Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
”EU:n budjetista saattaa tulla pettymys ihmisille ja lahja populisteille”, varoittaa AK:n puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas  

​Euroopan alueiden komitea (AK) vaatii turvaamaan sairaaloille, kouluille, paikallisliikenteelle, ympäristölle, korkeakouluille ja pienyrityksille tarkoitetut varat.

”Vetoan Euroopan alueiden komitean nimissä sen puolesta, että vältettäisiin leikkaamasta investointeja, jotka auttavat parantamaan ihmisten elämää kunnissa ja alueilla”, sanoi AK:n puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas ennen EU:n talousarviolle omistettua ylimääräistä huippukokousta.

”Meidän on investoitava veronmaksajien rahoja edelleen paikallisyhteisöihin, sillä tämä hyödyttää sekä nettomaksajia että nettosaajia. Jos sairaaloille, kouluille, paikallisliikenteelle, ympäristölle, korkeakouluille ja pienyrityksille tarkoitettuja EU-varoja vähennetään, se on pettymys ihmisille ja lahja populisteille”, totesi AK:n puheenjohtaja.

”Suurimassa osassa jäsenvaltioita koheesion hyväksi, maataloutta varten ja maaseudun kehittämiseen tarkoitetun EU-rahoituksen osuus on noin 50 % kaikista julkisista investoinneista. Tämä ei ole pelkästään osoitus EU:n konkreettisesta solidaarisuudesta, vaan se vauhdittaa myös talouskasvua, työpaikkojen luomista ja sisämarkkinoita, mikä hyödyttää meitä kaikkia”, sanoi puheenjohtaja Tzitzikostas.

”Olen erittäin huolissani siitä, että vaarana on juuri niiden politiikkojen heikentäminen, jotka tuovat unionia lähemmäs kansalaisia ja kansalaisia lähemmäs unionia. Olemme tietoisia brexitin taloudellisista vaikutuksista, mutta kustannuksia ei tulisi sälyttää kuntien ja alueiden kannettavaksi. Tässä ei ole kyse rahasta, vaan kyseessä on investointi ihmisten tulevaisuuteen”, puheenjohtaja totesi lopuksi.

Myös Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja Vasco Alves Cordeiro esitti kommenttinsa huippukokouksen alla.

”Viimeisin ehdotus monivuotisesta rahoituskehyksestä on kova kolaus koheesiopolitiikalle, sillä sen osuus on siinä 12 % pienempi kuin nykyisessä rahoituskehyksessä, ja yhteisrahoitusosuudet ovat vielä alle nykyisen kauden. Päätös supistaa aluekehitykseen annettavaa tukea erityisesti koheesiopolitiikan kautta ei tuo EU:ta lähemmäs kansalaisiaan. Alueet ja kunnat eivät pysty tekemään enempää asukkaidensa ja EU:n hyväksi, kun EU:n tuki vähenee. EU:n on otettava huomioon kasvava eriarvoisuus. Tämä monivuotinen rahoituskehys on EU:n päättäjien ainoa tilaisuus saattaa EU kestäväpohjaisen yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisen siirtymän tielle niin, että mitään osaa EU:sta eikä ketään ihmisistä jätetä oman onnensa nojaan. Epäonnistuminen heikentäisi Eurooppa-hankkeen uskottavuutta. EU:n jäsenvaltioiden on nyt ryhdyttävä sanoista tekoihin.”

Yhteydenotot:

pressecdr@cor.europa.eu

Jaa :