Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Osallistu vapaakauppasopimusten täytäntöönpanoa käsittelevään kyselyyn. Kyselyyn voi osallistua 28. lokakuuta 2019.  

​​EU:n kauppasopimukset kolmansien maiden kanssa kattavat yli 70 markkina-aluetta eri puolilla maailmaa ja avaavat uusia mahdollisuuksia EU:n yrityksille, myös pk-yrityksille. EU:n vientikauppa tarjoaa lähes 36 miljoonaa työpaikkaa, joista ainakin 6 miljoonaa on suoraan vientiä harjoittavissa pk yrityksissä. Euroopan vauraus riippuu useimpia muita maailman alueita enemmän pääsystä ulkomaisille markkinoille, ja tämä suuntaus vain vahvistuu jatkossa. Maailmanlaajuisesta kasvusta 90 prosenttia luodaan EU:n ulkopuolella vuonna 2020.

Vaikka eurooppalaisten yritysten mahdollisuuksia hyötyä kauppasopimuksista on parannettu merkittävästi – parannuksia ovat esimerkiksi vuosittain julkaistava kertomus EU:n vapaakauppasopimusten täytäntöönpanosta ja markkinoillepääsyä koskeva kumppanuus – eri osapuolten välistä vuorovaikutusta olisi vielä vahvistettava. Liian monet eurooppalaiset yritykset ovat edelleen tietämättömiä EU:n kauppasopimuksista eivätkä ole riittävän hyvin perillä siitä, miten niitä voidaan hyödyntää käytännössä.

Kauppakamareilla ja alueviranomaisilla on keskeinen rooli täytäntöönpanon parantamisessa Euroopan unionissa, sillä ne ovat lähimpänä paikallisia yrityksiä ja pystyvät tarjoamaan tietoa tavalla, jossa otetaan huomioon alueelliset ominaispiirteet. Saadakseen tietoa eri alueiden tarpeista ja vaatimuksista AK ja Eurochambres kutsuvat osallistumaan tähän kyselyyn.

Kyselyssä käsitellään tärkeimpiä vapaakauppasopimuksia (voimassa olevia ja niitä, jotka on jo allekirjoitettu mutta jotka eivät ole vielä tulleet voimaan). Kysely jatkuu lokakuun puoleenväliin saakka. Tulokset esitellään AK:n ja Eurochambresin seminaarissa marraskuussa 2019.

Kyselyn tulokset otetaan huomioon myös AK:n lausunnossa, jossa tarkastellaan laajemmin EU:n kauppapolitiikan haasteita ja sitä, miten viranomaiset ja pk-yritykset voisivat hyödyntää kauppasopimuksia tehokkaasti.

Kyselyyn vastaaminen alkaa tästä!

  • Kysely on saatavilla unionin kaikilla kielillä. Haluttu kieli valitaan näytön oikeassa reunassa olevasta pudotusvalikosta.
  • Kyselyyn voi osallistua 28. lokakuuta 2019 klo 24.00 saakka.
  • Kaikkia vastauksia käsitellään luottamuksellisina.
  • Lisätietoja saa osoitteesta econ-survey-cor@cor.europa.eu.
​​
Jaa :