Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n alueiden komitea siirtää maaliskuun täysistunnon myöhempään ajankohtaan  
Euroopan alueiden komitean puheenjohtajan Apostolos Tzitzikostasin lausunto tiedotusvälineille

”Olen huolellisen harkinnan jälkeen päättänyt siirtää Euroopan alueiden komitean täysistuntoa , joka oli määrä pitää 25.–26. maaliskuuta. Nyt kaikki voimat on keskitettävä koronavirus-pandemian leviämisen ehkäisemiseen ja tilanteen hallitsemiseen. Monet paikalliset, alueelliset, valtiolliset ja EU:n viranomaistahot ovat jo ottaneet käyttöön vastaavia toimenpiteitä. Päätöksestä on jo tiedotettu kaikille komitean jäsenille, henkilöstölle ja EU:n muille toimielimille sekä kumppaneille, joiden kanssa pidämme tiiviisti yhteyttä.

Päätöstä tehdessäni olen ottanut huomioon lukuisat pyynnöt jäseniltä, jotka ovat ilmaisseet terveytensä vuoksi huolensa täysistuntoon osallistumisesta, sekä jäseniltä, jotka eivät olisi voineet osallistua täysistuntoon kotimaassaan asetettujen rajoitusten vuoksi. Olen myös arvioinut huolellisesti asiaan liittyviä terveydellisiä, poliittisia, organisatorisia, taloudellisia, oikeudellisia ja toimielinten välisiä näkökohtia. Kaikki analyysit puoltavat tiukkaa varotoimenpidettä. Kansalaisten, jäsenten ja henkilöstön terveys on ensisijainen asia. Meidän on toimittava rauhallisesti ja vastuullisesti heidän suojelemisekseen.

On myös tärkeää, että komitean jäsenet voivat pysyä siellä, missä heitä eniten tarvitaan näinä kriittisinä aikoina. Paikallis- ja aluevaaleilla luottamustehtäviin valittuina poliitikkoina olemme koronavirus-pandemian torjunnan eturintamassa alueilla, kaupungeissa, kunnissa ja kylissä. Johdamme päättäväisesti, määrätietoisesti ja rohkeasti tätä taistelua, ja olen varma, että toimintamme ansiosta koronavirus-pandemia saadaan hallintaan ja voitetaan.

Demokratia on vahvempi kuin mikään virus, ja kutsun komitean täysistunnon koolle mahdollisimman pian sen jälkeen, kun tarvittavat terveydelliset, poliittiset ja organisatoriset edellytykset on täytetty.”

Puheenjohtajan tiedottaja:

Michele Cercone

P. +32 498982349

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-COMMITTEE-OF-REGION-POSTPONES-MARCH-PLENARY-SESSION-TO-CONTRIBUTE-TO-PREVENTING-AND-CONTROLLING-THE-CORONAVIRUS-PANDEMI.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-COMMITTEE-OF-REGION-POSTPONES-MARCH-PLENARY-SESSION-TO-CONTRIBUTE-TO-PREVENTING-AND-CONTROLLING-THE-CORONAVIRUS-PANDEMI.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-COMMITTEE-OF-REGION-POSTPONES-MARCH-PLENARY-SESSION-TO-CONTRIBUTE-TO-PREVENTING-AND-CONTROLLING-THE-CORONAVIRUS-PANDEMI.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-COMMITTEE-OF-REGION-POSTPONES-MARCH-PLENARY-SESSION-TO-CONTRIBUTE-TO-PREVENTING-AND-CONTROLLING-THE-CORONAVIRUS-PANDEMI.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-COMMITTEE-OF-REGION-POSTPONES-MARCH-PLENARY-SESSION-TO-CONTRIBUTE-TO-PREVENTING-AND-CONTROLLING-THE-CORONAVIRUS-PANDEMI.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023