Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kunnat ja alueet kehottavat vauhdittamaan oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ohjelmatyötä  

Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston jäsenen Sari Raution laatima lausunto hyväksyttiin Euroopan alueiden komitean täysistunnossa.

Euroopan alueiden komitea (AK) hyväksyi täysistunnossaan 11.-12. lokakuuta joukon lausuntoja, joissa se muistuttaa koheesiopolitiikan keskeisestä roolista EU:n alueiden välisten erojen vähentämisessä ja oikeudenmukaisen siirtymän toteuttamisessa. Koheesiopolitiikka on EU:n tärkein investointiväline, jonka kautta tuetaan aluekehitystä rakennerahastojen avulla. Meneillään oleva sota Ukrainaa vastaan ja energiakriisi ovat korostaneet entisestään tarvetta vahvistaa taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja lisätä energiaomavaraisuutta.

Koheesiopolitiikka on osoittanut joustavuutensa ja tehokkuutensa tuen tarjoamisessa odottamattomien, covid-19-pandemian ja Ukrainassa käynnissä olevan sodan kaltaisten kriisien yhteydessä. On kuitenkin tärkeää, että koheesiopolitiikka pysyy EU:n tärkeimpänä investointivälineenä, jolla pyritään torjumaan eriarvoisuutta Euroopassa vakaiden ja ennakoitavissa olevien monivuotisten investointisuunnitelmien avulla. Tämä pitkän aikavälin strateginen rooli olisi säilytettävä, jotta koheesiopolitiikalla voidaan osaltaan vahvistaa yhteisvastuullisuutta EU:ssa.

Vihreä siirtymän olisi myös tapahduttava oikeudenmukaisesti eli niin, ettei se lisää unionin alueiden välistä eriarvoisuutta. Suuruudeltaan 19,3 miljardin euron oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ohjelmatyötä olisikin tehostettava, jotta rahoitus saataisiin liikkeelle ajallaan. Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston jäsenen Sari Raution laatimassa lausunnossa huomautetaan, että Euroopan komissio ja jäsenvaltiot ovat työskennelleet JTF:n parissa pian jo kolme vuotta. Jos JTF-ohjelmaa ei saada käyntiin vuoden 2022 aikana, on vaarana, että menetetään koko vuoden allokaatio, joka on 25 % varatuista varoista.

"Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on erinomainen työkalu osana koheesiopolitiikkaa, ja se tukee myönteisesti Euroopan unionin tavoitetta saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Tavoite edellyttää vahvaa digitaalista ja vihreää siirtymää, joka vaikuttaa olennaisesti ihmisten työskentely- ja elintapoihin. Samalla tietysti Venäjän oikeudeton hyökkäys Ukrainaan ja meitä kaikkia kohtaan on entisestään lisännyt oikeudenmukaisen siirtymän vaikeusastetta ja toisaalta vahvistanut nopean siirtymän tarvetta", Sari Rautio tähdentää.

”Ratkaisevan tärkeässä siirtymisessä vähähiiliseen yhteiskuntaan on keskityttävä kansalaisten erilaisiin tarpeisiin luomalla uusia työpaikkoja ja osaamista. Energia-ala, teollisuus, valmistusteollisuus ja pk-yritykset ovat vaikeuksissa, minkä vuoksi on tärkeää tukea teollisuuden tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius. JTF-rahasto voi osaltaan edistää tämän tavoitteen saavuttamista. Vaikuttavimmat keinot löytyvät parhaiten, kun alueet ja kaupungit ovat aidosti mukana kaikissa suunnittelun ja toimeenpanon vaiheissa. Samalla on tärkeää saada järjestelmä käyntiin”, Rautio painottaa.

AK:n jäsenet korostivat, että koheesiopolitiikka perustuu alue- ja paikallistasolla laadittuun alueellisten tarpeiden analyysiin ja siinä noudatetaan kaikilta osin osallistavaa ja demokraattista prosessia. Elpymis- ja palautumistukivälineestä tuettavat kansalliset elpymissuunnitelmat sen sijaan on laadittu suurelta osin ilman alueiden osallistumista, kuten AK korostaa 11. lokakuuta julkaistussa EU:n vuosikertomuksessa alueiden ja kuntien tilasta. Ranskalaisen Nathalie Sarrabezollesin (PES) laatimassa lausunnossa varoitetaan myös päällekkäisyyksien vaarasta, koska elpymis- ja palautumistukivälineen ja koheesiopolitiikan väliseen koordinointiin ei ole olemassa todellista mekanismia.

AK kehottaa lisäksi EU:n toimielimiä varmistamaan kattavan digitaalisen yhteenkuuluvuuden Euroopassa alueiden välisen eriarvoisuuden torjumiseksi. Komitea varoittaa, että kasvava digitaalinen kuilu voi lisätä sosiaalista ja alueellista eriarvoisuutta, koska se vaikuttaa paikallistasolla tarjottaviin palveluihin, kuten mahdollisuuksiin hyödyntää sähköisen terveydenhuollon palveluja ja koulutusresursseja. Se voi myös estää monia kansalaisia hyödyntämästä peruspalveluja, kuten sähköisiä maksujärjestelmiä tai sähköistä äänestystä. Digitaalisen yhteenkuuluvuuden lisääminen auttaisi myös väestökadon torjumisessa haja-asutusalueilla. Aiheesta annetun lausunnon on laatinut Sisilian aluehallituksen varapuheenjohtaja Gaetano Armao (IT, EPP).

Taustatietoa:

Euroopan komissio julkaisi kahdeksannen koheesiokertomuksen 9. helmikuuta. Kertomus osoittaa sekä myönteisiä että kielteisiä suuntauksia EU:n alueilla, kaupungeissa ja maaseutualueilla: vähemmän kehittyneet alueet ovat kuroneet välimatkaa umpeen, mutta monet siirtymäalueet ovat juuttuneet kehitysloukkuun. Lisäksi kasvava innovaatiokuilu vaikeuttaa kummankin ryhmän alueiden mahdollisuuksia saavuttaa muiden etumatkaa. Euroopan parlamentti vahvisti kantansa kahdeksanteen koheesiokertomukseen muutama viikko sitten.

Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi perustettiin osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Sillä on tarkoitus auttaa alueita, joihin siirtyminen ilmastoneutraaliin talouteen vaikuttaa eniten. Mekanismiin sisältyy oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF), josta kaudella 2021–2027 investoidaan noin 19 miljardia euroa kyseisille alueille. Jäsenvaltiokohtaisiin JTF-määrärahoihin voi tutustua täällä.

AK on yhdessä johtavien eurooppalaisten kunta- ja aluejärjestöjen kanssa #CohesionAlliance-ryhmittymän perustajakumppani. Ryhmittymän tavoitteena on vahvistaa yhteenkuuluvuutta Euroopan unionin perusarvona ja kaikkien sen toimintapolitiikkojen ja investointien keskeisenä tavoitteena. Lisätietoa on saatavilla täällä.

Yhteydenotot:

Lauri Ouvinen

P. +32 473 536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KOMISSAARI-FERREIRA-TAPASI-SUOMEN-VALTUUSKUNNAN-JASENIA-MIKKELISSA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023