Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan alueiden komitean täysistunnossa käsitellään EU:n talousarviota ja elpymissuunnitelmia  

Komitean ensimmäiseen hybridikokouksena järjestettävään täysistuntoon osallistuvat myös budjetista ja hallinnosta, sisämarkkinoista, kriisinhallinnasta sekä demokratiasta ja väestökehityksestä vastaavat komission jäsenet.

EU:n budjetista vastaava komissaari Johannes Hahn keskustelee paikallis- ja aluepäättäjien kanssa Euroopan unionin elpymissuunnitelmasta ja tarkistetusta pitkän aikavälin talousarviosta 2. heinäkuuta Euroopan alueiden komitean (AK) täysistunnossa, jossa keskitytään pandemian taloudellisiin ja terveyteen liittyviin seurauksiin. Kolme muuta Euroopan komission jäsentä osallistuu myös keskusteluihin, joissa tarkastellaan EU:n poliittisia ja strategisia vastauksia kriisiin: komission varapuheenjohtaja Dubravka Šuica käsittelee demokratiaan ja väestökehitykseen liittyviä seikkoja, komissaari Thierry Breton vastaa sisämarkkinoita koskeviin kysymyksiin ja komissaari Janez Lenarčič esittelee eräitä EU:n kriisinhallintatoimia.

Paikallis- ja aluepäättäjät äänestävät EU:n pitkän aikavälin talousarviota – monivuotista rahoituskehystä 2021–2027 – ja Kestävä Eurooppa - investointiohjelmaa käsittelevästä päätöslauselmasta. Investointiohjelma on Euroopan komission laatiman ja hiilineutraalin EU:n saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä tähtäävän kestävän kehityksen ohjelman investointipilari.

Euroopan alueiden komitean jäsenet, jotka kuuluvat AK:n kuuteen poliittiseen ryhmään, päättävät myös komitean poliittisista painopisteistä vuosina 2020–2025. Kun Keski-Makedonian aluejohtaja Apostolos Tzitzikostas (EL, EPP) valittiin helmikuussa komitean puheenjohtajaksi, hän sanoi edistävänsä ”nykyaikaista” eurooppalaista demokratiaa, pyrkimyksiä reagoida ”syvällisiin muutoksiin”, jotka johtuvat ”käynnissä olevasta vihreästä ja digitaalisesta vallankumouksesta ja väestörakenteen mullistuksesta”, sekä EU:n toimintapolitiikkoja – kuten koheesiopolitiikkaa – joilla on ”merkittävä vaikutus alue- ja paikallistasolla”. Vihreän kehityksen ohjelmaa tarkastellaan erillisessä keskustelussa.

Euroopan alueiden komitean jäsenet äänestävät myös kahdeksasta lausunnosta, jotka sisältävät paikallis- ja alueviranomaisten suosituksia EU:n päättäville toimielimille. Useat näistä lausunnoista oli tarkoitus antaa jo toukokuussa pidettäväksi suunnitellussa täysistunnossa, mutta se jouduttiin peruuttamaan EU:n laajuisten sulkutoimien vuoksi.

Terveydensuojelusyistä toteutettujen rajoitusten vuoksi vain osa jäsenistä voi osallistua täysistuntoon kokouspaikalla. Muut osallistuvat istuntoon verkkoyhteyden avulla. Hybridikokoukseen siirtyminen edellyttää myös sähköisen äänestysjärjestelmän käyttöönottoa. Täysistunto järjestetään tavanomaisen kahden päivän sijaan kolmipäiväisenä.

Täysistuntoa edeltää 29. kesäkuuta pidettävä AK:n työvaliokunnan kokous, jossa EU:n neuvoston kolme tulevaa puheenjohtajavaltiota esittelevät yhteisen toimintasuunnitelmansa. Suurlähettiläs Michael Clauss edustaa Saksaa, joka toimii puheenjohtajamaana vuoden 2020 jälkipuoliskolla. Suurlähettiläs Nuno Brito esittelee Portugalin painopisteet kaudeksi tammi-kesäkuu 2021, ja suurlähettiläs Iztok Jarc tarkastelee Slovenian tavoitteita maan kuusikuukautisen puheenjohtajuuskauden ajaksi vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla.

Keskustelut:

  • tiistaina 30. kesäkuuta (15.00–16.00): Covid-19-kriisin hallinta ja elpymissuunnitelma, mukana kriisinhallinnasta vastaava komission jäsen Janez Lenarčič
  • tiistaina 30. kesäkuuta (16.00–16.30): Vihreän kehityksen ohjelman keskeinen merkitys paikallis- ja aluetason toipumiselle covid-19-kriisistä
  • keskiviikkona 1. heinäkuuta (12.15–13.30): Väestökehitys, mukana demokratiasta ja väestökehityksestä vastaava komission jäsen Dubravka Šuica
  • torstaina 2. heinäkuuta (10.15–12.00): Monivuotisen rahoituskehyksen tulevaisuus covid-19-kriisistä toipumisen valossa, mukana budjetista ja hallinnosta vastaava Euroopan komission jäsen Johannes Hahn
  • torstaina 2. heinäkuuta (12.45–14.15): Covid-19-kriisistä toipumisen taloudelliset näkökohdat, mukana sisämarkkinoista vastaava komission jäsen Thierry Breton

Lausunnot:

Käytännön tietoa:

Paikka: Euroopan parlamentin Paul Henri Spaak - rakennuksen täysistuntosali

Ajankohta: tiistaista 30. kesäkuuta torstaihin 2. heinäkuuta 2020

Tausta-aineistoa: täysistunnon esityslista ja kokousasiakirjat

Yhteydenotot:

PresseCdr@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023