Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Vihreän ja digitaalisen siirtymän on tapahduttava sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla  

Anne Karjalaisen lausunto hyväksyttiin AK:n täysistunnossa 14. lokakuuta

Euroopan alueiden komitea (AK) kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita parantamaan eurooppalaisten kuntien ja alueiden edellytyksiä turvata työpaikat, suojella sosiaalisia oikeuksia, vahvistaa osaamispohjaa elpymistä varten ja edistää vihreää ja digitaalista siirtymää, jotta voidaan torjua covid-19-pandemian tuhoisia sosiaalisia seurauksia.

Keravan kaupunginvaltuuston jäsenen Anne Karjalaisen (sd/PES) laatima lausunto aiheesta Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi viitoittaa tietä toimintasuunnitelmalle Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanemiseksi. Lausunto hyväksyttiin AK:n täysistunnossa tällä viikolla.

"Covid-19-pandemiaa ei saa käyttää tekosyynä lykätä tai peruuttaa Euroopan komission tiedonannossa tarkoitettuja ehdotuksia, sillä vihreän ja digitaalisen siirtymän on perustuttava sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoon ja ympäristön kestävyyteen", Karjalainen totesi.

"Lisäksi pandemia on tuonut esiin kiireellisen tarpeen poistaa nykyinen digitaalinen kuilu ja puuttua sen merkittäviin vaikutuksiin sosiaalisten oikeuksine kannalta, koska heikot mahdollisuudet hyödyntää uutta teknologiaa ja olla osa tietoyhteiskuntaa johtavat uudenlaiseen syrjäytymiseen. Digitaalinen yhteenkuuluvuus on erottamaton osa oikeudenmukaisia siirtymiä ja alueellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kulmakivi."

"Elvytystoimenpiteillä on lisäksi puututtava ekologisen ja digitaalisen siirtymän sosiaaliseen ulottuvuuteen. Tarvitaan oikeudenmukaiset työmarkkinat tulevaisuuden hiilineutraalissa taloudessa, joka perustuu ihmisarvoisiin työpaikkoihin, vahvaan sosiaaliturvaan ja työmahdollisuuksiin siellä, missä ihmiset asuvat", Karjalainen jatkaa.

Lausunnossa todetaan, että EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahaston – jonka avulla tuetaan vihreää siirtymää heikoimmassa asemassa olevilla alueilla – on oltava linjassa EU:n sosiaalisen pilarin kanssa. Lisäksi AK toistaa kehotuksensa parantaa talous- ja sosiaalipolitiikan koordinointia eurooppalaisen ja kansallisen hallintotason välillä eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa ja kehottaa huolehtimaan siitä, että paikallis- ja alueviranomaiset pääsevät osallistumaan tähän koordinointiin.

AK korostaa myös työmarkkinaosapuolten keskeistä roolia työskentelymallien digitalisaation kiihtyessä jatkuvasti ja kehottaa tähän liittyen ajantasaistamaan työoloja ja ‑ehtoja ja työaikaa koskevia EU:n sääntöjä ja mm. laatimaan säännöksiä, jotka takaavat oikeuden olla tavoittamattomissa.

AK:n maanantaina julkistamassa vuoden 2020 alue- ja kuntabarometrissa korostetaan, että covid-19-kriisi nakertaa etenkin itsenäisten ammatinharjoittajien, määräaikaisten työntekijöiden ja osa-aikatyöntekijöiden tuloja. Näiden joukossa on paljon nuoria, muuttajia ja muita heikossa asemassa olevia. Erityisen kielteisiä työllisyysvaikutuksia on odotettavissa alueilla, jotka ovat erittäin riippuvaisia matkailusta: niillä jopa 40 % työpaikoista saattaa olla vaarassa. Barometri osoittaa myös, että 43 % eurooppalaisista haluaisi paikallis- ja alueviranomaisille enemmän vaikutusvaltaa työllisyys- ja sosiaalipolitiikassa.

Työllisyysasioista ja sosiaalisista oikeuksista vastaava komissaari Nicolas Schmit sanoi AK:n täysistunnossa 14. lokakuuta: "Tästä ennennäkemättömästä kriisistä toipumisessa tarvitaan alueita. Nuorten tukemiseksi ja osaamisen kehittämiseksi toteutettavien toimien on tuotettava tuloksia kentällä. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari on ollut ja tulee olemaan ohjenuoramme paremman tulevaisuuden takaamiseksi kansalaisille. Siksi aion yhdessä AK:n puheenjohtajan kanssa vahvistaa komission ja Euroopan alueiden komitean välistä yhteistyötä. Näin voimme osoittaa kansalaisille, että teemme kaiken voitavamme ja kuuntelemme heitä."

​Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas ilmoitti, että tukeakseen työvoiman ja työpaikkojen kohtaamista ja paikallistalouksia konkreettisin toimin komitea aikoo järjestää yhteistyössä Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston kanssa paikallisia työpaikkamessuja alueilla ja kunnissa. Ne alkavat digitaalisessa muodossa.

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen
P. +32 473536887
lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023