Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Koheesio Euroopan tulevaisuuden ytimessä Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikolla (#EURegionsWeek)  
Euroopan alueiden ja kuntien 16. teemaviikko käynnistyy Brysselissä

”Euroopan tulevaisuus on nuorten, alueiden ja kuntien käsissä – Euroopan tulevaisuus perustuu yhtenäisyyteen ja koheesioon”. Sadat paikallis- ja aluetason päättäjät ja EU:n huippujohtajat kokoontuivat tämän teeman ympärille Brysselissä 8. lokakuuta ja käynnistivät Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon . Euroopan alueiden komitean (AK) ja Euroopan komission vuosittain yhdessä järjestämä konferenssi on maailman laajin aluekehitystä käsittelevä tapahtuma.

Vuonna 1988 alkunsa saaneesta EU:n koheesiopolitiikasta on tullut 30 vuodessa tärkein investointiväline, joka auttaa alueita ja kuntia luomaan työpaikkoja ja talouskasvua, lisäämään kilpailukykyä ja vahvistamaan kestävää kehitystä sekä parantamaan kansalaisten elämänlaatua. Sen päätavoitteena on poistaa EU:n alueiden välisiä ja sisäisiä eroja ja edistää EU:n sopusointuista kehitystä ja eurooppalaisten hyvinvointia.

Avajaistilaisuudessa puhunut Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz sanoi: ”Koheesioon investoimisessa on kyse paljon muustakin kuin rahasta: se on keskeisten eurooppalaisten arvojen ilmentymä. EU:n, valtiollisen, alueellisen ja paikallisen tason hallinnon yhteistyön kautta se osoittaa, että 2000-luvun suurista ongelmista voidaan selvitä vain tekemällä solidaarisesti yhteistyötä. Koheesiopolitiikan heikentäminen on vastoin EU:n tavoitetta alueellisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta. Nyt jos koskaan tarvitsemme vahvaa koheesiopolitiikkaa, jos EU haluaa saada puolelleen kansalaiset, joita se palvelee. Unioni ei voi olla olemassa ilman koheesiota.”

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker sanoi: ”Puhumme tänään alueidemme ja kuntiemme tulevaisuudesta – mutta puhumme itse asiassa unionin tulevaisuudesta, sillä nämä kaksi ovat tiivisti yhteydessä toisiinsa. Seuraavan vuosikymmenen aikana komissio tukee edelleen alueita ja kuntia niiden pyrkiessä kohti entistä innovatiivisempaa ja vihreämpää taloutta, joka tuo mukanaan työpaikkoja, kasvua ja sosiaalista edistystä. Koheesiopolitiikka on yksi EU:n solidaarisuuden konkreettisimmista esimerkeistä, ja sillä on tässä suhteessa ratkaiseva rooli, samoin kuin Euroopan horisontti - ohjelmalla, Erasmus+-ohjelmalla, InvestEU-ohjelmalla ja kaikilla muilla ohjelmilla ja aloitteilla, jotka sisältyvät EU:n tulevaisuuden talousarviota koskevaan ehdotukseemme. Jotta tämä tuki saavuttaisi alueet ja kunnat oikea-aikaisesti, on äärimmäisen tärkeää päästä sopimukseen seuravasta EU:n pitkän aikavälin talousarviosta ennen Euroopan parlamentin vaaleja.”

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Corina Creţu totesi: ”Olen ylpeä uutta, uudenaikaisempaa, joustavampaa ja yksinkertaistettua koheesiopolitiikkaa koskevasta ehdotuksesta, jonka annoimme toukokuussa. Vielä on kuitenkin paljon tehtävää. Jotta investoinnit saataisiin käyntiin vuonna 2021, meidän on ryhdyttävät välittömästi suunnittelemaan seuraavia ohjelmia. Tänään on Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon ensimmäinen päivä. Nyt on hyvä tilaisuus keskustella koheesiopolitiikan tulevaisuudesta. Aionkin esittää ehdotuksia jäsenvaltioiden ja alueiden auttamiseksi ohjelmiensa laatimisessa.”

Euroopan parlamentin varapuhemies Pavel Telička sanoi: ”Koheesiopolitiikka on EU:n solidaarisuuden vahvin ilmentymä. Sen välityksellä tehdyt investoinnit auttavat saavuttamaan unionin pitkän aikavälin tavoitteet. Onkin tärkeää, että maksimoimme sen mahdollisuudet vuoden 2020 jälkeisellä kaudella ja lisäämme sen joustavuutta ja lisäarvoa sekä sen johdonmukaisuutta ja yhdenmukaisuutta EU-ohjausjakson kanssa. Kun kiinnitämme entistä enemmän huomiota menoihin ja indikaattoreihin perustuvaan jatkuvaan objektiiviseen arviointiin ja teemme tarvittaessa korjauksia, edistämme talouskasvua ja luomme uusia mahdollisuuksia etenkin aloilla, jotka tarjoavat tulevaisuudennäkymiä kansalaisille kaikkialla Euroopassa. Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden keskustella koheesiopolitiikan tulevaisuudesta niiden kanssa, joilla on ruohonjuuritason asiantuntemusta.

Ajaakseen vahvaa kaikki alueet ja kunnat kattavaa koheesiopolitiikkaa vuoden 2020 jälkeisessä EU:n uudessa talousarviossa AK käynnisti viime vuonna yhdessä EU:n tärkeimpien alue- ja kuntajärjestöjen kanssa #CohesionAlliance-kampanjan . Kyse on ruohonjuuritason liikkeestä, johon voivat liittyä kaikki, jotka uskovat, että EU:n koheesiopolitiikan on jatkossakin oltava unionin tulevaisuuden kulmakiviä. Kampanjajulistuksen on allekirjoittanut viime vuoden alueiden ja kuntien teemaviikon yhteydessä tapahtuneen julkistamisen jälkeen yli 8 000 tukijaa, muun muassa 114 aluetta, 110 kaupunkia ja kuntaa, 45 alue- ja paikallishallinnon järjestöä, 30 Euroopan parlamentin jäsentä, 35 EU-tason alakohtaista järjestöä ja 141 muuta institutionaalista kumppanitahoa, joiden joukossa on muun muassa korkea-asteen oppilaitoksia, tutkimuskeskuksia ja eurooppalaisia alueellisen yhteistyön yhtymiä (EAYY). #CohesionAlliance-kampanjaan voi vielä liittyä, ja sen yhteydessä seurataan tarkkaan käynnissä olevia toimielinten välisiä budjettineuvotteluja.

Taustatietoa:

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko kokoaa joka vuosi yhteen tuhansia paikallis-, alue- ja EU-tason hallinnon edustajia, tutkijoita ja asiantuntijoita keskustelemaan ja vaihtamaan näkemyksiä koheesiopolitiikan eri näkökohdista neljän päivän aikana järjestettävään yli 170 työpajaan, seminaariin, puhetilaisuuteen ja tapaamiseen. Tänä vuonna korostetaan erityisesti vahvan koheesiopolitiikan tarvetta vuoden 2020 jälkeisellä kaudella, jotta voidaan poistaa rakenteelliset esteet, kehittää inhimillistä pääomaa ja parantaa elämänlaatua, sekä globalisaation, digitaalisen siirtymän ja ilmastonmuutoksen paikallisten vaikutusten hallintaa ja tehokkaita alueellisia ja paikallisia strategioita, jotka koskevat nuorisoa, muuttajien kotouttamista ja sosiaalista osallisuutta.

Kuvia ja tallenteita tapahtumasta voi noutaa tietoverkosta maksutta.

Yhteyshenkilö:

Carmen Schmidle

P. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KOMISSAARI-FERREIRA-TAPASI-SUOMEN-VALTUUSKUNNAN-JASENIA-MIKKELISSA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
22.09.2023