Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n kunnat ja alueet vaativat kattavaa eurooppalaista sähköistä terveystietorekisteriä  

Terveydenhuoltojärjestelmien digitalisointi voi tehostaa resurssien käyttöä ja parantaa potilaille henkilökohtaisiin tarpeisiin sovitettua apua. Vaikka eliniänodote on noussut nopeasti ja vakaasti kaikkialla EU:ssa viime vuosikymmeninä, vuoden 2011 jälkeen kehitys on hidastunut huomattavasti. Parantamalla sairauksien ennaltaehkäistyä ja tehostamalla terveydenhoitotoimia EU:ssa voitaisiin vuosittain välttää 1,2 miljoonaa ennenaikaista kuolemantapausta (Euroopan komissio). EU:n jäsenvaltiot käyttävät keskimäärin 8,3 % BKT:staan terveydenhuoltoon (Eurostat).

Euroopan alueiden komitean jäsenet hyväksyivät yksimielisesti lausunnon terveydenhuoltoalan digitalisoinnista. Lausunto on vastaus Euroopan komission huhtikuussa 2018 julkaisemaan tiedonantoon terveys- ja hoitoalan digitaalimurroksen edellytyksistä digitaalisilla sisämarkkinoilla: kansalaisten voimaannuttaminen ja terveemmän yhteiskunnan rakentaminen.

Lausunnon esittelijä, Murcian aluehallituksen puheenjohtaja Fernando López Miras (ES, EPP) totesi, että "eurooppalaisten terveydenhuoltojärjestelmien digitaalinen siirtymä on ratkaisevan tärkeää, jotta pystytään kehittämään tehokkaampia terveydenhuoltomalleja, jotka parantavat sekä sairauksien ennaltaehkäisyä että räätälöityä apua. Tietosuojan toteutuminen on kuitenkin ennakkoedellytys sille, että voimme jatkaa terveydenhuoltojärjestelmien digitalisointia. Olemmekin tyytyväisiä siihen, että Euroopan komissio on äskettäin suosittanut suojatun eurooppalaisen formaatin luomista sähköisten potilastietojen vaihtamista varten. Menemme ehdotuksessamme kuitenkin pidemmälle ja vaadimme kattavaa eurooppalaista sähköistä terveystietorekisteriä."

Kroonisten sairauksien ja monien sairauksien yhteisesiintymisen lisääntyminen aiheuttaa lisäresurssien tarvetta ja kasvattaa kustannuksia kaikissa eri jäsenvaltioissa. EU:n jäsenvaltiot käyttävät keskimäärin 8,3 % BKT:staan terveydenhuoltoon. Terveydenhuoltokustannusten osuus BKT:sta on suurin Saksassa (11, 2 %), Ruotsissa (11 %) ja Ranskassa (11 %). Sen sijaan Puolassa, Luxemburgissa ja Latviassa käytetään varoja terveydenhuoltoon vähemmän kuin 6,5 % BKT:sta, ja Romaniassa osuus on EU:n pienin, 5 % (Eurostat).

Terveydenhuollon digitaaliset ratkaisut supistavat osaltaan lääkärissäkäynnin viemää aikaa ja helpottavat potilashoidon monialaista koordinointia. Digitalisoinnin merkitys terveysalalla olisi erityisen suuri eristyneisyyden murtamiseksi ja avun räätälöimiseksi paremmin maaseutualueilla, syrjäisillä alueilla, saarilla ja harvaanasutuilla alueilla eläville ihmisille.

AK huomauttaa, että sähköisissä terveystietorekisterien järjestelmissä käytetään eri puolilla EU:ta edelleen keskenään yhteensopimattomia formaatteja ja standardeja. Komitea kehottaa Euroopan komissiota edistämään digitaalisten innovaatioiden käyttöönoton mahdollistamia uusia korvausmalleja, joissa voitaisiin esimerkiksi maksaa korvauksia terveysalalla saatujen tulosten arvon perusteella. Tämä auttaisi sähköisten terveyspalvelujen ja terveysalan mobiilisovellusten alalla toimivia yrityksiä, jotka tarjoavat digitaaliteknologiaan pohjautuvia laadukkaita palveluja.

AK ehdottaa, että Euroopan unionin kansalaisille kliinisistä syistä tehtäville geneettisille tutkimuksille voitaisiin heidän suostumuksellaan antaa yksilöllinen tunniste. Näin tietoja voidaan käyttää ennaltaehkäiseviin, diagnostisiin tai terapeuttisiin toimenpiteisiin.

AK kehottaa luomaan EU:n järjestelmän potilaille tarkoitettujen uusien sovellusten ja laitteiden hyväksynnälle, sertifioinnille ja validoinnille, jotta terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät määrittelemään ne, joiden katsotaan olevan todella hyödyllisiä tai joista voidaan antaa jopa lääketieteellinen määräys. Tämä vähentäisi hallinnollisia esteitä sen tieltä, että yhdessä jäsenvaltiossa testatut ratkaisut voitaisiin helposti saattaa markkinoille toisessa maassa.

Taustatietoa  

Huhtikuu 2018 – Euroopan komission tiedonanto terveys- ja hoitoalan digitaalimurroksen edellytyksistä digitaalisilla sisämarkkinoilla: kansalaisten voimaannuttaminen ja terveemmän yhteiskunnan rakentaminen

Marraskuu 2018 – lehdistötiedote "Terveyden tila EU:ssa: Terveitä elinvuosia voidaan lisätä panostamalla ehkäisevään terveystyöhön"

Eurostat – Tilastotiedot terveydenhuoltokustannuksista EU:ssa (maaliskuulta 2018)

6. helmikuuta 2019 – lehdistötiedote "Komissio helpottaa terveystietojen saamista turvallisesti valtioiden rajojen yli"

Yhteyshenkilö: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 470881037

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023