Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU luottaa alueiden ja kaupunkien johtajuuteen älykkäämmän ja kestävämmän Euroopan rakentamisessa  

Alueiden ja kaupunkien on kehityttävä älykkäämmiksi vahvistamalla yhteistyötä ja hyödyntämällä uusia teknologioita nykyistä tehokkaammin, jotta EU voisi saavuttaa ilmastonmuutokseen liittyvät sitoumuksensa, tehdä lopun energiaköyhyydestä ja edistää kestävää kasvua. Tämä oli Euroopan alueiden komitean puheenjohtajan Markku Markkulan ja energiaunionista vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Maroš Sefčovičin tänään Brysselissä välittämä yhteinen viesti.

Aihetta "Investing in Europe: Building A Coalition of Smart Cities & Regions" käsittelevä korkean tason konferenssi ja keskustelu oli komitean ja komission yhdessä järjestämä tilaisuus, jossa oli läsnä taloustieteilijä Jeremy Rifkin. Tilaisuus järjestettiin pian energiaunionin tilaa käsittelevän EU:n toisen katsauksen julkaisemisen jälkeen. Raportissa vahvistetaan, että EU on hyvää vauhtia saavuttamassa vuoteen 2020 tähtäävät energia- ja ilmastotavoitteensa.

Energiaunionista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Maroš Sefčovič totesi, että "kaupungit ja alueet kohtaavat monenlaisia haasteita ilmansaasteista liikenneruuhkiin. Mutta joka kerta puhuessani jonkun kaupunginjohtajan tai aluejohtajan kanssa vaikutun siitä, miten luovia ja innovatiivisia kuntamme ja alueemme ovat etsiessään ratkaisuja näihin haasteisiin. Ratkaisut ovat räätälöityjä, mutta ne voivat silti innostaa muita kuntia eri puolilla Eurooppaa kehittämään omia ratkaisujaan. Miten kaupunki tai alue voi kehittyä älykkääksi? Miten hyvä hanke suunnitellaan? Miten onnistutaan tarvittavien investointien houkuttelemisessa? Nämä ovat hyvin käytännönläheisiä mutta samalla monille paikallisviranomaisille hyvin todellisia kysymyksiä. Olen vakuuttunut siitä, että tämänpäiväinen konferenssi tuo lisää vastauksia."

Useat edelläkävijäkaupungit ja -alueet esittelivät omia strategioitaan ja kertoivat energiankulutuksen vähentämisen, innovointiin investoimisen ja talouden digitalisoimisen tuottamista hyödyistä. Näiden toimien ansiosta heidän yhteisöissään on syntynyt niin työpaikkoja kuin ympäristöhyötyjä.

Puheenjohtaja Markku Markkula viittasi Euroopan unioniin kohdistuvaan kasvavaan kritiikkiin ja sanoi energiaunionin toteuttamisen ja älykkäämpien kaupunkien ja alueiden kehittämisen osoittavan, mitä hyötyjä EU tuottaa kansalaisilleen. Puheenjohtaja Markkula totesi, että "EU on oikealla tiellä kestäväpohjaisemman tulevaisuuden rakentamisessa, mutta suunnitelman toteutus riippuu alueista ja kunnista. Energiatehokkuuden, hiilidioksidipäästöjen vähentämisen ja uusiutuvien energialähteiden käytön alalla on tapahtunut rohkaisevaa edistymistä, mutta vielä on paljon tehtävää. 250 miljardin euron investointivaje on kurottava umpeen suuntaamalla EU-varoja ja yksityisiä investointeja innovointiin, uusiin teknologioihin ja uusiin elinkeinoaloihin. Jokaisen EU:n alueen ja kunnan on jaettava vastuu kehittämällä omia älykkäitä strategioitaan, tekemällä keskinäistä yhteistyötä, toimimalla yhdessä yksityissektorin kanssa ja käyttämällä kaikkia käytettävissä olevia varoja paremman tulevaisuuden rakentamiseen." EU:n alue- ja paikallisedustajien kokouksen puheenjohtaja esittelee laatimansa lausunnon "Investointivajeen umpeen kurominen: miten voittaa haasteet?" AK:n täysistunnossa 8. helmikuuta 2017.

Taloustieteilijä ja yhteiskuntateoreetikko Jeremy Rifkin totesi, että "älykkään Euroopan edustamaa kolmatta teollista vallankumousta ja taloudellista etenemissuunnitelmaa toteutetaan parhaillaan Hauts-de-Francen alueella, 23 kunnasta muodostuvalla Rotterdamin ja Haagin metropolialueella sekä Luxemburgin suurherttuakunnassa. Älykäs Eurooppa -aloite on seuraava vaihe Euroopan edetessä kohti yhdennettyjä, mantereenlaajuisia sisämarkkinoita".

Lisätietoja

Lisätietoa tilaisuudesta on saatavilla täältä . Tilaisuus välitetään suoratoistona verkossa .

Älykkäitä kaupunkeja ja yhteisöjä tuetaan laajamittaisesti Horisontti 2020 -ohjelmasta. Vaikuttaviin Smart City Lighthouse -hankkeisiin, joissa on mukana lähes 60 kaupunkia ja joiden vipuvaikutusten odotetaan nousevan miljardiin euroon, on tähän mennessä ohjattu rahoitusta 250 miljoonaa euroa. Hankkeissa keskitytään rahoituskelpoisiin älykkäisiin kaupunkiratkaisuihin, joiden toistettavuuspotentiaali on suuri ja joissa innovatiivisten liiketoimintamallien kehittäminen on keskeisellä sijalla.

Eurooppalainen innovaatiokumppanuus "Älykkäät kaupungit ja yhteisöt" kokoaa yhteen yli 6 000 kaupunkeja, teollisuutta, liike-elämää ja rahoitusalaa edustavaa toimijaa edistämään ja kehittämään aktiivisesti toimia energian, liikenteen sekä tieto- ja viestintätekniikan alalla. Temaattisen toiminnan klustereissa on käynnistetty kohdennettuja aloitteita, jotta löydetään kaikkein sitoutuneimmat toimijat kehittämään konkreettisia toistettavissa olevia tuloksia ja aikaansaamaan laajamittaisia investointeja.

Energiaunionin tilaa koskeva toinen katsaus on saatavilla täältä. Vuosi 2017 on energiaunionin täytäntöönpanovuosi, sillä vuonna 2016 julkaistiin sitä koskeva puitestrategia sekä konkreettisia lainsäädännöllisiä ja muita aloitteita, joista mainittakoon erityisesti 30. marraskuuta 2016 esitelty toimenpidepaketti "Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille".

Yhteyshenkilöt:

Jakub Adamowicz 

+32 460750595

Jakub.Adamowicz@ec.europa.eu

David Crous

+32 470881037

David.Crous@cor.europa.eu

Jaa :
 
Aiheeseen liittyvää tietoa
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-LOOKS-TO-REGIONS-AND-CITIES-TO-LEAD-THE-WAY-IN-BUILDING.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-LOOKS-TO-REGIONS-AND-CITIES-TO-LEAD-THE-WAY-IN-BUILDING.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-LOOKS-TO-REGIONS-AND-CITIES-TO-LEAD-THE-WAY-IN-BUILDING.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-LOOKS-TO-REGIONS-AND-CITIES-TO-LEAD-THE-WAY-IN-BUILDING.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ARLEM-THIRD-MINISTERIAL-CONFERENCE-SUSTAINABLE-URBAN-DEVELOPMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-LOOKS-TO-REGIONS-AND-CITIES-TO-LEAD-THE-WAY-IN-BUILDING.ASPX

ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
15.05.2023