Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n alueiden ja kuntien viesti liittokansleri Merkelille: vain yhteistyössä voimme rakentaa demokraattisemman, kestäväpohjaisemman ja ihmisläheisemmän unionin  
 

Saksan liittokansleri Angela Merkel keskusteli lokakuun täysistunnossa Euroopan alueiden komitean jäsenten kanssa covid-19-kriisin vaikutuksista ja Euroopan tulevaisuudesta.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas toivotti Saksan liittotasavallan liittokanslerin Angela Merkelin tervetulleeksi Euroopan alueiden komitean täysistuntoon (#CoRplenary) 13. lokakuuta. Saksan liittokansleri esitteli Saksan EU-puheenjohtajuuskauden painopisteitä, keskusteli paikallis- ja alueviranomaisten kanssa Euroopan elpymisestä ja vaihtoi näkemyksiä AK:n jäsenten kanssa Euroopan tulevaisuudesta (tallenne keskustelusta on katsottavissa täältä ).

Puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas toi puheessaan esiin alueiden ja kuntien keskeisiä odotuksia Saksan puheenjohtajuuskaudella ja totesi: ”300 aluetta ja 90 000 kuntaa muodostavat EU:n demokraattisen perustan ja sen turvaverkon. Paikallis- ja aluetason päättäjinä olemme etulinjassa pandemian torjunnassa. Työskentelemme väsymättä viruksen leviämisen estämiseksi, heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi, yhteisöjemme suojelemiseksi sekä paikallistalouksien ja työpaikkojen turvaamiseksi. Kansalaisemme pitävät meitä luotettavimpana ja tehokkaimpana hallintotasona. Jos unioni haluaa luoda paremman yhteyden alueiden ja kuntien asukkaisiin ja löytää konkreettisia ratkaisuja heidän tarpeisiinsa, alue- ja paikallispäättäjille on annettava enemmän sananvaltaa EU:n päätöksentekoprosessissa.”

Liittokansleri Angela Merkel totesi kunta- ja aluepäättäjille: "Vaikeina hetkinä Eurooppa tarvitse juuri teidän näkemyksiänne, kokemuksianne ja sitoumustanne toimiakseen solidaarisesti ruohonjuuritasolla. Ilman teitä meidän hallitusten ja valtionpäämiesten keinot ovat vähissä – niin kuin ne ovat ilman EU:n kansalaisten panosta. Siksi haluaisinkin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat kantaneet painavaa vastuuta alueilla ja kunnissa. Kriisin voittaminen on valtavan työn takana ja siinä onnistuminen edellyttää, että Euroopassa vedämme kaikki yhtä köyttä." *

”Pandemia on osoittanut nykyisen, ainoastaan jäsenvaltioihin ja Brysseliin perustuvan kaksiulotteisen unionin rajat”, puheenjohtaja Tzitzikostas jatkoi. ”Tarvitsemme kolmiulotteisen eurooppalaisen demokratian, jossa kaikki hallintotasot – unioni-, valtio- sekä alue- ja paikallistaso – tekevät yhteistyötä ihmisten hyväksi ja lähempänä ihmisiä. Uskomme puheenjohtajavaltio Saksan tunnuslauseeseen: Gemeinsam (yhdessä). Yhdessä voimme rakentaa selviytymiskykyisemmän, demokraattisemman, kestäväpohjaisemman ja ihmisläheisemmän unionin.”

Oulun kaupunginvaltuuston jäsen Satu Haapanen käytti keskustelussa puheenvuoron Vihreiden ryhmän puolesta. "Elpymissuunnitelman ja vihreän kehityksen ohjelman on tuettava oikeudenmukaista siirtymää ja autettava Eurooppaa vastaamaan sekä koronapandemian että ilmastonmuutoksen muodostamiin haasteisiin. Saksalla on ratkaisevan tärkeä rooli auttaa Eurooppaa ottamaan johtava rooli ensimmäisenä ilmastoneutraalina maanosana. Haluaisinkin tulevien sukupolvien olevan ylpeitä tämän päivän päättäjistä, jotka pysäyttivät ilmastonmuutoksen ja suojelivat demokratiaa ja ihmisoikeuksia vaikeinakin aikoina", Haapanen totesi.

TAUSTAA

Euroopan kunnat ja alueet ovat edelleen etulinjassa covid-19-pandemian torjunnassa. Paikallis- ja alueviranomaiset ovat joutuneet reagoimaan nopeasti tarjotakseen tukea heikoimmassa asemassa oleville ihmisille ja paikallisille yrityksille. Covid-19-kriisi on vaikuttanut kaikkiin Euroopan alueisiin, kuntiin ja paikallisyhteisöihin, mutta eri tavoin, mikä ilmenee myös AK:n aiemmin kuluvalla viikolla julkaiseman vuotuisen alue- ja kuntabarometrin tuloksista. EU:n puheenjohtajavaltio Saksa keskittyy tunnuslauseensa Yhdessä Eurooppa elpymään mukaisesti suoraan covid-19-pandemiasta selviytymiseen: viruksen leviämisen estämiseen, EU:n talouden elpymisen tukemiseen ja Euroopan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vahvistamiseen. Paikallis- ja alueviranomaisten kansalaisläheisyys on kriisin aikana osoittanut, että näillä on oltava keskeinen rooli päätöksenteossa, jotta varmistetaan onnistunut ja tasapuolinen talouden elpyminen.

Pandemia on myös vahvistanut tarvetta asettaa paikallis- ja alueviranomaiset keskeiseen asemaan Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä konferenssissa, jotta EU:sta voi tulla demokraattisempi ja avoimempi unioni, joka on lähempänä kansalaisiaan ja kykenee paremmin vastaamaan näiden tarpeisiin. Kantar-mielipidetutkimusyrityksen äskettäin tekemän kyselyn (saatavilla täältä ) mukaan erittäin suuri enemmistö kaikissa maissa on sitä mieltä, että paikallis- ja alueviranomaisilla on liian vähän vaikutusmahdollisuuksia EU-tasolla, ja ehdoton enemmistö katsoo, että paikallis- ja alueviranomaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen vahvistaisi EU:n kykyä ratkaista ongelmia.

*Euroopan alueiden komitean epävirallinen käännös. Liittokansleri Merkelin alkuperäinen saksankielinen puhe täällä .

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :