Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n kuntien ja alueiden panosta tarvitaan energiaköyhyyden vähentämiseen ja innovatiivisen toimintaympäristön luomiseen  

EU:n paikallis- ja alueviranomaiset haluavat osallistua entistä tiiviimmin käynnissä oleviin energiauudistuksiin, jotta voidaan varmistaa niiden painopisteiden mukaiset strategiset investoinnit, suojella kaikkein heikoimmassa asemassa olevia energiaköyhyydeltä ja tukea pk-yrityksiä. Euroopan alueiden komitea kehottaa antamassaan kiireellisessä päätöslauselmassa EU:ta rakentamaan aidon energiaunionin, luomaan synergioita EU:n rahoitusvälineiden välille ja asettamaan saataville suoraa rahoitusta kestävän energian hankkeiden nopeuttamiseksi paikallisella tasolla sekä valmiuksien kehittämis- ja täydennyskoulutusohjelmia Euroopan osaamisen teemavuoden 2023 toteuttamiseksi.

Euroopan alueiden komitea (AK) antoi 9. helmikuuta energiakriisiä käsittelevän kiireellisen päätöslauselman. Siinä esitetään joukko ehdotuksia EU:n puhtaaseen energiaan siirtymisen nopeuttamiseksi sekä tuotannossa ja kulutuksessa että rakennuksissa ja liikenteessä ja peräänkuulutetaan oikeudenmukaisia uudelleenjakotoimenpiteitä energiakriisin sosiaalisten vaikutusten lieventämiseksi erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien osalta. Hyväksytyssä päätöslauselmassa korostetaan, etteivät nykyiset aloitteet tarjoa paikallis- ja alueviranomaisille tarvittavaa välitöntä tukea.

Suomen valtuuskunnan puheenjohtajana AK:ssa toimiva Markku Markkula (kok/EPP) korosti, että "yksityiset investoinnit tutkimukseen ja innovointiin ovat ratkaisevan tärkeitä. Tämä voi ja sen pitää perustua vahvaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön. Kuntien ja alueiden olisi omaksuttava innovatiivisempi lähestymistapa ja kannustettava puhtaan teknologian ja muun älykkään liiketoiminnan kehittämiseen hyödyntämällä julkisia hankintoja ja toteuttamalla toimia uusien innovatiivisten energiaratkaisujen testausympäristöinä."

Uudenmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja Markkula lisää, että oman hiilijalanjäljen pienentämisen lisäksi kaupunkien tulisi tehdä yhteistyötä suurten ja pienten yritysten kanssa uusien ilmastoystävällisten ratkaisujen kehittämiseksi ja käyttämiseksi. "Tässä toiminnassa keskitytään hiilikädenjälkeen ja luodaan uusia innovatiivisia ratkaisuja, joilla parannetaan energiatehokkuutta, vähennetään materiaalien käyttöä, tehdään ilmastoystävällisiä raaka-ainevalintoja, kehitetään tuotteiden kierrätettävyyttä, vähennetään jätemateriaalin määrää ja pidennetään tuotteiden käyttöikää."

Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mirja Vehkaperä (kesk/Renew Europe) totesi, että "Euroopan unionin on tehtävä töitä lisätäkseen vihreän siirtymän konkreettisia investointeja. Meidän tulee olla Euroopassa energiaomavaraisia, huolehtia energian riittävyydestä, kilpailukykyisestä hinnasta ja uusiutuvien energiamuotojen edistämisestä. Tarvitsemme paikalliset viranomaiset, päättäjät, pk-yritykset ja kotitaloudet mukaan. Meillä arktisella alueella on rikkaat luonnonvarat uusiutuvien energiamuotojen käyttöön. Tuuli-, vesi-, bio- ja vetyenergiaa käytetään hyvin."

AK:n Vihreät-ryhmän puheenjohtaja, Turun kaupunginvaltuuston jäsen Niina Ratilainen (vihr) korosti, että "fossiilisen energian kriisi voidaan ratkaista vain uudella ja puhtaalla energiantuotannolla, ja kaupunkien on kyettävä pysymään muutoksen tasalla. Nyt, jos koskaan, meidän on nopeasti houkuteltava investointeja uusiutuviin energiamuotoihin ja varmistettava, että niistä tulee helpoimpia ja edullisimpia vaihtoehtoja markkinoilla, jolloin ne ovat myös pienituloisten kotitalouksien saatavilla. Tällä päätöslauselmalla pyrimme paitsi pysymään aikataulussa myös nopeuttamaan vihreää siirtymää".

Päätöslauselmassa kehotetaan pyrkimään siihen, että puhtaan energian ratkaisut olisivat markkinoiden helpoimmat ja halvimmat vaihtoehdot. Energiayhteisöillä ja paikallisviranomaisilla olisi oltava täydet oikeudet päästä verkkoihin ilman että niihin sovelletaan samaa sääntelyä kuin vähittäistoimittajiin.

Komitea kehottaa perustamaan aidon energiaunionin, jolla on täysin yhdentyneet ja hyvin yhteenliitetyt markkinat koko EU:ssa, ja pyytää puheenjohtajavaltio Ruotsia nopeuttamaan 55-valmiuspaketin jäljellä olevien lainsäädäntöehdotusten hyväksymistä. Komitea kannattaa EU:n energianhankintafoorumin vahvistamista, koska sillä on myönteinen vaikutus energian hintoihin. Sähkömarkkinoiden meneillään olevissa uudistuksissa AK odottaa, että kaasun hinnat irrotetaan sähkön hinnoista.

Päätöslauselmassa EU:n kunnat ja alueet kehottavat jäsenvaltioita ottamaan ne mukaan kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien tarkistamiseen, joka on määrä tehdä vuonna 2023, ja peräänkuuluttavat suoraa osallistumista elpymis- ja palautumistukivälineen suunnitelmien uusien REPowerEU-lukujen laatimiseen, jotta varmistetaan rahoitus tietyille strategisille ja rajatylittäville infrastruktuurihankkeille. Jäsenvaltioiden elpymis- ja palautumissuunnitelmien REPowerEU-luvuissa on tarkoitus hahmotella uusia uudistuksia ja investointeja, joilla parannetaan unionin energiajärjestelmän häiriönsietokykyä, varmuutta ja kestävyyttä, energiatehokkuus ja uusiutuvan energian käyttöönotto mukaan luettuina.

Rahoituksen osalta kunnat ja alueet vaativat jättämään kohdennetut energiainvestoinnit alijäämälaskelmien ulkopuolelle finanssipoliittisissa säännöissä. Alueiden komitea peräänkuuluttaa myös keskitettyä rahoitusportaalia perusparannusaallon toteuttamiseksi ja kehottaa jäsenvaltioita käyttämään REPowerEU-varoja energiatehokkuuteen ja rakennusten energiaperuskorjauksiin tehtävien investointien nopeuttamiseksi.

Päätöslauselmassa ehdotetaan myös, että liikenteen alalla käynnistetään julkisia hankintoja koskeva yleiseurooppalainen hanke vetykäyttöisten bussien käyttöönottamiseksi EU:ssa. Lisäksi korostetaan autoteollisuusalueiden allianssin tavoitetta edistää oikeudenmukaista siirtymää auto- ja alihankintateollisuuteen vahvasti painottuneilla energiaintensiivisillä alueilla.

Taustatietoa:

EU:n energianhankintafoorumi perustettiin 7. huhtikuuta 2022 ensimmäisessä kokouksessa EU-maiden kanssa. Sen tarkoituksena on turvata EU:n energiansaanti kohtuullisin hinnoin nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa ja poistaa asteittain riippuvuus venäläisestä kaasusta.

Green Deal Going Local -verkkosivut

Yhteydenotot:

Lauri Ouvinen

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

P. +32 473536887

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX