiat, esittelijä Mieczysław Struk (PL, EPP)

Ihmisten väliset ja pienimuotoiset hankkeet rajat ylittävän yhteistyön ohjelmassa, esittelijä Pavel Branda (CZ, ECR)

Vauhtia start-up- ja scale-up-yrityksille Euroopassa, esittelijä Tadeusz Truskolaski (PL, EA)

Pk-yrityksiä koskeva järkevä sääntely, esittelijä Christian Buchmann (AT, EPP)

Energiaunionin hallinto ja puhdas energia, esittelijä Bruno Hranić (HR, EPP)

Energiatehokkuudesta annettu direktiivi 2012/27/EU, esittelijä Michiel Rijsberman (NL, ALDE)

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen (ja sähkön sisämarkkinat), esittelijä Daiva Matonienė (LT, ECR)

Kansainvälinen valtamerten hallinnointi, esittelijä Anthony Gerard Buchanan (UK, EA)

Käytännön tietoa:

Paikka: Paul Henri Spaak -rakennus – Euroopan parlamentin täysistuntosali , Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, B–1047 Bryssel

Ajankohta: 12. heinäkuuta kello 15–19; 13. heinäkuuta kello 9–13

• Täysistunnon esityslista ja asiakirjat

Täysistuntoa voi seurata suorana AK:n internetsivuilla.

• Täysistunnon mediaohjelma

Seuraa tapahtumia: @EU_CoR, #CoRplenary

Yhteydenotot: PresseCdr@cor.europa.eu

Jaa :