Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Jakakaa kokemuksenne: Miten covid-19 vaikuttaa alueisiin ja kuntiin?  

OECD:n ja AK:n lyhyt kysely

Covid-19-kriisillä on tuhoisia vaikutuksia terveyteemme, talouteemme ja sosiaaliseen ympäristöömme. Miten kriisi vaikuttaa alueellanne, kaupungissanne, kunnassanne?

Euroopan alueiden komitea (AK) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) haluavat tietää enemmän alue- tai paikallistason yksiköiden kohtaamista haasteista Kokemuksenne ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan ymmärtää ja arvioida kriisin vaikutuksia alue- ja paikallisyhteisöihin EU- ja OECD-maissa erityisesti hallinnon, rahoituksen ja elvytysstrategioiden osalta.

Vastaamalla tähän noin kymmenen minuutin kyselyyn annatte arvokasta tukea AK:n ja OECD:n työlle ja autatte ymmärtämään paremmin tätä ennenkokematonta kriisiä ja kehittämään ratkaisuja alue- ja paikallishallintoa varten.


  • Kysely on avoinna 30. kesäkuuta 2020 asti.
  • Siihen vastaaminen vie noin kymmenen minuuttia.
  • Kysely on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä.
  • Kaikkia vastauksia käsitellään luottamuksellisina.
  • Lisätietoja varten voitte ottaa yhteyttä osoitteeseen audrey.parizel@cor.europa.eu AK:ssa ja/tai isabelle.chatry@oecd.org OECD:ssä.

Det finns också ett gemensamt engelsktalande webinarium om effekterna av COVID-19 på EU: s regioner och städer som äger rum den 18 juni.

Jaa: