Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Paikallis- ja aluepäättäjät peräävät vihreää elpymistä ja kunnianhimoisempia ilmastotavoitteita ennen COP26-kokousta  

Euroopan alueiden komitean ”ympäristö, ilmastonmuutos ja energia” -valiokunnan (ENVE) jäsenet kokoontuivat etäyhteyksien välityksellä keskustelemaan siitä, miten voidaan varmistaa vihreä ja osallistava covid-19-kriisistä elpyminen, jonka yhteydessä pyritään entistä kunnianhimoisempiin ilmastotavoitteisiin ennen Glasgow’ssa ensi marraskuussa pidettävää YK:n ilmastohuippukokousta. Kokouksessa esiteltiin neljä lausuntoluonnosta, joiden aiheina olivat turvalliset ja kestäväpohjaiset kemikaalit myrkyttömän ympäristön varmistamiseksi, EU:n energiajärjestelmän integrointistrategia, meriympäristön suojelu ja EU:n vuoden 2030 ilmastotavoitteen asettaminen entistä korkeammalle COP26-konferenssia silmällä pitäen.

Avatessaan kokouksen Sevillan kaupunginjohtaja, AK:n ENVE-valiokunnan ja vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla käsittelevän työryhmän puheenjohtaja Juan Espadas (ES, PES) sanoi: ”COP26-kokouksen edellä Euroopan unionin on paitsi näytettävä selkeää esimerkkiä ilmastotavoitteiden asettamisessa ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä, myös tarjottava konkreettisia ratkaisuja paikallis- ja alueviranomaisten asianmukaiseen osallistamiseen. Edinburghin julistus biologisesta monimuotoisuudesta osoittaa, että tämä on mahdollista, ja toivonkin, että kunnat ja alueet osallistuvat Glasgow’n kokoukseen vastaavalla tavalla. Ilmastosiirtymää ei tapahdu ilman paikallis- ja alueyhteisöjä, ja sen vuoksi niiden rooli on otettava täysipainoisesti huomioon.”

Kokouksessa keskusteltiin siitä, miten voidaan varmistaa vihreä elpyminen covid-19-kriisistä. Keskusteluun osallistuivat Baskimaan hallitusta edustanut Amaia Barredo , joka johtaa nykyisin alueviranomaisten kestävän kehityksen Regions4-verkostoa , Rotterdamin apulaiskaupunginjohtaja ja ICLEI-järjestön jäsen Arno Bonte sekä Jacques Delors -instituutin edustaja Eulalia Rubio .

Jäsenet keskustelivat maailmanlaajuisista ilmastotoimista Euroopan parlamentin jäsenen sekä ilmastonmuutosta, biologista monimuotoisuutta ja kestävää kehitystä käsittelevän laajennetun työryhmän toisen puheenjohtajan Maria Spyrakin (EL, EPP) , UNFCCC:n puitteissa ilmastonmuutoksen hillinnästä vastaavan johtajan ja viestinnästä ja yhteydenpitotoimista vastaavan vt. johtajan James Grabertin , Climate-KICin toiminnanjohtajan Kirsten Dunlopin ja Euroopan komission ilmastotoimien pääosastoa edustaneen kansainväliset suhteet -yksikön apulaispäällikön, EU:n ilmastokokousvaltuuskunnan apulaispäällikön Dimitrios Zevgolisin kanssa.

Jäsenet äänestivät alueiden komitean ja energian pääosaston yhteistyösopimuksen vahvistamisen puolesta. Sopimuksessa esitetään yhteisiä toimenpiteitä perusparannusaallon käynnistämisen onnistumiseksi.


ENVE-valiokunnan jäsenet keskustelivat seuraavista neljästä lausuntoluonnoksesta:

EU:n ilmastotavoite vuodelle 2030 entistä korkeammalle COP26-kokousta silmällä pitäen. Lausunnon esittelijä, Autunin kaupunginjohtaja Vincent Chauvet (FR, RE) sanoi: ”Päätavoitteeni on luoda tasapaino vuoteen 2030 asetettujen EU:n kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden ja sen välille, mitä kunnat ja alueet pystyvät toteuttamaan tällä hetkellä. Tämä ei kuitenkaan ole itsetarkoitus – pyrin määrittämään, mitä on tehtävä muutosaallon toteuttamiseksi kaikkialla Euroopassa, edistämään tätä ʼtaikakeinoaʼ ja pyytämään kunnille ja alueille ja niiden panokselle virallista roolia COP26-kokouksessa.”

Käyttövoimaa ilmastoneutraalille taloudelle: EU:n energiajärjestelmän integrointistrategia on Gunārs Ansiņšin (LV, RE) esittelemän lausunnon otsikkona. Liepājan apulaispormestari totesi: ”EU:n energiajärjestelmän integrointistrategialla on merkitystä paikallis- ja alueyhteisöjen talouden elpymiselle eritoten covid-19-kriisin jälkeen. On tärkeää asettaa energiatehokkuus etusijalle paikallis- ja aluetasolla. Lisäksi energiajärjestelmän integraatio voi auttaa paikallis- ja alueyhteisöjä parantamaan energiatehokkuuttaan, kun käytettävissä olevia resursseja hyödynnetään siirtymiseen kohti energiatehokkaampaa teknologiaa.”

Adam Struzik (PL, EPP) on aiheesta Turvalliset ja kestäväpohjaiset kemikaalit myrkyttömän ympäristön varmistamiseksi Euroopan kunnissa ja alueilla annettavan lausunnon esittelijä, Masovian voivodikunnan aluejohtaja sanoi: ”Kestävyysperiaatteita edistävä kemikaalistrategia on tärkeä osa ympäristöystävällisiin ratkaisuihin perustuvaa talouspolitiikkaa. Alueet ja yhteiskunta odottavat sen käyttöönoton vaikutuksia. Tässä lausunnossa haluamme tuoda esiin alueiden roolin strategian täytäntöönpanoprosessissa keskittymällä asukkaiden terveyteen ja ympäristöön. Strategia tarjoaa mahdollisuuden parantaa kilpailukykyä innovoinnin avulla.”

Meriympäristön suojelua käsittelevän AK:n lausuntoluonnoksen esittelijä Emma Nohrèn (SE, Vihreät) totesi: ”Merten suojelun laiminlyöminen tarkoittaa, että tuhoamme maapallon. Olemme jo menettäneet arvokasta aikaa emmekä ole saavuttaneet ympäristön hyvää tilaa EU:n merillä. Nyt on aika toimia! EU:n kuntien ja alueiden huomattavan vaikutusvallan vapauttaminen mahdollistaisi tositoimet merten ennallistamiseksi.”

Lisätietoa:

Vihreän kehityksen ohjelma paikallistasolla ( Green Deal Going Local ) on AK:n uusi aloite, jonka tavoitteena on asettaa kunnat ja alueet Euroopan vihreän kehityksen ohjelman polttopisteeseen ja varmistaa, että sekä EU:n kestävän kasvun strategia että covid-19-elpymissuunnitelmat johtavat kunnille ja alueille suunnattuun suoraan rahoitukseen ja konkreettisiin hankkeisiin kaikilla seuduilla. Aloite käynnistettiin 15. kesäkuuta 2020 perustamalla AK:n työryhmä. Inspiraation lähteeksi ja toiminnan vauhdittamiseksi Green Deal Going Local - sivuilla on kartta , jossa esitellään 200 hyvää käytäntöä.

Yhteyshenkilö:

David Crous

+32 470881037

david.crous@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Kiirunan julkilausumassa kehotetaan lisäämään tukea syrjäisille alueille oikeudenmukaisen siirtymän takaamiseksi
Kiirunan julkilausumassa kehotetaan lisäämään tukea syrjäisille alueille oikeudenmukaisen siirtymän takaamiseksi
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023