Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n talousarvio: alue- ja paikallispäättäjät ovat tyytyväisiä saavutettuun sopimukseen ja kehottavat vapauttamaan varoja vuoden 2021 alkupuoliskolla covid-19 pandemian toisen aallon kanssa kamppailevien kansalaisten ja yritysten auttamiseksi  

Komitea antaa tunnustusta parlamentille pyrkimyksille tehostaa terveyden tutkimukseen ja Erasmus+-ohjelmaan liittyviä EU:n toimia ja elvytyssuunnitelmien demokraattista valvontaa sekä varmistaa uusia rahoitusresursseja unionille.

Sopu antaa toivoa paikallisyhteisöille, jotka tekevät työtä selviytyäkseen pandemian toisesta aallosta. Lopullisen hyväksymisen on tapahduttava pian, jotta varat saadaan niiden käyttöön vuoden 2021 alkupuoliskolla. Jos asiaan tulee viivästyksiä, vuonna 2021 – jo ennen uuden talousarvion voimaantuloa – tehtyjen elintärkeiden investointien on oltava takautuvasti tukikelpoisia. Muussa tapauksessa EU:n on liian myöhäistä auttaa suojelemaan paikallisyhteisöjä ja säilyttämään talouksiemme toimintakyky, sanoi Euroopan alueiden komitean (AK) puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas kommentoidessaan EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja elpymissuunnitelmasta käytäviä toimielinten välisiä neuvotteluja.

AK:n ”alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka ja EU:n talousarvio” - valiokunnan ( COTER ) puheenjohtaja Isabelle Boudineau (FR, PES) totesi: Sopimus on historiallinen. Euroopan parlamentti onnistui ensimmäistä kertaa korottamaan monivuotista rahoituskehystä 16 miljardilla eurolla ja huolehtimaan siitä, että tutkijat ja Erasmus+-ohjelman osallistujat pystyvät hyötymään siitä, sekä kolminkertaistamaan EU4Health -ohjelman määrärahat, mikä on aivan olennaista näinä kriisiaikoina. Eräitä epävarmuustekijöitä on kuitenkin edelleen olemassa. EU:n kilpailusääntöjen rikkomisesta määrättävien sakkojen tapauskohtaisen käytön ei pitäisi olla vain väliaikainen vaihtoehto, vaan EU:n sääntöjä olisi mukautettava, jotta tämä mahdollisuus säilyisi pitkällä aikavälillä. Sama pätee EU:n talousarvion uusia omia varoja koskevaan sovittuun aikatauluun. Meidän on oltava varmoja siitä, että kunnianhimoisen aikataulun lisäksi tartutaan todella toimeen. Ankarat taloudelliset ajat edellyttävät vankkoja ratkaisuja – meidän on varmistettava EU:n kestäväpohjainen pitkän aikavälin elpyminen.

Monivuotista rahoituskehystä käsittelevän AK:n lausunnon esittelijä Nikola Dobroslavić (HR, EPP) sanoi:  Pidämme neuvoston ja Euroopan parlamentin sopimusta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja elpymispaketista tervetulleena. Näiden välineiden nopea hyväksyminen ennen uuden rahoituskauden 2021–2027 alkua on erittäin tärkeää, jotta kunnat ja alueet voivat toteuttaa konkreettisia hankkeita. Eurooppa ei voi elpyä ilman kuntien ja alueiden aktiivista roolia. Koheesiopolitiikka ja yhteinen maatalouspolitiikka ovat edelleen alueiden ja kuntien ja niiden elpymisen kannalta keskeisiä toimintapolitiikkoja. Tästä syystä meidän on vakiinnutettava yhteenkuuluvuus kaikkien toimintalinjojen ja investointien perusarvoksi ja keskeiseksi tavoitteeksi.

Taustaa:

Euroopan alueiden komitean keskeisiä vaatimuksia pandemiaan puuttumiseksi ovat muun muassa seuraavat:

1) suunnitelma kestävän, selviytymiskykyisen ja sosiaalisen Euroopan luomiseksi sekä vähintään 500 miljardin euron suuruinen EU:n elpymisrahasto, joka on yhteydessä kunnianhimoiseen EU:n talousarvioon ja perustuu yhteiseen eurooppalaiseen velkavakuutukseen

2) terveysalalla toteutettava EU:n mekanismi, jonka puitteissa tehdään lääketieteellisiä hankintoja sekä arvioidaan, uudistetaan ja seurataan alueellisten terveydenhuoltojärjestelmien valmiuksia tekemällä investointeja terveydenhuollon selviytymiskykyyn ja sen perustan kestävyyteen

3) rahoitusjärjestelyjä, joilla autetaan alue- ja paikallisyhteisöjä kompensoimaan paikallisverotulojen menetyksiä ja uudistamaan julkisia palveluja, jotta niistä saadaan digitaalisia, kestäväpohjaisia ja selviytymiskykyisiä

4) yksinkertaistetut menettelyt kestäväpohjaisen paikallisen infrastruktuurin rahoittamiseksi

5) erityisjärjestelyt ja oikeudelliset ratkaisut pk-yritysten, matkailun ja kulttuurin tukemiseksi

6) maaseudun osallistamissuunnitelma innovoinnin, yrittäjyyden ja viestintäyhteyksien edistämiseksi maaseutualueilla.

Yhteydenotot:

pressecdr@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023