Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Komission varapuheenjohtaja Katainen ja Euroopan parlamentin puhemies Tajani pohtivat paikallisjohtajien kanssa EU:n tulevaisuutta  

Euroopan alueiden komitean vieraaksi saapuvat Euroopan parlamentin puhemies Antonio Tajani sekä työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen. Ensimmäisenä täysistuntopäivänä (11. toukokuuta) komitea hyväksyy ensimmäisenä EU:n toimielimenä myös virallisen kantansa EU:n vuoden 2020 jälkeisestä koheesiopolitiikasta. Keskustelut EU:n tulevista investoinneista alueisiin ja kuntiin jatkuvat toisena päivänä (12. toukokuuta), kun istuntoon osallistuu EU:n talousarviosta vastaava komissaari Günther Oettinger.

Pohdintaa Euroopan tulevaisuudesta ja luottamuksen palauttamisesta

EU on kriittisessä vaiheessa. Sen ratkaistavana on ennennäkemättömiä haasteita, ja epäluottamus sitä kohtaan on yhä laajempaa. Koska Euroopan alueiden komitealla ja Euroopan parlamentilla on suora yhteys kansalaisiin, ne voivat vaikuttaa keskeisesti kansalaisten luottamuksen palauttamiseen ja yhteisymmärryksen löytämiseen Euroopan tulevaisuudesta.

Euroopan alueiden komitea on käynnistänyt aloitteen ”Pohdintoja Euroopasta”, johon kuuluu jäsenten vetämiä kansalaisvuoropuheluja ja keskustelutilaisuuksia sekä poliittisia keskusteluja alueparlamenteissa ja paikallisvaltuustoissa. Tarkoituksena on antaa kansalaisille mahdollisuus ilmaista EU:hun kohdistuvat huolensa ja odotuksensa. Komitea vastaa näin Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin pyyntöön välittää kuntien ja alueiden äänenä suosituksensa siitä, miten luottamus Eurooppaan voidaan palauttaa.

Euroopan komission puheenjohtaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja ovat pyytäneet komiteaa esittämään näkemyksensä myös Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä valkoisesta kirjasta . AK antaakin 12. toukokuuta Euroopan komission valkoisesta kirjasta päätöslauselman , jossa korostetaan erityisesti EU:n koheesiopolitiikan ratkaisevaa roolia yhteyden palauttamisessa EU:n ja kansalaisten välille sekä yhteisvastuun luomisessa.

Lehdistötilaisuus: AK:n puheenjohtaja Markkula ja parlamentin puhemies Tajani, 11. toukokuuta kello 16.00

Investoinnit alueille ja kuntiin: millainen tulevaisuus EU:n talousarviolle ja koheesiopolitiikalle?

Euroopan rakenne- ja investointirahastot ovat EU:n pääasiallisia investointivälineitä. Niihin käytetään yli kolmasosa EU:n kokonaistalousarviosta vuoteen 2020 saakka. Niiden rooli vuoden 2020 jälkeen saattaa kuitenkin olla uhattuna brexitin ja EU:n uusien painopisteiden kuten puolustuksen, turvallisuuden ja muuttoliikkeen takia. Euroopan kunnat ja alueet esittävät 11. toukokuuta Michael Schneiderin (EPP, DE) laatimassa lausunnossa ehdotuksensa, joilla parannetaan koheesiopolitiikkaa ja tehostetaan sen panosta EU:n tavoitteiden saavuttamiseen. Seuraavana päivänä EU:n talousarviosta ja henkilöresursseista vastaava komissaari Günther Oettinger pitää puheen AK:n jäsenille juuri ennen kuin komitea hyväksyy päätöslauselman EU:n talousarvioesityksestä 2018.

Esityslistalla on myös keskustelu Euroopan neuvoston paikallis- ja aluehallintoasiain kongressin puheenjohtajan Gudrun Mosler-Törnströmin kanssa ihmisoikeuksista, demokratiasta, vapaudesta ja oikeusvaltiosta.

Muita esityslistalla olevia lausuntoja:

EU-ohjausjakson hallinnoinnin parantaminen: paikallis- ja alueviranomaisten osallistumista koskevat käytännesäännöt

Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt

Yrittäjyys saarilla: alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen

EU:n sinisen kasvun politiikka uuteen vaiheeseen

Sosiaalinen innovointi kasvun ja työpaikkojen luomisen uutena välineenä

Biotalouden paikallinen ja alueellinen ulottuvuus ja alueiden ja kaupunkien rooli

EU:n laajentumispolitiikka

Terveys kaupungeissa: yhteinen etu

Investointi Euroopan nuorisoon

Käytännön tietoa:

Paikka: Euroopan parlamentin József Antall -rakennus (sali JAN 4Q2), Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, Bryssel

Aika: 11. toukokuuta kello 15.00–21.00 ja 12. toukokuuta kello 9.00–13.00

• Ks. täysistunnon esityslista & asiakirjat

• Täysistuntoa voi seurata suorana AK:n internetsivuilla.

• Täysistunnon mediaohjelma (englanniksi)

Seuraa tapahtumia: @EU_CoR , #CoRplenary

Yhteyshenkilöt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Kiirunan julkilausumassa kehotetaan lisäämään tukea syrjäisille alueille oikeudenmukaisen siirtymän takaamiseksi
Kiirunan julkilausumassa kehotetaan lisäämään tukea syrjäisille alueille oikeudenmukaisen siirtymän takaamiseksi
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023