Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n alueet ja kunnat rakentavat allianssia koheesiopolitiikan puolesta  

Euroopan alueiden komitea yhdistää tulevia EU:n budjettineuvotteluja ajatellen voimansa alue- ja paikallisyhteisöjen järjestöjen kanssa ja pyytää kaikkia keskeisiä EU-, valtio-, alue- ja paikallistason toimijoita liittymään yhteen sen varmistamiseksi, että vuoden 2020 jälkeinen koheesiopolitiikka on vahvaa ja kunnianhimoista.

Koheesiopolitiikka on unionin tehokkain investointipolitiikka, johon on osoitettu vuoteen 2020 asti 454 miljardia euroa. Sen tulevaisuus saattaa kuitenkin olla vaarassa, kun puolustus, turvallisuus ja rajavalvonta saavat yhä enemmän huomiota ja Britannian EU-eron seuraukset alkavat vaikuttaa unionin talousarvioon. Siksi AK:ssa on herännyt ajatus uudesta avoimesta allianssista.

Yhteenliittymän tavoitteena on nostaa esiin koheesiopolitiikalla kymmenen viime vuoden aikana saavutettu lisäarvo ja tämän politiikan vaikuttavuus ja varmistaa, että EU:n seuraavasta talousarviosta tehtävissä päätöksissä otetaan huomioon satojentuhansien tuensaajien – alue- ja paikallisviranomaisten, pk-yritysten, kansalaisjärjestöjen, koulujen, korkeakoulujen, kulttuurijärjestöjen jne. – näkemykset.

Komitea on käynnistänyt tuoreen lausuntonsa ”Koheesiopolitiikan tulevaisuus vuoden 2020 jälkeen” myötä ja kesäkuun lopussa kokoontuvaa seitsemättä koheesiofoorumia ajatellen yhdessä alue- ja paikallisyhteisöjen tärkeimpien järjestöjen kanssa keskustelun, joka tähtää koheesiopolitiikan kannattajien yhteistyön tiivistämiseen ja jossa on tarkoitus käsitellä kiertelemättä eräitä koheesiopolitiikkaan kohdistettuja moitteita.

”Koheesiopolitiikka ei ole hyväntekeväisyyttä vaan välttämättömyys. Alueillamme ja kunnissamme asuvat EU:n kansalaiset tarvitsevat vahvempaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa koheesiopolitiikkaa. Pyrimmekin lausunnon hyväksymisen jälkeen rakentamaan laajan allianssin vahvan koheesiopolitiikan turvaamiseksi vuoden 2020 jälkeen”, sanoi Saksi-Anhaltin valtiosihteeri ja AK:n EPP-ryhmän puheenjohtaja Michael Schneider . ”Tämä ei ole pr-temppu vaan kunnille, alueille, niitä edustaville järjestöille sekä keskushallintotahoille, EU:n toimielimille, korkeakouluille, pk-yrityksille ja kansalaisyhteiskunnalle suunnattu kutsu ryhtyä toimiin laajalla rintamalla.”

”Koheesiopolitiikan kautta tehdyt investoinnit ovat auttaneet meitä tekemään kaupungeista viihtyisämpiä ja osallistavampia”, totesi Gentin kaupunginjohtaja ja Eurocities -järjestön puheenjohtaja Daniël Termont . ”Koheesiopolitiikka ilmentää vahvasti unionin yhteisvastuullisuutta ja tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden näyttää kansalaisille Euroopan yhdentymisen hyödyt”, hän korosti. ”Jotta tämä politiikka olisi tulevaisuudessa vahvempaa, kaupunkien on voitava olla mukana tekemässä rakennerahastojen strategisia investointipäätöksiä. Tämä on olennaisen tärkeää sen varmistamiseksi, että rahoitus vastaa paikallisia tarpeita, sekä paikallisen sitoutumisen vahvistamiseksi ja varojen käytön tehostamiseksi.”

”Koheesiopolitiikan kautta ihmiset voidaan saada kokemaan konkreettisesti, että EU välittää heistä ja että kaikki hallintotasot kykenevät yhdessä tarttumaan nykypäivän haasteisiin”, sanoi Euroopan kuntien ja alueiden neuvostoa (CEMR) koheesiopolitiikka-asioissa edustava ruotsalainen Carola Gunnarsson . Salan kunnanhallituksen puheenjohtaja jatkoi: ”Koheesiopolitiikasta luopuminen merkitsisi sitä, että EU supistaisi Eurooppa-hankkeen sisältöä merkittävästi. Nyt luotavan allianssin avulla kuntien ja alueiden johtajat haluavat varmis taa, että koheesiopolitiikka pysyy vahvana, jotta sen avulla voidaan vastata kansalaisten tarpeisiin.”

”Euroopan alueilla on erilaisia haasteita, esimerkiksi maantieteellisiä, ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia rajoitteita, eikä yhtä kaikille sopivaa eurooppalaista ratkaisua voi olla”, sanoi Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liiton (CPMR) edustaja, Västerbottenin aluehallituksen puheenjohtaja Erik Bergkvist . ”Onkin vahvistettava koheesiopolitiikan alueellista ja paikallista ulottuvuutta, jotta päästään EU:n taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteisiin ja voidaan vauhdittaa kasvua. Tarvitsemme koheesiopolitiikkaa, jossa Euroopan alueelliset erot otetaan huomioon nykyistä paremmin, joka on joustavampaa tiettyjen maantieteellisten alueiden suhteen ja jossa noudatetaan paikkalähtöistä lähestymistapaa ja pyritään saamaan aikaan eri hallintotasojen välisiä yhteisvaikutuksia. Tämä on välttämätöntä, jotta koheesiopolitiikan avulla saadaan käyttöön kaikkien EU:n alueiden potentiaali.”

”Koheesiopolitiikan tueksi tarvitaan yhä laajempaa liikehdintää lähestulkoon kaikista jäsenvaltioista”, totesi AK:n puheenjohtaja Markku Markkula. Hän kehotti keskeisiä sidosryhmiä yhdistämään voimansa: ”Kun tiukat neuvottelut EU:n tulevasta talousarviosta alkavat, komitea on valmiina tuomaan nämä näkemykset kuuluville Brysselissä. Siksi haluamme rakentaa koheesiomyönteisen allianssin, joka on avoin kaikille niille, jotka uskovat EU:n perusarvoihin – solidaarisuuteen ja kumppanuuteen.”

Lisätietoja:

Koheesiopolitiikan tulevaisuutta käsittelevään AK:n lausuntoon pohjautuva infografiikka

AK:n tutkimukset koheesiopolitiikan tulevaisuudesta

Ohjelmakautta 2007–2013 koskevat arvioinnit

EU:n koheesiopolitiikkaa koskeva avoimen datan portaali

Puheenjohtaja Markkulan kommentti 25. huhtikuuta pidetystä yleisten asioiden neuvoston (koheesio) kokouksesta

Euroopan parlamentin REGI-valiokunnan päätöslauselma vuoden 2020 jälkeisestä koheesiopolitiikasta

Eurocities-järjestön kannanotto koheesiopolitiikan tulevaisuudesta

Ennen seitsemättä koheesiofoorumia julkaistaan uusi politiikka-asiakirja.

Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston (CEMR) kannanottoja koheesiopolitiikasta

Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liiton (CPMR) kannanotto vuoden 2020 jälkeisen koheesiopolitiikan periaatteista

Koheesiopolitiikan tulevaisuutta käsittelevä politiikka-asiakirja hyväksytään virallisesti Stavangerissa kesäkuussa 2017 pidettävässä poliittisen työvaliokunnan kokouksessa.

Yhteyshenkilö:

Pierluigi Boda

P. +32 22822461

Matkap. +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023