Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n talousarvio: EU:n alueinvestointien leikkaukset haittaisivat paikallisia ilmastotoimia  

Euroopan unioni tarvitsee vahvaa aluepolitiikkaa, jotta se voi täyttää kansainväliset sitoumuksensa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, sanoi EU:n paikallis- ja aluetason poliittisen edustajakokouksen puheenjohtaja 22. helmikuuta.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja (AK) Karl-Heinz Lambertz käytti puheenvuoron Euroopan kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen kymmenvuotisjuhlassa ja totesi, että sopimus on ”ylittänyt kaikki odotukset” ja että siitä on tullut ”todellinen eurooppalainen menestystarina”. Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus perustettiin vuonna 2008 tukemaan niitä kuntia ja alueita, jotka halusivat vapaaehtoisesti ylittää EU:n päästövähennystavoitteen. Siitä tuli maailmanlaajuinen aloite vuonna 2016, kun se yhdistettiin Compact of Mayors -aloitteeseen.

Puhuessaan Euroopan parlamentissa puhemies Antonio Tajanin rinnalla puheenjohtaja Lambertz totesi seuraavaa: ”Kymmenen vuotta sitten kukaan ei olisi uskonut, että yli 9 000 kuntaa ja kaupunkia liittyisi tähän alhaalta ylöspäin suuntautuvaan liikkeeseen ilmastonmuutoksen torjumiseksi tai että se leviäisi koko maailmaan. Mutta paikallispäättäjät ovat ymmärtäneet, että talouksien viherryttäminen, ilman puhdistaminen ja terveellisten ja kestäväpohjaisten elintarvikkeiden varmistaminen parantavat kansalaisten elämänlaatua. Kunnat ja alueet ovat vastaus ilmasto- ja energiahaasteeseen, ja ne ovat ottamassa johtoaseman . Valtioiden hallitusvallan on tunnustettava tämä virallisesti antamalla kunnille ja alueille virallinen paikka ilmastonmuutoksesta käytävissä kansainvälisissä neuvotteluissa.”

Tapahtumassa, joka järjestettiin päivää ennen EU:n johtajien kokoontumista keskustelemaan seuraavasta EU:n talousarviosta, puheenjohtaja Lambertz tähdensi seuraavaa: ”Jos Eurooppa haluaa olla jatkossakin maailmanlaajuisesti johtava toimija ilmastonmuutoksen torjunnassa ja jos meidän on määrä edistää ympäristömyönteistä kehitystä Euroopassa, EU:n on varmistettava, että paikallis- ja aluepäättäjillä on käytettävissään asianmukainen rahoitus. Tätä varten on huolehdittava siitä, että EU:n koheesiopolitiikka – jossa nykyisin kohdennetaan yli 25 prosenttia varoista ympäristötoimiin – on edelleen vahva ja tehokas. Koheesiopolitiikan avulla rahoitetaan paikallisia ilmasto- ja energiatoimia sekä investoidaan energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan ja kestäväpohjaiseen julkiseen liikenteeseen Euroopan alueilla ja kunnissa. Koheesiopolitiikan heikentäminen haittaisi vakavasti mahdollisuuksiamme luoda vihreitä työpaikkoja, vähentää hiilidioksidipäästöjä ja siirtyä kohti vähähiilistä taloutta.”

Lambertz kehotti ilmastotoimien kannattajia puolustamaan vahvaa, tehokkaampaa, näkyvämpää ja kaikkien EU:n alueiden ja kuntien ulottuvilla olevaa EU:n koheesiopolitiikkaa vuoden 2020 jälkeen. Komitea – EU:n paikallis- ja aluetasoa edustavien 350 päättäjän kokous – on esittänyt laaja-alaisia suosituksia koheesiopolitiikan parantamiseksi. Yhdessä tärkeimpien alueita ja kuntia edustavien Euroopan tason järjestöjen kanssa se on myös käynnistänyt #CohesionAlliance -aloitteen. Yhteenliittymässä mukana olevat uskovat, että EU:n koheesiopolitiikan on jatkossakin oltava unionin tulevaisuuden kulmakiviä. Tämä oli myös keskeinen viesti, jonka puheenjohtaja Lambertz esitti 21. helmikuuta Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Donald Tuskille lähettämässään kirjeessä, jossa hän myös kehotti ”vahvistamaan EU:n budjettia 1,3 prosenttiin EU27:n bruttokansantulosta”.

Taustatietoa:

Euroopan kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen kymmenvuotisjuhlan puhujina oli kaupunginjohtajia kaikkialta Euroopasta sekä kolme Euroopan komission jäsentä, varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič, komissaari Miguel Arias Cañete ja komissaari Carlos Moedas. Euroopan komissio rahoittaa Euroopan kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimusta.

Puheenjohtaja Lambertzin lisäksi puheenvuoron käytti kolme AK:n jäsentä: Murcian aluehallituksen puheenjohtaja Fernando López Miras (ES, EPP), Sevillan kaupunginjohtaja Juan Espadas Cejas (ES, PES) ja Prešovin pormestari Andrea Turčanová (SK, EPP). Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen poliittinen suojelija AK on osallistunut liikkeen maailmanlaajuistamisesta käytyyn keskusteluun esittämällä vuonna 2015 suosituksia. Esittelijä oli Kata Tüttő (HU, PES).

Euroopassa kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen allekirjoittajatahot ovat vähentäneet päästöjään noin 23 prosenttia vuoden 1990 tasoihin verrattuna. Tämä vastaa EU:n yleistä tavoitetta vähentää päästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

EU pyrkii kohdentamaan vähintään 20 prosenttia talousarviovaroistaan ilmastotoimiin. Euroopan komission luvut vuodelta 2017 osoittavat, että yli 25 prosenttia koheesiorahoituksesta on vuodesta 2014 suunnattu ilmastoon liittyviin hankkeisiin. Vuodesta 2014 lähtien käytetyistä 73 miljardista eurosta 22 miljardia euroa on investoitu ympäristönsuojeluun, 16,5 miljardia euroa ilmastonmuutokseen mukautumista ja riskien ennaltaehkäisyä edistäviin hankkeisiin, 15,5 miljardia euroa liikenne- ja energiaverkkoihin ja 11 miljardia euroa energiatehokkuuden kaltaisiin toimiin vähähiilisen talouden tukemiseksi. Euroopan unionin koheesiovarojen panosta Pariisissa vuonna 2015 sovittujen ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen tarkastellaan Euroopan parlamentin tutkimuksessa vuodelta 2017.

Valokuvia on saatavilla Flickrissä.

Yhteydenotot:

Andrew Gardner

P. +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KUNNAT-JA-ALUEET-VAATIVAT-ENNALLISTAMISASETUKSEEN-MUUTOKSIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

EU:n kunnat ja alueet vaativat ennallistamisasetukseen muutoksia, joissa otetaan huomioon Suomen erityisolosuhteet
EU:n kunnat ja alueet vaativat ennallistamisasetukseen muutoksia, joissa otetaan huomioon Suomen erityisolosuhteet
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022