Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n kunnat ja alueet määrittelevät painopisteensä ympäristö-, energia- ja ilmastoasioissa vuonna 2019  
Paikalliset ja alueelliset hallintotahot ovat päättäneet painostaa jäsenvaltioita nostamaan ilmastotavoitteita, asettamaan energiaköyhyyden vähentämistavoitteita ja osallistamaan kunnat ja alueet kansallisiin ilmasto- ja energiasuunnitelmiin, jotka on määrä laatia vuoden loppuun mennessä.

Euroopan alueiden komitean (AK) ”ympäristö, ilmastonmuutos ja energia” - valiokunta (ENVE) on hyväksynyt vuoden 2019 työohjelmansa. Euroopan siirtyminen puhtaaseen energiaan, energiaköyhyys, ilmastonmuutos ja Pariisin sopimuksen täytäntöönpano ovat asialistan kärjessä ympäristön ja biologisen monimuotoisuuden suojelun ohella. ENVE-valiokunnan työohjelma perustuu kestävän kehityksen tavoitteisiin, jotka muodostavat vuoteen 2030 ulottuvan monialaisen suunnitelman maailmanlaajuisesti paremman ja kestäväpohjaisemman tulevaisuuden saavuttamiseksi.

Jäsenet keskustelivat Apulian aluehallituksen puheenjohtajan Michele Emilianon (IT, PES) johdolla ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä tähtäävästä strategiasta, jonka Euroopan komissio julkaisi marraskuussa 2018. Puheenjohtaja Emiliano totesi: ”Kyseessä on EU:n kunnianhimoisin yritys toimia poliittisesti tilanteessa, joka luo yhteiskunnissamme vakavia jännitteitä. Ilmaston lämpenemistä ei voida pysäyttää ainoastaan kunta-, alue- tai valtiotasolla, vaan tarvitaan vahvaa kansainvälistä yhteistyötä. Kuntien, alueiden, kansallisten parlamenttien ja Euroopan unionin on yhdessä määritettävä, mistä toimista on vähitellen luovuttava ja mitkä tarvitsevat lisäinvestointeja. Lausunnon on kuvattava alueidemme todellisuutta sekä tuotava esiin rooli, joka kunnilla ja alueilla voi olla ja on oltava strategian täytäntöönpanossa.” AK:n lausuntoa ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä tähtäävästä strategiasta käsiteltiin sidosryhmäkuulemisessa tiistaina 29. tammikuuta Apulian aluehallituksen puheenjohtajan ja lausunnon esittelijän Michele Emilianon johdolla. Lausuntoluonnos hyväksytään ENVE-valiokunnan kokouksessa 4. huhtikuuta ja AK:n täysistunnossa 26.–27. kesäkuuta 2019.

Jäsenet keskustelivat aihetta ”Monitasoinen hallinto ja monialainen yhteistyö energiaköyhyyden torjumiseksi” käsittelevästä lausunnosta, jonka esittelijä on Kata Tüttő (HU, PES) . Budapestin 12. kaupunkipiirin valtuuston jäsen Kata Tüttő sanoi: ”On aika määritellä yhteiset tavoitteet energiaköyhyyden poistamiseksi Euroopasta. Meidän on pikaisesti puututtava energiaköyhyyden huolestuttaviin sosiaalisiin ja terveydellisiin vaikutuksiin ja löydettävä pysyviä ja kestäväpohjaisia ratkaisuja.” Esittelijä painotti kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen puitteissa tehtyä työtä ja etenkin sitä, energiaköyhyyden torjunta on otettu yhdeksi painopistealaksi. Euroopassa noin 57 miljoonalla ihmisellä ei ole asianmukaista lämmitystä, ja 52 miljoonalla on vaikeuksia maksaa energialaskujaan, muistutti esittelijä Kata Tüttő. Lausuntoa käsittelevä sidosryhmäkuuleminen järjestetään 7. helmikuuta 2019. Lausunto on määrä antaa AK:n täysistunnossa 26.–27. kesäkuuta 2019.

Jäsenet keskustelivat COP24-kokouksen tuloksista ja ilmaston 1,5 asteen lämpenemistä koskevasta IPCC:n raportista .

Schiedamin kaupunginjohtaja ja ENVE-valiokunnan puheenjohtaja Cor Lamers (NL, EPP) totesi: ”Ei ole epäilystäkään siitä, että onnistuimme nostamaan paikallisten hallintotahojen profiilia Katowicessa. Tästä on selkeänä osoituksena kansallisille hallituksille osoitettu kehotus ottaa Talanoa-vuoropuhelujen tulokset huomioon ja osallistaa valtiotasoa alempien hallintotasojen viranomaiset ilmastostrategioiden määrittelyyn ja täytäntöönpanoon. Meidän on tulevina kuukausina tehostettava toimiamme laajentamalla poliittisia viestejämme ja vahvistamalla yhteistyötämme kaikkien asianomaisten toimijoiden kanssa. Me toistamme, että kansallisia ilmastotavoitteita on välttämättä nostettava, ja katsomme, että voimme onnistua vain kaikkien hallintotasojen yhteistoimin.”

Brittiläisen Kirkleesin valtuuston jäsen ja aihetta Vuoden 2020 jälkeinen ilmastohallinto käsittelevän AK:n lausunnon esittelijä Andrew Cooper (UK/EA) sanoi: ”Meidän on puolustettava COP24-kokouksen tuloksia ja kansallisille hallituksille osoitettua tinkimätöntä kehotusta ottaa paikallis- ja alueviranomaiset mukaan kansallisten toimintasuunnitelmien määrittelyyn.” Euroopan parlamentin jäsen Jytte Guteland (SE, S&D) painotti AK:n kanssa COP24-kokouksen aikana tehtyä onnistunutta yhteistyötä ja korosti, että vastaavia yhteisiä toimia tarvitaan lisää, jotta Pariisin sopimuksessa asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.

Vihreän viikon 2019 avajaistilaisuus järjestetään tänä vuonna Varsovassa 13. toukokuuta, ja sitä isännöi AK:n jäsen ja Masovian voivodikunnan aluejohtaja Adam Struzik (PL, EPP) . Toukokuun 13.–17. päivänä pidettävän Vihreän viikon aikana keskitytään ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoon.

Bettembourgin kunnanvaltuuston jäsen Roby Biwer (LU, PES) esitteli Sharm-El-Sheikissä Egyptissä viime marraskuussa järjestettyyn biologista monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssin kokoukseen (CBD COP14) osallistumisensa tuloksia. Roby Biwer totesi: ”Läsnäolomme oli erittäin hyödyllistä ja arvostettua. AK:n antama lausunto vuoden 2020 jälkeisestä biologista monimuotoisuutta koskevasta EU:n strategiasta otettiin erityisen hyvin vastaan ja jaettiin osanottajille keskustelua varten. Myös ehdotukseemme integroida biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen panos ihmisten terveyteen Aichin tavoitteiden jälkeisen vuosikymmenen 2020–2030 uusissa tavoitteissa suhtauduttiin erittäin myönteisesti.” Roby Biwerin aiheesta EU:n kaupunkien ja alueiden panos CBD COP 14 -kokoukseen ja vuoden 2020 jälkeiseen biologista monimuotoisuutta koskevaan EU:n strategiaan laatima lausunto hyväksyttiin AK:n 131. täysistunnossa Brysselissä 8.–10. lokakuuta 2018. Esittelijä Roby Biwer esittelee 30. tammikuuta 2019 lausuntonsa suositukset ilmastonmuutosta, biologista monimuotoisuutta ja kestävää kehitystä käsittelevälle Euroopan parlamentin laajennetulle työryhmälle.

ENVE-valiokunta on nimennyt esittelijät seuraavia kolmea uutta lausuntoa varten:

Espoon kaupunginvaltuuston jäsen Sirpa Hertell (FI, EPP) on aihetta ”Kohti kestävää Eurooppaa vuoteen 2030 mennessä – YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden jatkotoimet: Pariisin ilmastonmuutossopimus” käsittelevän, muusta kuin säädösehdotuksesta annettavan lausunnon esittelijä.

Łódzin voivodikunnan aluejohtaja 2010–2018, nykyisin Łódzin voivodikunnan aluevaltuuston jäsen Witold Stępień (PL, EPP) on aiheesta ”Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpano toteuttamalla innovatiivinen ja kestäväpohjainen energiakäänne alue- ja paikallistasolla” annettavan AK:n oma-aloitteisen lausunnon esittelijä.

Tolnan lääninvaltuuston varapuheenjohtaja József Ribányi (HU, EPP) on aiheesta ”Puhtaan energian säädöspaketin täytäntöönpano: yhdennetyt kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat ilmastoon sekä aktiivi- ja passiivienergiaan sovellettavan monialaisen lähestymistavan välineenä” annettavan AK:n oma-aloitteisen lausunnon esittelijä.

ENVE-valiokunnan seuraava kokous pidetään Brysselissä 4. huhtikuuta.

Tulevassa täysistunnossa 6.–7. helmikuuta 2019 AK:n jäsenet keskustelevat ja äänestävät Cor Lamersin (NL, EPP) laatimasta lausunnosta Kohti kahdeksatta ympäristöä koskevaa toimintaohjelmaa .

Taustatietoa

Valokuvia ENVE-valiokunnan 22. kokouksesta saatavilla täältä . Tutustu kokouksen verkkosivuun ja esityslistaan .

Puhdas maapallo kaikille – Eurooppalainen visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta. Euroopan komission 28. marraskuuta 2018 julkaisema strategia . Euroopan komission lehdistötiedote .

Euroopan komission 9. tammikuuta 2019 julkaisema raportti Energy prices and costs in Europe .

Lue AK:n COP24-kokouksen pääkohdat ja COP24-kokouksen lopullinen lehdistötiedote .

Yhteyshenkilö: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 470881037

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KUNNAT-JA-ALUEET-VAATIVAT-ENNALLISTAMISASETUKSEEN-MUUTOKSIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

EU:n kunnat ja alueet vaativat ennallistamisasetukseen muutoksia, joissa otetaan huomioon Suomen erityisolosuhteet
EU:n kunnat ja alueet vaativat ennallistamisasetukseen muutoksia, joissa otetaan huomioon Suomen erityisolosuhteet
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022