Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU ja Ukrainan paikallisyhteisöt perustavat kumppanuuksia tukemaan hallinnonhajauttamisuudistusta  

Euroopan unioni lisäsi tukeaan Ukrainan paikallis- ja alueviranomaisille 8. maaliskuuta käynnistettäessä viisi Ukrainan ja EU:n alueiden ja kuntien välistä kumppanuutta. Kumppanuuksissa kunnat Virosta, Saksasta, Unkarista, Liettuasta ja Puolasta jakavat kokemuksiaan aloilla, jotka ukrainalaiset kumppanuuskunnat ovat määritelleet ensisijaisiksi. Tällaisia aloja ovat taloudellisten kehittämissuunnitelmien laatiminen, maaseutualueiden tukeminen, pienten ja keskisuurten yritysten avustaminen, matkailun edistäminen ja avoimuuden lisääminen.

Aloite on osa Euroopan alueiden komitean (AK) laajempaa pyrkimystä tukea hallinnon hajauttamista Ukrainassa. Prosessi käynnistettiin huhtikuussa 2014, ja sen myötä on vakiinnutettu paikallisia hallintotahoja, lisätty niiden rahoitusta ja laajennettu niiden toimivaltuuksia.

Kumppanuuksien yhteydessä paikallistason virkamiehet ja asiantuntijat vierailevat ainakin kolmen seuraavan vuoden aikana vastavuoroisesti kunnissa kartoittamassa tavoitteita, arvioimassa haasteita ja toteuttamassa suunnitelmia. Neljällä viidestä kumppanuuksiin osallistuvasta EU:n kunnasta on edustaja Euroopan alueiden komitean jäsenenä. Euroopan komissio antaa kumppanuuksille taloudellista tukea ja päivittäisestä teknisestä tuesta huolehtii Saksan kansainvälisen yhteistyön virasto GIZ.

AK:n puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz totesi seuraavaa: ”Paikallis- ja alueyhteisöt tekevät yhteistyötä edistääkseen hallinnon hajauttamista ja valmiuksien vahvistamista tarjoamalla käytännön tukea Ukrainan kunnille. Kumppanuudet auttavat Ukrainan kuntia ottamaan mallia niiden EU:n kuntien ja kaupunkien edistymisestä, jotka ovat hyötyneet voidessaan valvoa tehokkaammin paikallisia palveluja. Suhteiden vahvistaminen ja hyvien toimintatapojen jakaminen on paikallisyhteisöjen edun mukaista ja edistää turvallisuutta ja vaurautta EU:n naapurustossa.”

Harkovan aluevaltuuston puheenjohtaja ja Ukrainan paikallis- ja alueviranomaisia edustavan järjestön puheenjohtaja Sergei Tšernov totesi seuraavaa: ”Nämä kumppanuudet ovat erittäin tervetullut aloite ja edistävät hallinnonhajauttamisprosessia. Ukrainan kunnat saavat vähitellen lisää toimivaltuuksia ja rahoitusta, mutta paikallispoliitikot tarvitsevat erityistukea oppiakseen käyttämään uusia valtuuksia yhteisöjensä parhaaksi. Kyse on myös kuntien välisestä solidaarisuudesta, sillä kunnat Saksan itäosissa, Virossa, Unkarissa, Liettuassa ja Puolassa ovat samalla tavoin erkaantuneet erittäin keskitetystä valtionhallinnosta.”

Virolainen Rakveren kunta tekee yhteistyötä eteläukrainalaisen Veselen kunnan kanssa energiatehokkuuden ja kestävän paikalliskehityksen aloilla, ja Ison-Puolan voivodikunta tukee Ukrainan koillisosissa sijaitsevaa Harkovan aluetta maaseutualueiden kehittämisessä. Dnipropetrovskin alueella Itä-Ukrainassa sijaitsevan Šyroken kumppanina on saksalaisen Saksi-Anhaltin Barleben, ja ukrainalainen Hmelnytskyin alue saa unkarilaiselta Szabolcs-Szatmár-Beregin lääniltä tukea ympäristöystävällisen matkailun kehittämiseen. Liettualaisen Zarasain kunta jakaa kokemuksiaan avoimuuden parantamisesta ja paikallisväestön osallistamisesta päätöksentekoprosessiin Karpaattien läheisyydessä sijaitsevan Tšemerivtsin kunnan kanssa.

Ukrainan alueiden edustajat osallistuivat Brysselissä samana päivänä myös AK:n perustaman, Ukrainaa käsittelevän työryhmän kokoukseen, jonka pääpuhujana oli Ukrainan aluekehityksestä, rakentamisesta ja asumisesta vastaava ensimmäinen varaministeri Vatšeslav Nehoda. Muita puhujia olivat Euroopan neuvoston paikallis- ja aluehallintoasiain kongressin varapuheenjohtaja Marc Cools, EP:n jäsen ja EU:n ja Ukrainan parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan varapuheenjohtaja Tibor Szanyi sekä johtavia EU-virkamiehiä, kuten Euroopan komission Ukrainan-tukiryhmän päällikkö Peter Wagner ja Dirk Schuebel, itäisestä kumppanuudesta vastaavan jaoston päällikkö Euroopan ulkosuhdehallinnossa.

Taustatietoa:

• Euroopan komissio asettaa käyttöön rahoitusta U-LEAD-ohjelman kautta. Saksan kansainvälisen yhteistyön virasto GIZ toimii ohjelman täytäntöönpanijana EU:n puolesta. Bastian Veigel, U-LEAD-ohjelman johtaja Saksan kansainvälisen yhteistyön virastossa, käytti puheenvuoron aloitteen käynnistämistilaisuudessa Brysselissä 8. maaliskuuta.

• Euroopan alueiden komitea perusti Ukrainaa käsittelevän työryhmän vuonna 2015. Ukrainan paikallis- ja alueviranomaiset ovat edustettuina myös EU:n ja itäisten kumppanimaiden paikallis- ja alueviranomaisten konferenssissa (CORLEAP), jonka AK perusti vuonna 2011 edistämään yhteyksiä ja yhteistyötä EU:n kuntien ja alueiden sekä EU:n kuuden itäisen kumppanimaan vastaavien hallintotasojen välille. Kumppanimaat ovat Ukraina, Valko-Venäjä, Moldova, Armenia, Azerbaidžan ja Georgia.

• Euroopan alueiden komitea (AK) käynnisti vuonna 2016 vertaiskumppanuuksia libyalaisten kaupunkien kanssa. Kumppanuuksiin osallistuvia kaupunkeja ovat Tripoli, Benghazi, Ghariyan, Tobruk, Sabha, Sirte, Zintan ja Zliten. EU:n ulkopolitiikan johtaja Federica Mogherini on todennut, että AK:n yhteistyö libyalaisten kaupunkien kanssa on esimerkki ”kaupunkidiplomatiasta parhaimmillaan” ja että ”kunnilla voi olla keskeinen rooli Libyan uudelleenrakentamisessa, ja me tarvitsemme AK:ta voidaksemme jatkaa yhteistyötä niiden kanssa”.

• Euroopan unioni käynnisti kaupunginjohtajat talouskasvun edistäjinä -aloitteen vuonna 2017. Aloitteessa tarjotaan itäisten kumppanimaiden – Ukrainan, Valko-Venäjän, Moldovan, Armenian, Azerbaidžanin ja Georgian – paikallisille hallintotahoille teknistä tukea taloudellisten kehittämissuunnitelmien laatimisessa. Tavoitteena on auttaa kuntia edistämään talouskasvua paikallistasolla. AK on kehottanut paikallisia hallintotahoja itäisissä kumppanimaissa tarttumaan tilaisuuteen, jotta ne voivat hyödyntää EU:n asiantuntemusta ja kehittää vertaissuhteita.

Yhteyshenkilö:

Andrew Gardner

P. +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-AND-UKRAINIAN-LOCAL-GOVERNMENTS-ESTABLISH-PARTNERSHIPS-TO-SUPPORT-DECENTRALISATION-REFORM.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-AND-UKRAINIAN-LOCAL-GOVERNMENTS-ESTABLISH-PARTNERSHIPS-TO-SUPPORT-DECENTRALISATION-REFORM.ASPX

More open, flexible and localised Eastern Partnership now needed
More open, flexible and localised Eastern Partnership now needed
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-AND-UKRAINIAN-LOCAL-GOVERNMENTS-ESTABLISH-PARTNERSHIPS-TO-SUPPORT-DECENTRALISATION-REFORM.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/UKRAINE-CITIES-REGIONS-VANGUARD-OF-DEVELOPMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-AND-UKRAINIAN-LOCAL-GOVERNMENTS-ESTABLISH-PARTNERSHIPS-TO-SUPPORT-DECENTRALISATION-REFORM.ASPX

Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
04.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-AND-UKRAINIAN-LOCAL-GOVERNMENTS-ESTABLISH-PARTNERSHIPS-TO-SUPPORT-DECENTRALISATION-REFORM.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023